home
LezDenHaag201409.jpg

Lezingen Den Haag: Mysteriescholen toen… en nu?

De mensen die wijzer en meer ontwikkeld zijn dan de gemiddelde mens, hebben zich verenigd in de Hiërarchie van Mededogen. Dit samenwerkingsverband is de bron van alle geestelijke Leraren. Het is tevens de bron van alle mysteriescholen.

In deze lezingenserie wordt diep ingegaan op de volgende vragen: wat zijn deze mysteriescholen, en waarom werden ze opgericht? Hoe werkten ze? Welke rol speelden de heilige feesten, die vaak rond de wisseling van de seizoenen werden gehouden? En, wellicht de belangrijkste vraag: zijn ze er NU nog steeds? Lees meer >>

Reïncarnatie, onsterfelijkheid en continuïteit van leven

Lezing gemist? De video-opnames van de lezingen zijn tijdelijk terug te zien op deze site. Hiernaast de video-opname van de lezing van woensdag 19 november in het Blavatskyhuis in Den Haag:

De reis van de ziel bij Grieken, Egyptenaren, Christenen, Oosterse Religies

Dat reïncarnatie een uitgangspunt is bij Hindoes en Boeddhisten is algemeen bekend. In deze laatste lezing van de serie laten we zien dat ook in de rest van de wereld te allen tijden ditzelfde idee van de reis van de ziel werd onderwezen.
Bekijk meer lezingen >>

LezBuiten201408.jpg

Râja Yoga opvoeding van het reïncarnerende kind

Het Râja-Yoga-opvoedsysteem gaat uit van reïncarnatie. En als je hiervan consequent uitgaat, krijg je een heel ander beeld op het kind, én op de opvoeder.

Hoe kan het dat het groeiproces zo snel gaat? Waar komen die vermogens vandaan? Deze lezing geeft aanwijzingen hoe je zelf, als opvoeder, bepaalde gelaagdheden in jezelf kunt ontdekken, waardoor je ook beter leert in te zien welke wonderbaarlijke processen zich afspelen in het kind.
Lees meer >>

26 nov Middelburg, 28 nov Amsterdam, 2 dec Arnhem,
7 dec Eindhoven, 9 dec Utrecht, 16 dec Rotterdam,
17 dec Leiden

Aankomende lezingserie Den Haag: december

Bij de aanvang van dit seizoen hebben alle sprekers een korte introductie gegeven op de lezingenserie die zij dit seizoen houden in het Blavatskyhuis. Hiernaast een voorproefje wat u te wachten staat voor de serie in december in Den Haag:


Mysteriescholen toen… en nu?


De introducties van de overige series dit seizoen zijn allemaal te bekijken op de pagina lezingen Den Haag>>

Lucifer4-52014.jpg

Nieuw nummer tijdschrift Lucifer

Actuele onderwerpen gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia.

Het symposiumverslag nummer 4/5 van tijdschrift Lucifer van 2014 is uit:

Hoe ons bewustzijn ons brein verandert


Zijn we een brein of hebben we een brein? Veel hersenwetenschappers stellen het voor alsof het bewezen is dat we een brein zijn. Maar de nieuwe ontwikkelingen in de neurologie tonen juist aan, dat het brein van de wieg tot het graf verandert. En die veranderingen kun je sturen. Het denken kan het brein veranderen.
Lees meer >>

Symposium 2014

I.S.I.S. Symposium Hoe ons bewustzijn ons brein verandert

Het symposium 'Hoe ons bewustzijn ons brein verandert' van 17 en 18 mei was live te volgen in drie talen.
De video opnames zijn nu terug te zien:
Nederlands,
Engels (en avondprogramma ook Duits)

Voor meer informatie, zie http://www.stichtingisis.org/symposium/.

De strijd tussen Sji'ieten en Soennieten

De strijd tussen de Sji’ieten en Soennieten laait wereldwijd op. Nog steeds zijn deze beide takken van de Islam in Irak met elkaar in strijd, maar ook de vreselijke oorlog in Syrië vindt voor een niet onaanzienlijk deel zijn oorsprong in de – al dan niet vermeende – verschillen van de Sji’ietische en Soennitische interpretatie. Zelfs in Nederland ontstaat onenigheid, ja, soms regelrechte animositeit tussen beide groepen.

Het hierbij geplaatste artikel, dat enkele jaren geleden in Lucifer stond, laat duidelijk zien dat beide stromingen in de Islam niet zozeer elkaars tegenpolen zijn, maar elkaar aanvullen. Met dit artikel hopen we een bijdrage te leveren tot wederzijds begrip tussen Sji’ieten en Soennieten. Lees meer >>

Welkom bij Stichting I.S.I.S.

Welkom bij Stichting I.S.I.S., het International Study-centre for Independent Search for truth.

Onze organisatie biedt een open deur voor alle zelfstandige denkers. Jonge en oudere mensen die een mening willen vormen door eigen onderzoek naar waarheid. Over hun eigen leven, de gebeurtenissen in onze wereld, de natuur, religie, onze medemensen en wat we voor hen kunnen betekenen.

Je vindt bij ons kennis die vrij is van dogmatiek. Gebaseerd op het 'hoe' (wetenschap), het 'waarom' (filosofie) en het 'waartoe' (religie) van het leven.
Daarvoor kun je onze cursussen, lezingen en symposia bezoeken. Of thuis studeren met onze boeken en ons tijdschrift.

Je kunt ons natuurlijk ook bellen. Het telefoonnummer is: 070-346 15 45.

Laatste nieuws

22/11/14 : De reis van de ziel bij Grieken, Egyptenaren, Christenen, Oosterse Religies
Dat reïncarnatie een uitgangspunt is bij Hindoes en Boeddhisten is algemeen bekend. In deze laatste lezing van de serie laten we zien dat ook in de rest van de wereld…  Lees meer >>

20/11/14 : Lezingen december 2014 - Mysteriescholen toen… en nu?
De gouden regel in de Natuur (die veel mensen helaas nog maar voor een klein deel beseffen) is dat alle verder gevorderde wezens als taak hebben, de minder ver gevorderde…  Lees meer >>

Meer nieuws >>

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0

Volg ons op Twitter

folderlezing