home

Tijdschrift Lucifer – de Lichtbrenger

Het eerste Lucifer nummer van 2017 is uit met de volgende onderwerpen:

Hoe maken we onze bubbel groter?

Veel meer dan voorheen, worden we in onze denkwereld, onze bubbel, versterkt. Hoe maken we onze bubbel transparanter, universeler?

Herman C. Vermeulen

De illusie voorbij: een oproep tot eenheid

‘De illusie voorbij; een oproep tot eenheid’: dat was het thema van de 141e Internationale Conventie van The Theosophical Society Adyar. Als gastspreker van onze organisatie, de Theosophical Society Point Loma Blavatskyhouse, gaf Barend Voorham op 2 januari 2017 deze ‘openbare lezing’.

Barend Voorham

Wat is het doel van reizen?

We reizen tegenwoordig wat af. Maar wat is reizen eigenlijk en waarom reizen mensen?

Erwin Bomas

De universele politicus

Een stemadvies, maar anders dan bij de zogenaamde stemwijzers, is dit een advies dat niet tot navolgen maar tot nadenken stemt.

Barend Voorham

Hoe voorkom of genees je depressies?

Lucifer, de Lichtbrenger vraagt om visies en ervaringen van zijn lezers.

Redactie

Plato en zijn betekenis voor onze tijd: een voorproef

Dit buitengewoon waardevolle boek is nu weer verkrijgbaar.

Redactie

Geplaatst door stichtingisis op 03/19 om 05:26 PM in TijdschriftPermalink

Onze huidige economische orde voorbij - Download onze nieuwe publicatie

Van een materialistische naar een spirituele economie

In het vorige nummer van Lucifer stond een aankondiging van de publicatie Onze huidige economische orde voorbij. Van een materialistische naar een spirituele economie, geschreven door Ben Landsbergen. De publicatie is inmiddels gereed.

Heeft u zich weleens afgevraagd op welke uitgangspunten onze huidige economische orde is gebaseerd? Een belangrijke vraag, omdat we dagelijks met de gevolgen van het huidige systeem worden geconfronteerd.

Deze publicatie start met een kritische analyse van ons huidige economische stelsel. Wat is (het doel van) economie? Welke mensvisie is gangbaar in de economische wetenschap? Daarna komen de ideeën achter de volgende kernbegrippen uit de economie aan bod: schaarste en bezit, grenzeloze groei, concurrentie, vrije markt- en marktevenwicht, productiefactoren, prijs en prijsmechanisme, en geld. Het is belangrijk om een analyse te maken van deze onderwerpen, omdat ze momenteel in maatschappelijke discussies veelal als vanzelfsprekendheden worden beschouwd.

Deze begrippen worden tevens belicht vanuit de Theosofie. De Esoterische Wijsbegeerte of Theosofie wordt omschreven als de synthese van wetenschap, filosofie en religie. Met een dergelijke benadering wordt een brede analyse gemaakt van ons huidige economische systeem, waarbij behalve wetenschappelijke tevens filosofische en religieuze aspecten aan bod komen.

Een apart hoofdstuk behandelt de contouren van een spirituele maatschappij, en dus ook van een economie gebaseerd op theosofische uitgangspunten. Naast de gangbare opvattingen binnen de economische wetenschap, inclusief hun consequenties, komen diverse economische ontwikkelingen, initiatieven en ideeën die uitgaan van een ander economisch model aan de orde. Binnen de economische wetenschap zijn allerlei hoopvolle ontwikkelingen gaande.

Deze publicatie is bedoeld voor degenen die ervan overtuigd zijn dat wij gezamenlijk in staat zijn een veel betere toekomst voor de mensheid en de planeet aarde in zijn totaliteit te creëren. Een groeiende groep mensen heeft inmiddels de overtuiging dat de heersende (materialistische) opvattingen op economisch vlak tekortschieten bij het oplossen van vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van een eerlijke welvaartsverdeling, economische groei en milieuvervuiling. Maar hoe richten we onze samenleving dan in? Dit boek bevat diverse ideeën over hoe onze samenleving eruit zou kunnen zien als wij het huidige economische model achter ons kunnen laten.

Dit boek is hier gratis te downloaden. Deze publicatie is ook in druk verkrijgbaar en de prijs bedraagt € 17,50.

Geplaatst door stichtingisis op 12/21 om 07:04 PM in BoekenTijdschriftPermalink

Lucifer nummer 6 van 2016 is uit met de volgende onderwerpen:

Licht op ...De teerling is geworpen

Welke ontwikkelingen zien we nu plaatsvinden in de landen die zich democratisch noemen? En wat is waar leiderschap?

Herman C. Vermeulen

Hoe kunnen we H.P.B.’s boodschap levend houden voor toekomstige generaties?

Wat denken we ons te kunnen herinneren van H.P.B.’s boodschap, wanneer we ons voorstellen dat we over tweeduizend jaar zouden reïncarneren? Hierover gaat de lezing die Joop Smits op de International Theosophy Conference 2015 gaf.

Joop Smits

Gandhi over Theosofie, moderne beschaving en maatschappelijke hervorming

Wie Universele Broederschap in praktijk tracht te brengen, zal ontdekken dat Gandhi’s ideeën daarover de moeite van een studie meer dan waard zijn. James Tepfer gaf hierover een heldere uiteenzetting op de International Theosophical Conference 2016 in Santa Barbara.

James Tepfer

Helpen of zelfontwikkeling?

Moet je jezelf eerst spiritueel ontwikkelen, voordat je anderen kunt helpen?

Barend Voorham

International Theosophy Conference 2016

Verdere stappen naar een kern van broederschap in de Theosofische Beweging.

Bianca Peeters

Vruchten van het ITC Internationale Theosofische School in Brazilië

Omdat Theosofen van verschillende organisaties en uit verschillende landen elkaar leren kennen, ontstaan er onderlinge contacten en directe uitwisselingen van ideeën.

Redactie

Geplaatst door stichtingisis op 12/16 om 03:30 PM in TijdschriftPermalink

Lucifer nummer 5 van 2016 is uit met de volgende onderwerpen:

Licht op ...Wanneer is de grondwet een grondwet?

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een verandering van de wet op de orgaandonatie. Wat betekent dit voor onze grondrechten, waaronder de onaantastbaarheid van ons lichaam?

Herman C. Vermeulen

De Theosophical Society Point Loma: wie zijn we, wat is onze missie en waar staan we nu?

De leider van de Theosophical Society Point Loma gaf deze lezing tijdens de conferentie van International Theosophy Conferences (ITC) in augustus 2015, in Den Haag. Hij sprak openlijk en diepgaand over de doelen van de organisatie.

Herman C. Vermeulen

Waarheid & Mededogen
Hoe kun je de essentie van H.P.B.’s boodschap leren begrijpen?

In dit artikel proberen we een overzicht van H.P.B.’s boodschap te geven, en wat we als de essentie ervan kunnen zien. Ook verdiepen we ons in de manier waarop die boodschap begrepen kan worden. Dit is de vertaling van de door Erwin Bomas gegeven lezing tijdens het Internationale Theosofische Congres in 2015 te Den Haag.

Erwin Bomas

Mededogen in verschillende spirituele tradities

Op de 140e Internationale Conventie van de Theosofische Vereniging in Adyar gaf Chittaranjan Satapathy deze lezing. In onze tijd, waarin de aanhangers van godsdiensten zo vaak tegenover elkaar staan, is het goed ons te focussen op de kern van elke godsdienst.

Chittaranjan Satapathy

Is denken nooit spiritueel?

Moet je dus ophouden met denken wil je je geestelijk ontwikkelen?

Barend Voorham

Theosofische perspectieven op een duurzame economie

Economie is wereldwijd een gevaarlijke bron van onrust en onbalans. Welke uitgangspunten geven zicht op een economie waarin harmonie, rechtvaardigheid en duurzaamheid vanzelfsprekend zijn?

Rob Goor

Hoe een woestijn tot bloei komt: het zaaien van gedachtezaden

Er is een nauwe analogie tussen woestijngrond waarin plantenzaden liggen te wachten op geschikte omstandigheden om zich te uiten, en ons denkvermogen. Wat kunnen we in deze wereld bereiken als we bewust leren te zaaien?

Astrid Kramer

Geplaatst door stichtingisis op 10/28 om 03:02 PM in TijdschriftPermalink
Pagina 3 van 10 pagina's  < 1 2 3 4 5 >  Last ›

Eerdere artikelen

Reactie op de bevindingen van CERN in Genève en Gran Sasso, september 2011:
Sneller dan de lichtsnelheid?

Reactie op de terroristische aanslag in Noorwegen op 22 juli 2011:
Verantwoordelijkheid voor gedachten.

Een vredelievend antwoord op terrorisme: Het doel heiligt de middelen nooit.

Reactie op actueel wereldnieuws:
Theosofische kennis om de zinloosheid van de doodstraf aan te tonen

Een Theosofische visie op orgaandonatie: Orgaantransplantaties: doorzetten of afstoten?

De andere kant van orgaandonaties: Wat de overheid niet vertelt.

Reactie op actueel oplaaiende strijd tussen Sji’ieten en Soenieten:
De strijd tussen Sji’ieten en Soennieten

Reactie op terroristische aanslagen (waar dan ook…)
De terreur van angst

 

Het tijdschrift "Voor zoekers naar Waarheid"

Lucifer is de 'Lichtbrenger' in de spirituele zin van het woord: verschaffen van kennis en inzicht. In dit tijdschrift worden actuele onderwerpen besproken, gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia: de gemeenschappelijke bron van alle grote wereldreligies, filosofieën en wetenschappen.
Lucifer - de Lichtbrenger onderscheidt zich van andere opiniebladen door het consequent zoeken naar de oorzaken van problemen.
Lucifer - de Lichtbrenger verschijnt 6 x per jaar.

ISSN-nr. 1382-2942

Redactie

Barend Voorham, Henk Bezemer, Bianca Peeters, Rob Goor, Erwin Bomas, Bouke van den Noort

Eindredactie

Herman C. Vermeulen

Redactieadres

Joke de Jong-van Wijk, Mosselkreekstraat 53, 4335 TG Middelburg,
tel. 0118-436 394 / 070-346 15 45
e-mail: lucifer.red@stichtingisis.org

Abonnement

Bent u geïnteresseerd in een abonnement op Lucifer kunt u eveneens bellen naar 070-346 15 45, of ons Inschrijfformulier invullen.
De abonnementsprijs bedraagt: €26,50 per jaar. Losse nummers zijn verkrijgbaar voor: €4.60 of digitaal voor €2.50.

Vanaf nu is er ook een digitaal abonnement beschikbaar voor €15.00 per jaar

Cadeaubon Lucifer

Wij bieden u de mogelijkheid voor iemand anders een cadeau-abonnement voor een jaargang af te sluiten.

Een cadeau-abonnement kunt u bestellen via het Inschrijfformulier. Voor een juiste administratie hebben wij de naam, adres- en woonplaatsgegevens nodig van zowel de ‘schenker’ als de ‘ontvanger’. Voor de digitale versie is het e-mailadres van belang.

De betaling gaat als volgt: U maakt €26,50 (papieren versie) €15,00 (digitale versie) over op IBAN: NL19TRIO0786911905 t.n.v. Stichting I.S.I.S. Den Haag o.v.v. ‘Cadeaubon Lucifer’. Zodra de betaling is ontvangen gaat het cadeau-abonnement in.

NB: In verband met de portokosten wordt de prijs van een cadeau-abonnement in het buitenland vastgesteld in overleg met het secretariaat van Stichting I.S.I.S. secr[at]stichtingisis.org* of tel. 070 - 346 15 45.

* vervang [at] voor @

What's in a name? Waarom dit tijdschrift Lucifer heet.

Lucifer betekent letterlijk Licht-brenger.
Iedere cultuur in Oost en West heeft zijn lichtbrengers: inspiratoren die de aanzet geven tot geestelijke groei en maatschappelijke vernieuwing. Zij stimuleren de mens tot zelfstandig denken en leven in besef van broederschap.
Altijd worden ze tegengewerkt en belasterd door de gevestigde orde. Altijd zijn er mensen die zich daardoor niet laten afschrikken en hun wijsheid onbevooroordeeld benaderen en onderzoeken.
Voor hen is dit tijdschrift bedoeld.

"... de titel die voor ons tijdschrift werd gekozen, slaat evenzeer op goddelijke ideeën als op de rebellie van de held in Milton's Paradise Lost...
Wij werken voor ware Religie en Wetenschap, vóór feiten en tegen verzinsels en vooroordeel. Het is onze plicht - net als die van de natuurwetenschap - licht te werpen op natuurfeiten die tot nu toe waren gehuld in de duisternis van onwetendheid ...
Maar de natuurwetenschap is maar één aspect van Wetenschap en Waarheid. De wetenschap van de ziel en van de ethiek, oftewel de Theosofie, de kennis van goddelijke waarheid, is nog veel belangrijker ..."
Helena Petrovna Blavatsky in het eerste nummer van Lucifer, september 1887

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0