home

Tijdschrift Lucifer – de Lichtbrenger

Lucifer nummer 6 van 2016 is uit met de volgende onderwerpen:

Licht op ...De teerling is geworpen

Welke ontwikkelingen zien we nu plaatsvinden in de landen die zich democratisch noemen? En wat is waar leiderschap?

Herman C. Vermeulen

Hoe kunnen we H.P.B.’s boodschap levend houden voor toekomstige generaties?

Wat denken we ons te kunnen herinneren van H.P.B.’s boodschap, wanneer we ons voorstellen dat we over tweeduizend jaar zouden reïncarneren? Hierover gaat de lezing die Joop Smits op de International Theosophy Conference 2015 gaf.

Joop Smits

Gandhi over Theosofie, moderne beschaving en maatschappelijke hervorming

Wie Universele Broederschap in praktijk tracht te brengen, zal ontdekken dat Gandhi’s ideeën daarover de moeite van een studie meer dan waard zijn. James Tepfer gaf hierover een heldere uiteenzetting op de International Theosophical Conference 2016 in Santa Barbara.

James Tepfer

Helpen of zelfontwikkeling?

Moet je jezelf eerst spiritueel ontwikkelen, voordat je anderen kunt helpen?

Barend Voorham

International Theosophy Conference 2016

Verdere stappen naar een kern van broederschap in de Theosofische Beweging.

Bianca Peeters

Vruchten van het ITC Internationale Theosofische School in Brazilië

Omdat Theosofen van verschillende organisaties en uit verschillende landen elkaar leren kennen, ontstaan er onderlinge contacten en directe uitwisselingen van ideeën.

Redactie

Geplaatst door stichtingisis op 12/16 om 03:30 PM in TijdschriftPermalink

Lucifer nummer 5 van 2016 is uit met de volgende onderwerpen:

Licht op ...Wanneer is de grondwet een grondwet?

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een verandering van de wet op de orgaandonatie. Wat betekent dit voor onze grondrechten, waaronder de onaantastbaarheid van ons lichaam?

Herman C. Vermeulen

De Theosophical Society Point Loma: wie zijn we, wat is onze missie en waar staan we nu?

De leider van de Theosophical Society Point Loma gaf deze lezing tijdens de conferentie van International Theosophy Conferences (ITC) in augustus 2015, in Den Haag. Hij sprak openlijk en diepgaand over de doelen van de organisatie.

Herman C. Vermeulen

Waarheid & Mededogen
Hoe kun je de essentie van H.P.B.’s boodschap leren begrijpen?

In dit artikel proberen we een overzicht van H.P.B.’s boodschap te geven, en wat we als de essentie ervan kunnen zien. Ook verdiepen we ons in de manier waarop die boodschap begrepen kan worden. Dit is de vertaling van de door Erwin Bomas gegeven lezing tijdens het Internationale Theosofische Congres in 2015 te Den Haag.

Erwin Bomas

Mededogen in verschillende spirituele tradities

Op de 140e Internationale Conventie van de Theosofische Vereniging in Adyar gaf Chittaranjan Satapathy deze lezing. In onze tijd, waarin de aanhangers van godsdiensten zo vaak tegenover elkaar staan, is het goed ons te focussen op de kern van elke godsdienst.

Chittaranjan Satapathy

Is denken nooit spiritueel?

Moet je dus ophouden met denken wil je je geestelijk ontwikkelen?

Barend Voorham

Theosofische perspectieven op een duurzame economie

Economie is wereldwijd een gevaarlijke bron van onrust en onbalans. Welke uitgangspunten geven zicht op een economie waarin harmonie, rechtvaardigheid en duurzaamheid vanzelfsprekend zijn?

Rob Goor

Hoe een woestijn tot bloei komt: het zaaien van gedachtezaden

Er is een nauwe analogie tussen woestijngrond waarin plantenzaden liggen te wachten op geschikte omstandigheden om zich te uiten, en ons denkvermogen. Wat kunnen we in deze wereld bereiken als we bewust leren te zaaien?

Astrid Kramer

Geplaatst door stichtingisis op 10/28 om 03:02 PM in TijdschriftPermalink

Lucifer symposiumverslag van 2016 is uit: Universele Rechten van de Reïncarnerende Mens

Hoe kun je de wereld rechtvaardiger maken?

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere universele normen zijn door het merendeel van de naties aanvaard. Maar ze worden thans te vaak geschonden, in klein en groot verband. Ze zijn nog niet de inspirerende innerlijke maatstaf die ze moeten en kunnen zijn. De meeste mensen beseffen intuïtief wel dat deze rechten universeel zijn, maar zien het waarom ervan nog niet.

In de Theosofia, de bron van alle spirituele impulsen in de wereld, vinden we de verklaring van de Rechten van de Mens. Hoe dieper ons inzicht in de Kosmische Wetten, in de fundamentele eenheid van de Kosmos, en in onszelf als reïncarnerend wezen, hoe meer we de Universele Rechten van de mens moreel leren begrijpen, en overeenkomstig ons geweten leren volgen.

Vragen die tijdens het symposium centraal staan zijn: wat zijn de Rechten én Plichten van de Reïncarnerende Mens? Is het mogelijk dat de mensheid in vrede en harmonie gaat leven? In hoeverre weerspiegelen menselijke wetten de Kosmische Wetten? Hoe ziet de wereld eruit wanneer we als mens leren meewerken met die Kosmische Wetten?

Van het symposium zijn ook video-opnames gemaakt. Deze zijn terug te zien op onze symposiumwebsite.

Geplaatst door stichtingisis op 08/05 om 02:38 PM in TijdschriftPermalink

Lucifer nummer 2 van 2016 is uit met de volgende onderwerpen:

Het doel heiligt de middelen wederom niet

De zich snel opvolgende gebeurtenissen in de wereld roepen talloze vragen op, waaronder veel morele. Wat is de wortel van de huidige problemen?

Herman C. Vermeulen

De Theosophical Society Point Loma: wie zijn we, wat is onze missie en waar staan we nu?

De leider van de Theosophical Society Point Loma gaf deze lezing tijdens de conferentie van International Theosophy Conferences (ITC) in augustus 2015, in Den Haag. Hij sprak openlijk en diepgaand over de doelen van de organisatie.

Herman C. Vermeulen

Euthanasie en de vrije keuze

Een documentaire over de Levenseindekliniek, een instelling waar mensen zich kunnen aanmelden voor euthanasie, deed de gemoederen in Nederland oplaaien. Was er sprake van een vrije keuze bij de patiënten die euthanasie kregen toegediend?

Barend Voorham

Wat zijn de innerlijke oorzaken achter ‘zwaartekracht’?

In ons vorige nummer bespraken we het recente onderzoek naar zwaartekrachtgolven. En zoals toen beloofd, besteden we nu aandacht aan de oorzaken van dit verschijnsel.

Herman C. Vermeulen

Worden mensen ‘in een verkeerd lichaam geboren’?
Over transgenderschap

Als het waar is dat wij mensen in elke incarnatie een lichaam opbouwen dat past bij ons karakter, hoe is het dan mogelijk dat sommige mensen het gevoel hebben in het lichaam van het verkeerde geslacht geboren te zijn?

Henk Bezemer

Geplaatst door stichtingisis op 05/06 om 03:38 PM in TijdschriftPermalink
Pagina 3 van 10 pagina's  < 1 2 3 4 5 >  Last ›

Eerdere artikelen

Reactie op de bevindingen van CERN in Genève en Gran Sasso, september 2011:
Sneller dan de lichtsnelheid?

Reactie op de terroristische aanslag in Noorwegen op 22 juli 2011:
Verantwoordelijkheid voor gedachten.

Een vredelievend antwoord op terrorisme: Het doel heiligt de middelen nooit.

Reactie op actueel wereldnieuws:
Theosofische kennis om de zinloosheid van de doodstraf aan te tonen

Een Theosofische visie op orgaandonatie: Orgaantransplantaties: doorzetten of afstoten?

De andere kant van orgaandonaties: Wat de overheid niet vertelt.

Reactie op actueel oplaaiende strijd tussen Sji’ieten en Soenieten:
De strijd tussen Sji’ieten en Soennieten

Reactie op terroristische aanslagen (waar dan ook…)
De terreur van angst

 

Het tijdschrift "Voor zoekers naar Waarheid"

Lucifer is de 'Lichtbrenger' in de spirituele zin van het woord: verschaffen van kennis en inzicht. In dit tijdschrift worden actuele onderwerpen besproken, gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia: de gemeenschappelijke bron van alle grote wereldreligies, filosofieën en wetenschappen.
Lucifer - de Lichtbrenger onderscheidt zich van andere opiniebladen door het consequent zoeken naar de oorzaken van problemen.
Lucifer - de Lichtbrenger verschijnt 6 x per jaar.

ISSN-nr. 1382-2942

Redactie

Barend Voorham, Henk Bezemer, Bianca Peeters, Rob Goor, Erwin Bomas, Bouke van den Noort

Eindredactie

Herman C. Vermeulen

Redactieadres

Joke de Jong-van Wijk, Mosselkreekstraat 53, 4335 TG Middelburg,
tel. 0118-436 394 / 070-346 15 45
e-mail: lucifer.red@stichtingisis.org

Abonnement

Bent u geïnteresseerd in een abonnement op Lucifer kunt u eveneens bellen naar 070-346 15 45, of ons Inschrijfformulier invullen.
De abonnementsprijs bedraagt: €26,50 per jaar. Losse nummers zijn verkrijgbaar voor: €4.60 of digitaal voor €2.50.

Vanaf nu is er ook een digitaal abonnement beschikbaar voor €15.00 per jaar

Cadeaubon Lucifer

Wij bieden u de mogelijkheid voor iemand anders een cadeau-abonnement voor een jaargang af te sluiten.

Een cadeau-abonnement kunt u bestellen via het Inschrijfformulier. Voor een juiste administratie hebben wij de naam, adres- en woonplaatsgegevens nodig van zowel de ‘schenker’ als de ‘ontvanger’. Voor de digitale versie is het e-mailadres van belang.

De betaling gaat als volgt: U maakt €26,50 (papieren versie) €15,00 (digitale versie) over op IBAN: NL19TRIO0786911905 t.n.v. Stichting I.S.I.S. Den Haag o.v.v. ‘Cadeaubon Lucifer’. Zodra de betaling is ontvangen gaat het cadeau-abonnement in.

NB: In verband met de portokosten wordt de prijs van een cadeau-abonnement in het buitenland vastgesteld in overleg met het secretariaat van Stichting I.S.I.S. secr[at]stichtingisis.org* of tel. 070 - 346 15 45.

* vervang [at] voor @

What's in a name? Waarom dit tijdschrift Lucifer heet.

Lucifer betekent letterlijk Licht-brenger.
Iedere cultuur in Oost en West heeft zijn lichtbrengers: inspiratoren die de aanzet geven tot geestelijke groei en maatschappelijke vernieuwing. Zij stimuleren de mens tot zelfstandig denken en leven in besef van broederschap.
Altijd worden ze tegengewerkt en belasterd door de gevestigde orde. Altijd zijn er mensen die zich daardoor niet laten afschrikken en hun wijsheid onbevooroordeeld benaderen en onderzoeken.
Voor hen is dit tijdschrift bedoeld.

"... de titel die voor ons tijdschrift werd gekozen, slaat evenzeer op goddelijke ideeën als op de rebellie van de held in Milton's Paradise Lost...
Wij werken voor ware Religie en Wetenschap, vóór feiten en tegen verzinsels en vooroordeel. Het is onze plicht - net als die van de natuurwetenschap - licht te werpen op natuurfeiten die tot nu toe waren gehuld in de duisternis van onwetendheid ...
Maar de natuurwetenschap is maar één aspect van Wetenschap en Waarheid. De wetenschap van de ziel en van de ethiek, oftewel de Theosofie, de kennis van goddelijke waarheid, is nog veel belangrijker ..."
Helena Petrovna Blavatsky in het eerste nummer van Lucifer, september 1887

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0