home
LezDenHaag.jpg

Aanzichten van de universele Religie

Vedische wijsheid, Plato en de Neoplatonici, Gnostiek en Christendom, esoterische Islam

Religie is wat anders dan godsdienst. Een godsdienst is een stelsel van rituelen, dogma’s en gedragsregels. Religie daarentegen is een visie op het leven. Ze spoort aan op eigen kracht ‘terug te keren’ naar de Bron waaruit al het leven voortkomt.

In deze serie laten we zien dat de wereldreligies en filosofieen, hoewel verschillend in uiterlijke vorm, in de kern essentieel hetzelfde zijn in het streven naar eenhheid.
Lees meer >>

folderlezing.jpg

Theosofia: synthese van de toekomstige Religie, Filosofie, Wetenschap

Eén van de grootste oorzaken van de verwarring die er in onze samenleving heerst, is de opvatting dat religie, filosofie en wetenschap drie verschillende zaken zijn “die zich niet met elkaar moeten bemoeien”. Velen denken nog steeds dat religie per definitie ‘onwetenschappelijk’ is, en wetenschap altijd ‘onreligieus’. Het is een misverstand met grote gevolgen voor onze menselijke samenleving…
Lees meer >>

2 apr Middelburg, 4 apr Amsterdam, 8 apr Arnhem,
13 apr Eindhoven, 15 apr Utrecht, 22 apr Rotterdam,
23 apr Leiden

Aanzichten van de universele Religie

Lezing gemist? De video-opnames van de lezingen zijn tijdelijk terug te zien op deze site. Hiernaast de video-opname van de lezing van woensdag 9 april in het Blavatskyhuis in Den Haag:

Plato en de Neoplatonici

Plato en de Neoplatonici staan als filosofen bekend, maar dat ze een rechtmatige plek hebben in deze serie over universele Religie wordt in deze tweede lezing van de serie zonder twijfel duidelijk.
Bekijk meer lezingen >>

symposium.jpg

ISIS Symposium 17 en 18 mei

Zaterdag 17 en zondag 18 mei organiseren we weer ons jaarlijks ISIS-symposium met dit jaar het thema:

Hoe ons bewustzijn ons brein verandert

Twee dagen van lezingen en workshops waarin we op onderzoek uitgaan naar de vraag: Hebben we een brein of zijn we een brein?
Aan bod komen ook: vrije wil, (collectief) geheugen, intuïtie en reïncarnatie.

Bekijk onze symposium pagina voor meer informatie.
Direct inschrijven kan hier.


Lucifer12014.jpg

Nieuw nummer tijdschrift Lucifer

Actuele onderwerpen gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia.

Nummer 1 van tijdschrift Lucifer van 2014 is uit met de volgende artikelen:

- Privacy: controle of vertrouwen
- Spirituele impulsen voor de oprichting van The Theosophical Society in 1875
- Onze polen als organen van onze levende planeet
- Ook vroeger trok de mens over de hele wereld …
Lees meer >>

De strijd tussen Sji'ieten en Soennieten

De strijd tussen de Sji’ieten en Soennieten laait wereldwijd op. Nog steeds zijn deze beide takken van de Islam in Irak met elkaar in strijd, maar ook de vreselijke oorlog in Syrië vindt voor een niet onaanzienlijk deel zijn oorsprong in de – al dan niet vermeende – verschillen van de Sji’ietische en Soennitische interpretatie. Zelfs in Nederland ontstaat onenigheid, ja, soms regelrechte animositeit tussen beide groepen.

Het hierbij geplaatste artikel, dat enkele jaren geleden in Lucifer stond, laat duidelijk zien dat beide stromingen in de Islam niet zozeer elkaars tegenpolen zijn, maar elkaar aanvullen. Met dit artikel hopen we een bijdrage te leveren tot wederzijds begrip tussen Sji’ieten en Soennieten. Lees meer >>

Welkom bij Stichting I.S.I.S.

Welkom bij Stichting I.S.I.S., het International Study-centre for Independent Search for truth.

Onze organisatie biedt een open deur voor alle zelfstandige denkers. Jonge en oudere mensen die een mening willen vormen door eigen onderzoek naar waarheid. Over hun eigen leven, de gebeurtenissen in onze wereld, de natuur, religie, onze medemensen en wat we voor hen kunnen betekenen.

Je vindt bij ons kennis die vrij is van dogmatiek. Gebaseerd op het 'hoe' (wetenschap), het 'waarom' (filosofie) en het 'waartoe' (religie) van het leven.
Daarvoor kun je onze cursussen, lezingen en symposia bezoeken. Of thuis studeren met onze boeken en ons tijdschrift.

Je kunt ons natuurlijk ook bellen. Het telefoonnummer is: 070-346 15 45.

Laatste nieuws

15/04/14 : Volg de lezing “Gnostiek en Christendom” van woensdag 16 april live op internet

Klik hier en volg de lezing van woensdag 16 april om 20.00 uur in het Blavatskyhuis in Den Haag live via…  Lees meer >>

11/04/14 : Plato en de Neoplatonici
Plato en de Neoplatonici staan als filosofen bekend, maar dat ze een rechtmatige plek hebben in deze serie over universele Religie wordt in deze tweede lezing van de serie zonder…  Lees meer >>

Meer nieuws >>

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0

Volg ons op Twitter

folderlezing