home

Tijdschrift Lucifer – de Lichtbrenger

Lucifer nummer 1 van 2018 is uit

In deze Lucifer zijn 3 lezingen opgenomen die we afgelopen zomer tijdens de International Theosophical Conferences (ITC) gebracht hebben. Het Thema was:

A Nucleus of Universal Brotherhood

– World’s Healing Force –

In het kader van dit thema hebben we de voordrachten met nog 2 artikelen over genezing aangevuld.

Hoe kan ITC een praktisch voorbeeld zijn van Broederschap, een Kern en een helende Kracht?

Herman C. Vermeulen

Wat is broederschap, wat is een kern en wat is genezing?

Harmonie brengen voor een verdeelde mensheid door samen te studeren en samen te werken

Joop Smits

Hoe werkt broederschap, hoe werkt een kern van broederschap en hoe werkt het genezen van de wereld?

Joke Vermeulen

De praktische toepassing van broederschap, een kern en heelwording

Henk Bezemer

Hoe kunnen we een kern van broederschap vormen, zodat we een helende kracht in de wereld zijn?

Barend Voorham

Van ziekte naar genezing

Lalibel Mohaupt

Over genezen

Gottfried de Purucker

Geplaatst door stichtingisis op 03/09 om 12:06 PM in TijdschriftPermalink

Symposiumverslag Lucifer nummer 6 van 2017 is uit

De zin van het leven – Wijsheid in de praktijk

Een symposiumverslag over zingeving en wijsheid. Geen droge, theoretische leerstellingen maar gepresenteerd als praktische ideeën. In al hun eenvoud moeten ze ons kunnen inspireren een levensfilosofie te ontwikkelen, die als een kompas voor een zinvol leven kan dienen, zowel voor onszelf als voor onze medemensen.

Dat we in onze samenleving behoefte hebben aan een duidelijke levensvisie is zonneklaar. De veelheid van vaak tegenstrijdige meningen en ideeën waarmee we bijna dagelijks door de media bestookt worden, toont duidelijk aan dat er geen algemeen aanvaarde visie is, die als richtlijn kan dienen voor ons leven en het inrichten van de samenleving.

Als we een levensfilosofie opbouwen, mag die niet strijdig zijn met de wetenschappelijk feiten . Ze moet ook aansluiting vinden bij alle grote religieuze en filosofische stromingen uit het verleden. Verder moet ze niet gebaseerd zijn op geloof, maar moet ze logisch zijn en te herkennen in de processen in de natuur en in het eigen leven. Ten slotte mag die levensfilosofie niet star of dogmatische zijn, maar laat ze ruimte voor voortdurende groei.

UITGELICHT ARTIKEL

Lees de eerste bijdrage van het symposium terug: Wat is Leven?Geplaatst door stichtingisis op 12/16 om 02:44 PM in TijdschriftPermalink

Lucifer nummer 5 van 2017 vers van de pers:

Wat we moeten doen om de Theosofie in de wereld te verspreiden

Hoe kunnen we de Theosofie zo uitdragen dat iedereen in de samenleving daarmee een goede levensvisie kan opbouwen, en zodoende zichzelf en anderen veel leed kan besparen?

Herman C. Vermeulen

Leren is her-inneren
Plato over opvoeding en educatie

Afgelopen maart sprak Erwin Bomas in een serie Theosophy Talks over Plato en zijn betekenis voor onze tijd. De redactie bewerkte de lezingen voor publicatie. In deze Lucifer het derde deel: leren is her-inneren.

Erwin Bomas

Bestaan er bewijzen voor de werking van homeopathie?

De wetenschapsraad van de Europese Unie wil homeopathische geneesmiddelen niet meer gedogen, omdat er geen wetenschappelijk bewijs is dat ze werken. Werken deze medicijnen echt niet?

Barend Voorham

Oog om oog ... maakt heel de wereld blind
Wat te doen met verslagen terroristen?

Is er hoop of blijft er altijd geweld in de wereld?

Barend Voorham

Het universum in ons
Samenwerking en diversiteit als voorwaarde voor gezondheid

Volgens de Theosofia is eenheid een feit in de natuur, en samenwerking is daar een logisch uitvloeisel van. In dit artikel wordt dit toegelicht aan de hand van één facet van het lichamelijke functioneren: het microbioom.
Een artikel over samenwerking tussen de mensen en miljoenen microben.

Marijn Gijsbers

Geplaatst door stichtingisis op 11/05 om 11:37 AM in TijdschriftPermalink

Lucifer nummer 3 van 2017 is uit met de volgende onderwerpen:

Een opvallende oproep tot Vriendschap en Vrede

Prominente geestelijk leiders spraken zich uit voor alle pogingen om op vriendschappelijk niveau tot een beter begrip van elkaars tradities te komen en de onderliggende spanningen weg te nemen en deze te voorkomen. Wordt deze oproep ook door lokale religieuze leiders opgepakt?

Herman C. Vermeulen

Plato: Waarheidszoeker en stichter van een Mysterieschool
Plato en zijn betekenis voor onze tijd

Afgelopen maart sprak Erwin Bomas in een serie Theosophy Talks over Plato en zijn betekenis voor onze tijd. De redactie bewerkte de lezingen voor publicatie. In deze Lucifer het eerste deel, over Plato’s visie op Waarheid en de stichting van zijn Mysterieschool.

Erwin Bomas

Het ontwikkelen van concentratie

Leerlingen hebben geen concentratie meer, klagen leraren vaak. Wat kunnen we doen om ze weer bij de les te krijgen?

Barend Voorham

Wat is falen en hoe ga je ermee om?

Er wordt veel en vaak gesproken over falen en het commentaar dat mensen soms op elkaars gedrag of prestaties geven is niet altijd even mild. Maar wanneer spreken we eigenlijk over falen?

Astrid Kramer en Henk Bezemer

Waarom erfelijkheid zich zo lastig laat voorspellen

“Het zit in mijn genen” is een vaak gehoorde uitspraak. Maar nu ons erfelijk materiaal veel flexibeler en dynamischer blijkt dan aanvankelijk gedacht, is de vraag: wat ligt er precies in vast? In hoeverre kunnen we eigenschappen aan onze genen toekennen?

Bouke van den Noort

Geplaatst door stichtingisis op 07/07 om 04:51 PM in TijdschriftPermalink
Pagina 2 van 10 pagina's  < 1 2 3 4 >  Last ›

Eerdere artikelen

Reactie op de bevindingen van CERN in Genève en Gran Sasso, september 2011:
Sneller dan de lichtsnelheid?

Reactie op de terroristische aanslag in Noorwegen op 22 juli 2011:
Verantwoordelijkheid voor gedachten.

Een vredelievend antwoord op terrorisme: Het doel heiligt de middelen nooit.

Reactie op actueel wereldnieuws:
Theosofische kennis om de zinloosheid van de doodstraf aan te tonen

Een Theosofische visie op orgaandonatie: Orgaantransplantaties: doorzetten of afstoten?

De andere kant van orgaandonaties: Wat de overheid niet vertelt.

Reactie op actueel oplaaiende strijd tussen Sji’ieten en Soenieten:
De strijd tussen Sji’ieten en Soennieten

Reactie op terroristische aanslagen (waar dan ook…)
De terreur van angst

 

Het tijdschrift "Voor zoekers naar Waarheid"

Lucifer is de 'Lichtbrenger' in de spirituele zin van het woord: verschaffen van kennis en inzicht. In dit tijdschrift worden actuele onderwerpen besproken, gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia: de gemeenschappelijke bron van alle grote wereldreligies, filosofieën en wetenschappen.
Lucifer - de Lichtbrenger onderscheidt zich van andere opiniebladen door het consequent zoeken naar de oorzaken van problemen.
Lucifer - de Lichtbrenger verschijnt 6 x per jaar.

ISSN-nr. 1382-2942

Redactie

Barend Voorham, Henk Bezemer, Bianca Peeters, Rob Goor, Erwin Bomas, Bouke van den Noort

Eindredactie

Herman C. Vermeulen

Redactieadres

Joke de Jong-van Wijk, Mosselkreekstraat 53, 4335 TG Middelburg,
tel. 0118-436 394 / 070-346 15 45
e-mail: lucifer.red@stichtingisis.org

Abonnement

Bent u geïnteresseerd in een abonnement op Lucifer kunt u eveneens bellen naar 070-346 15 45, of ons Inschrijfformulier invullen.
De abonnementsprijs bedraagt: €26,50 per jaar. Losse nummers zijn verkrijgbaar voor: €4.60 of digitaal voor €2.50.

Vanaf nu is er ook een digitaal abonnement beschikbaar voor €15.00 per jaar

Cadeaubon Lucifer

Wij bieden u de mogelijkheid voor iemand anders een cadeau-abonnement voor een jaargang af te sluiten.

Een cadeau-abonnement kunt u bestellen via het Inschrijfformulier. Voor een juiste administratie hebben wij de naam, adres- en woonplaatsgegevens nodig van zowel de ‘schenker’ als de ‘ontvanger’. Voor de digitale versie is het e-mailadres van belang.

De betaling gaat als volgt: U maakt €26,50 (papieren versie) €15,00 (digitale versie) over op IBAN: NL19TRIO0786911905 t.n.v. Stichting I.S.I.S. Den Haag o.v.v. ‘Cadeaubon Lucifer’. Zodra de betaling is ontvangen gaat het cadeau-abonnement in.

NB: In verband met de portokosten wordt de prijs van een cadeau-abonnement in het buitenland vastgesteld in overleg met het secretariaat van Stichting I.S.I.S. secr[at]stichtingisis.org* of tel. 070 - 346 15 45.

* vervang [at] voor @

What's in a name? Waarom dit tijdschrift Lucifer heet.

Lucifer betekent letterlijk Licht-brenger.
Iedere cultuur in Oost en West heeft zijn lichtbrengers: inspiratoren die de aanzet geven tot geestelijke groei en maatschappelijke vernieuwing. Zij stimuleren de mens tot zelfstandig denken en leven in besef van broederschap.
Altijd worden ze tegengewerkt en belasterd door de gevestigde orde. Altijd zijn er mensen die zich daardoor niet laten afschrikken en hun wijsheid onbevooroordeeld benaderen en onderzoeken.
Voor hen is dit tijdschrift bedoeld.

"... de titel die voor ons tijdschrift werd gekozen, slaat evenzeer op goddelijke ideeën als op de rebellie van de held in Milton's Paradise Lost...
Wij werken voor ware Religie en Wetenschap, vóór feiten en tegen verzinsels en vooroordeel. Het is onze plicht - net als die van de natuurwetenschap - licht te werpen op natuurfeiten die tot nu toe waren gehuld in de duisternis van onwetendheid ...
Maar de natuurwetenschap is maar één aspect van Wetenschap en Waarheid. De wetenschap van de ziel en van de ethiek, oftewel de Theosofie, de kennis van goddelijke waarheid, is nog veel belangrijker ..."
Helena Petrovna Blavatsky in het eerste nummer van Lucifer, september 1887

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0