home

Tijdschrift Lucifer – de Lichtbrenger

Lucifer nummer 3 van 2017 is uit met de volgende onderwerpen:

Een opvallende oproep tot Vriendschap en Vrede

Prominente geestelijk leiders spraken zich uit voor alle pogingen om op vriendschappelijk niveau tot een beter begrip van elkaars tradities te komen en de onderliggende spanningen weg te nemen en deze te voorkomen. Wordt deze oproep ook door lokale religieuze leiders opgepakt?

Herman C. Vermeulen

Plato: Waarheidszoeker en stichter van een Mysterieschool
Plato en zijn betekenis voor onze tijd

Afgelopen maart sprak Erwin Bomas in een serie Theosophy Talks over Plato en zijn betekenis voor onze tijd. De redactie bewerkte de lezingen voor publicatie. In deze Lucifer het eerste deel, over Plato’s visie op Waarheid en de stichting van zijn Mysterieschool.

Erwin Bomas

Het ontwikkelen van concentratie

Leerlingen hebben geen concentratie meer, klagen leraren vaak. Wat kunnen we doen om ze weer bij de les te krijgen?

Barend Voorham

Wat is falen en hoe ga je ermee om?

Er wordt veel en vaak gesproken over falen en het commentaar dat mensen soms op elkaars gedrag of prestaties geven is niet altijd even mild. Maar wanneer spreken we eigenlijk over falen?

Astrid Kramer en Henk Bezemer

Waarom erfelijkheid zich zo lastig laat voorspellen

“Het zit in mijn genen” is een vaak gehoorde uitspraak. Maar nu ons erfelijk materiaal veel flexibeler en dynamischer blijkt dan aanvankelijk gedacht, is de vraag: wat ligt er precies in vast? In hoeverre kunnen we eigenschappen aan onze genen toekennen?

Bouke van den Noort

Geplaatst door stichtingisis op 07/07 om 04:51 PM in TijdschriftPermalink

Lucifer nummer 2 van 2017 is uit met de volgende onderwerpen:

Hoe meer we weten, hoe beperkter we zijn in onze keuzen

Hoe beter we de consequenties kunnen doorzien van onze handelingen, des te beter zien we welke verantwoordelijkheden deze met zich meebrengen.

Herman C. Vermeulen

De wiskunde van Religie
Cohesie in de samenleving

Kan religie het bindmiddel zijn dat voor cohesie en saamhorigheid zorgt?

Barend Voorham

Waarom Stichting I.S.I.S. genoemd is naar een Egyptische godin

Waarom heet Stichting I.S.I.S. zo? Deze vraag krijgen we vaak. We bespreken dit door in te zoomen op het Isis-symbool en op de
uitgeschreven naam: International Studycentre for Independent Search for truth, oftewel, internationaal studiecentrum voor
onafhankelijk waarheidsonderzoek. Hierover na te denken, doet een beroep op onze edelste aspiraties.

Henk Bezemer

Hoe Oude Wijsheid herleeft in nieuwe organisatievormen

De vraag hoe je samenwerking tussen mensen zo goed mogelijk kunt organiseren, is een uitgebreid onderwerp van studie. Het is interessant om te zien dat in een recente visie op organisatievormen oude ideeën over evolutie en emanatie herleven en dat hun toepassing tot succes leidt.

Erwin Bomas

 

Geplaatst door stichtingisis op 04/28 om 11:16 AM in TijdschriftPermalink

Het eerste Lucifer nummer van 2017 is uit met de volgende onderwerpen:

Hoe maken we onze bubbel groter?

Veel meer dan voorheen, worden we in onze denkwereld, onze bubbel, versterkt. Hoe maken we onze bubbel transparanter, universeler?

Herman C. Vermeulen

De illusie voorbij: een oproep tot eenheid

‘De illusie voorbij; een oproep tot eenheid’: dat was het thema van de 141e Internationale Conventie van The Theosophical Society Adyar. Als gastspreker van onze organisatie, de Theosophical Society Point Loma Blavatskyhouse, gaf Barend Voorham op 2 januari 2017 deze ‘openbare lezing’.

Barend Voorham

Wat is het doel van reizen?

We reizen tegenwoordig wat af. Maar wat is reizen eigenlijk en waarom reizen mensen?

Erwin Bomas

De universele politicus

Een stemadvies, maar anders dan bij de zogenaamde stemwijzers, is dit een advies dat niet tot navolgen maar tot nadenken stemt.

Barend Voorham

Hoe voorkom of genees je depressies?

Lucifer, de Lichtbrenger vraagt om visies en ervaringen van zijn lezers.

Redactie

Plato en zijn betekenis voor onze tijd: een voorproef

Dit buitengewoon waardevolle boek is nu weer verkrijgbaar.

Redactie

Geplaatst door stichtingisis op 03/19 om 05:26 PM in TijdschriftPermalink

Onze huidige economische orde voorbij - Download onze nieuwe publicatie

Van een materialistische naar een spirituele economie

In het vorige nummer van Lucifer stond een aankondiging van de publicatie Onze huidige economische orde voorbij. Van een materialistische naar een spirituele economie, geschreven door Ben Landsbergen. De publicatie is inmiddels gereed.

Heeft u zich weleens afgevraagd op welke uitgangspunten onze huidige economische orde is gebaseerd? Een belangrijke vraag, omdat we dagelijks met de gevolgen van het huidige systeem worden geconfronteerd.

Deze publicatie start met een kritische analyse van ons huidige economische stelsel. Wat is (het doel van) economie? Welke mensvisie is gangbaar in de economische wetenschap? Daarna komen de ideeën achter de volgende kernbegrippen uit de economie aan bod: schaarste en bezit, grenzeloze groei, concurrentie, vrije markt- en marktevenwicht, productiefactoren, prijs en prijsmechanisme, en geld. Het is belangrijk om een analyse te maken van deze onderwerpen, omdat ze momenteel in maatschappelijke discussies veelal als vanzelfsprekendheden worden beschouwd.

Deze begrippen worden tevens belicht vanuit de Theosofie. De Esoterische Wijsbegeerte of Theosofie wordt omschreven als de synthese van wetenschap, filosofie en religie. Met een dergelijke benadering wordt een brede analyse gemaakt van ons huidige economische systeem, waarbij behalve wetenschappelijke tevens filosofische en religieuze aspecten aan bod komen.

Een apart hoofdstuk behandelt de contouren van een spirituele maatschappij, en dus ook van een economie gebaseerd op theosofische uitgangspunten. Naast de gangbare opvattingen binnen de economische wetenschap, inclusief hun consequenties, komen diverse economische ontwikkelingen, initiatieven en ideeën die uitgaan van een ander economisch model aan de orde. Binnen de economische wetenschap zijn allerlei hoopvolle ontwikkelingen gaande.

Deze publicatie is bedoeld voor degenen die ervan overtuigd zijn dat wij gezamenlijk in staat zijn een veel betere toekomst voor de mensheid en de planeet aarde in zijn totaliteit te creëren. Een groeiende groep mensen heeft inmiddels de overtuiging dat de heersende (materialistische) opvattingen op economisch vlak tekortschieten bij het oplossen van vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van een eerlijke welvaartsverdeling, economische groei en milieuvervuiling. Maar hoe richten we onze samenleving dan in? Dit boek bevat diverse ideeën over hoe onze samenleving eruit zou kunnen zien als wij het huidige economische model achter ons kunnen laten.

Dit boek is hier gratis te downloaden. Deze publicatie is ook in druk verkrijgbaar en de prijs bedraagt € 17,50.

Geplaatst door stichtingisis op 12/21 om 07:04 PM in BoekenTijdschriftPermalink
Pagina 3 van 11 pagina's  < 1 2 3 4 5 >  Last ›

Eerdere artikelen

Reactie op de bevindingen van CERN in Genève en Gran Sasso, september 2011:
Sneller dan de lichtsnelheid?

Reactie op de terroristische aanslag in Noorwegen op 22 juli 2011:
Verantwoordelijkheid voor gedachten.

Een vredelievend antwoord op terrorisme: Het doel heiligt de middelen nooit.

Reactie op actueel wereldnieuws:
Theosofische kennis om de zinloosheid van de doodstraf aan te tonen

Een Theosofische visie op orgaandonatie: Orgaantransplantaties: doorzetten of afstoten?

De andere kant van orgaandonaties: Wat de overheid niet vertelt.

Reactie op actueel oplaaiende strijd tussen Sji’ieten en Soenieten:
De strijd tussen Sji’ieten en Soennieten

Reactie op terroristische aanslagen (waar dan ook…)
De terreur van angst

 

Het tijdschrift "Voor zoekers naar Waarheid"

Lucifer is de 'Lichtbrenger' in de spirituele zin van het woord: verschaffen van kennis en inzicht. In dit tijdschrift worden actuele onderwerpen besproken, gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia: de gemeenschappelijke bron van alle grote wereldreligies, filosofieën en wetenschappen.
Lucifer - de Lichtbrenger onderscheidt zich van andere opiniebladen door het consequent zoeken naar de oorzaken van problemen.
Lucifer - de Lichtbrenger verschijnt 6 x per jaar.

ISSN-nr. 1382-2942

Redactie

Barend Voorham, Henk Bezemer, Bianca Peeters, Rob Goor, Erwin Bomas, Bouke van den Noort

Eindredactie

Herman C. Vermeulen

Redactieadres

Joke de Jong-van Wijk, Mosselkreekstraat 53, 4335 TG Middelburg,
tel. 0118-436 394 / 070-346 15 45
e-mail: lucifer.red@stichtingisis.org

Abonnement

Bent u geïnteresseerd in een abonnement op Lucifer kunt u eveneens bellen naar 070-346 15 45, of ons Inschrijfformulier invullen.
De abonnementsprijs bedraagt: €26,50 per jaar. Losse nummers zijn verkrijgbaar voor: €4.60 of digitaal voor €2.50.

Vanaf nu is er ook een digitaal abonnement beschikbaar voor €15.00 per jaar

Cadeaubon Lucifer

Wij bieden u de mogelijkheid voor iemand anders een cadeau-abonnement voor een jaargang af te sluiten.

Een cadeau-abonnement kunt u bestellen via het Inschrijfformulier. Voor een juiste administratie hebben wij de naam, adres- en woonplaatsgegevens nodig van zowel de ‘schenker’ als de ‘ontvanger’. Voor de digitale versie is het e-mailadres van belang.

De betaling gaat als volgt: U maakt €26,50 (papieren versie) €15,00 (digitale versie) over op IBAN: NL19TRIO0786911905 t.n.v. Stichting I.S.I.S. Den Haag o.v.v. ‘Cadeaubon Lucifer’. Zodra de betaling is ontvangen gaat het cadeau-abonnement in.

NB: In verband met de portokosten wordt de prijs van een cadeau-abonnement in het buitenland vastgesteld in overleg met het secretariaat van Stichting I.S.I.S. secr[at]stichtingisis.org* of tel. 070 - 346 15 45.

* vervang [at] voor @

What's in a name? Waarom dit tijdschrift Lucifer heet.

Lucifer betekent letterlijk Licht-brenger.
Iedere cultuur in Oost en West heeft zijn lichtbrengers: inspiratoren die de aanzet geven tot geestelijke groei en maatschappelijke vernieuwing. Zij stimuleren de mens tot zelfstandig denken en leven in besef van broederschap.
Altijd worden ze tegengewerkt en belasterd door de gevestigde orde. Altijd zijn er mensen die zich daardoor niet laten afschrikken en hun wijsheid onbevooroordeeld benaderen en onderzoeken.
Voor hen is dit tijdschrift bedoeld.

"... de titel die voor ons tijdschrift werd gekozen, slaat evenzeer op goddelijke ideeën als op de rebellie van de held in Milton's Paradise Lost...
Wij werken voor ware Religie en Wetenschap, vóór feiten en tegen verzinsels en vooroordeel. Het is onze plicht - net als die van de natuurwetenschap - licht te werpen op natuurfeiten die tot nu toe waren gehuld in de duisternis van onwetendheid ...
Maar de natuurwetenschap is maar één aspect van Wetenschap en Waarheid. De wetenschap van de ziel en van de ethiek, oftewel de Theosofie, de kennis van goddelijke waarheid, is nog veel belangrijker ..."
Helena Petrovna Blavatsky in het eerste nummer van Lucifer, september 1887

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0