home

Tijdschrift Lucifer – de Lichtbrenger

Lucifer nummer 2 van 2015 is uit met de volgende onderwerpen:

Terug naar de kern is voor de moedigen!

‘Terug naar de kern’ wil zeggen: teruggaan naar de oorsprong, de meest authentieke gedachte — bijvoorbeeld van een filosofie of religie. Het is het tegenovergestelde van generaliseren. En vergt moed …

Denken over oneindigheid

Premisse: je kunt niet over werkelijke grenzenloosheid en oneindigheid denken in termen van beperktheid.

Toeval of wetmatigheid?

De begrippen toeval en waarschijnlijkheid spelen een zeer grote rol in de moderne wetenschap. Waarop baseren de wetenschappers dat idee ‘toeval’? En hoe kunnen we de door hen waargenomen feiten ánders, theosofisch begrijpen?

De Wijsheid der Liefde

Over de occulte betekenis van filosofie
Welke functie heeft de filosofie, in zijn wezenlijke betekenis?

Een andere kijk op de Islam

Net als elke andere religie heeft de Islam zijn ‘wijsheidsgeschriften’, de optekeningen van de gezegden van de boodschapper, en de optekeningen van de handelingen van de boodschapper. Welke rol spelen deze drie soorten overleveringen nu, en welke rol zouden ze kunnen spelen?

Ahimsa, de kunst van geweldloosheid

Ahimsa, geweldloosheid, een effectief middel voor verbetering van de wereld.

Is er absolute vrijheid van meningsuiting?

Na de aanslagen in Parijs en Kopenhagen laaide de discussie op of er een absolute vrijheid van meningsuiting moet zijn.
Dit artikel probeert een fundamenteler antwoord te vinden.

Geplaatst door stichtingisis op 04/24 om 03:20 PM in TijdschriftPermalink

Lucifer nummer 1 van 2015 is uit met de volgende onderwerpen:

Hoe bewijs je de Theosofia? H.P. Blavatsky en haar opvolgers

Theosofie is geen religie. En ze is al helemaal geen geloof. In de geschriften van bijna alle theosofische leiders wordt nadrukkelijk en bij herhaling gezegd dat je zelf de Theosofia moet onderzoeken. Maar hoe doe je dat? Hoe weet je dat ze waar is? Als je niet blind moet varen op de theosofische leiders, welke functie vervullen zij dan?

Ethiek, de amorele, immorele en morele mens

Een filosofieleraar op een middelbare school hield zijn leerlingen bij een les over ethiek de volgende stelling voor: de mens is een asociaal dier. Wie is het daarmee eens? Op één na stak iedereen zijn vinger op

Nanotechnologie, een blik in de wereld van de cel

Op de vraag ‘wat is leven?’ moet de wetenschappelijke wereld nog het antwoord schuldig blijven. Er is wel een bepaalde eensgezindheid over de kenmerken van leven, maar wat het is blijft nog een mysterie. De cel – als kleinste eenheid die aan deze wetenschappelijke kenmerken voldoet – wordt in het algemeen als basis van leven beschouwd, onderaan de ladder. Al het leven is cellulair, zo wordt nu gesteld. Tegelijk beseffen de wetenschappers dat deze ‘aller-primitiefste vorm van leven’ al onmetelijk precies en geordend werkt, ver voorbij wat we nu zelf zouden kunnen maken.
Met de huidige technische mogelijkheden zijn we in staat om leven tot in het kleinste detail te bestuderen. De zogenaamde nanotechnologie maakt het mogelijk om processen in de cel zelfs tot op moleculair niveau te volgen, iets dat enkele decennia geleden nog ondenkbaar was. Er gaat een nieuwe wereld open, waarin vermeende scheidslijnen van leven en ‘levenloos’ vervagen. Hoe dieper we in de cel kunnen kijken, hoe complexer de processen blijken te zijn

Niet mijn Islam

De meeste slachtoffers van islamitische geweld zijn Moslims. Ook bij de vreselijke aanslag in Parijs op het satirische blad Charlie Hebdou waren twee islamitische slachtoffers te betreuren. Maar de schade aan de Islam zelf toebedeeld, is veel groter.
Het was onder andere om die reden dat in Nederland door vijf Moslims het initiatief werd genomen de Facebookpagina nietmijnislam te lanceren.
Lucifer sprak met een van deze initiatiefnemers, Mostafa Hilali.

Geplaatst door stichtingisis op 02/20 om 01:49 PM in TijdschriftPermalink

Sprookjes en hun functie in het opvoedingsproces

In De Correspondent van 1 januari jl. stond een artikel met de titel: Begin het jaar met een sprookje: Waar komt Assepoester eigenlijk vandaan? In een artikel uit ons tijdschrift Lucifer, de Lichtbrenger van 1994 vonden we een antwoord.

Lees hier het artikel.

Wil je weten welke onderwerpen er nog meer aan het licht zijn gebracht in ons tijdschrift Lucifer? Bekijk het hier.

Geplaatst door stichtingisis op 01/02 om 06:06 PM in TijdschriftPermalink

Lucifer nummer 6 van 2014 is uit met de volgende onderwerpen:

H.P. Blavatsky’s boodschap aan de wereld

We moeten onderscheid maken tussen twee dingen: de Theosofia, die H.P. Blavatsky opnieuw aan de wereld voorlegde, en hoe de mensen deze begrijpen — of wat zij er van maken.

Geweld leidt tot meer geweld

Slechts door vredelievende middelen krijg je vrede
Kun je terrorisme op een geweldloze manier bestrijden?

Hoe onze visie op waarheid de werkelijkheid bepaalt

Wordt waarheid nog slechts gezien als een economisch of politiek hulpmiddel, dat geld of invloed moet opleveren? Is het daarom niet een noodzaak waarheid beter te leren kennen?
Ons begrip ervan bepaalt immers alle keuzes die we in het leven maken — en daarmee de toekomst van individu en samenleving.

Wat werkelijk tegen pesten op school werkt

Op scholen wordt vaak gepest. Het ‘KiVa’- programma, dat hier een constructief antwoord op wil geven, geeft in sommige opzichten blijk van een diep inzicht in de menselijke natuur. Theosofisch gezien neemt het de zaden voor toekomstig getreiter weg.

Geplaatst door stichtingisis op 12/20 om 02:10 PM in TijdschriftPermalink
Pagina 6 van 11 pagina's ‹ First  < 4 5 6 7 8 >  Last ›

Eerdere artikelen

Reactie op de bevindingen van CERN in Genève en Gran Sasso, september 2011:
Sneller dan de lichtsnelheid?

Reactie op de terroristische aanslag in Noorwegen op 22 juli 2011:
Verantwoordelijkheid voor gedachten.

Een vredelievend antwoord op terrorisme: Het doel heiligt de middelen nooit.

Reactie op actueel wereldnieuws:
Theosofische kennis om de zinloosheid van de doodstraf aan te tonen

Een Theosofische visie op orgaandonatie: Orgaantransplantaties: doorzetten of afstoten?

De andere kant van orgaandonaties: Wat de overheid niet vertelt.

Reactie op actueel oplaaiende strijd tussen Sji’ieten en Soenieten:
De strijd tussen Sji’ieten en Soennieten

Reactie op terroristische aanslagen (waar dan ook…)
De terreur van angst

 

Het tijdschrift "Voor zoekers naar Waarheid"

Lucifer is de 'Lichtbrenger' in de spirituele zin van het woord: verschaffen van kennis en inzicht. In dit tijdschrift worden actuele onderwerpen besproken, gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia: de gemeenschappelijke bron van alle grote wereldreligies, filosofieën en wetenschappen.
Lucifer - de Lichtbrenger onderscheidt zich van andere opiniebladen door het consequent zoeken naar de oorzaken van problemen.
Lucifer - de Lichtbrenger verschijnt 6 x per jaar.

ISSN-nr. 1382-2942

Redactie

Barend Voorham, Henk Bezemer, Bianca Peeters, Rob Goor, Erwin Bomas, Bouke van den Noort

Eindredactie

Herman C. Vermeulen

Redactieadres

Joke de Jong-van Wijk, Mosselkreekstraat 53, 4335 TG Middelburg,
tel. 0118-436 394 / 070-346 15 45
e-mail: lucifer.red@stichtingisis.org

Abonnement

Bent u geïnteresseerd in een abonnement op Lucifer kunt u eveneens bellen naar 070-346 15 45, of ons Inschrijfformulier invullen.
De abonnementsprijs bedraagt: €26,50 per jaar. Losse nummers zijn verkrijgbaar voor: €4.60 of digitaal voor €2.50.

Vanaf nu is er ook een digitaal abonnement beschikbaar voor €15.00 per jaar

Cadeaubon Lucifer

Wij bieden u de mogelijkheid voor iemand anders een cadeau-abonnement voor een jaargang af te sluiten.

Een cadeau-abonnement kunt u bestellen via het Inschrijfformulier. Voor een juiste administratie hebben wij de naam, adres- en woonplaatsgegevens nodig van zowel de ‘schenker’ als de ‘ontvanger’. Voor de digitale versie is het e-mailadres van belang.

De betaling gaat als volgt: U maakt €26,50 (papieren versie) €15,00 (digitale versie) over op IBAN: NL19TRIO0786911905 t.n.v. Stichting I.S.I.S. Den Haag o.v.v. ‘Cadeaubon Lucifer’. Zodra de betaling is ontvangen gaat het cadeau-abonnement in.

NB: In verband met de portokosten wordt de prijs van een cadeau-abonnement in het buitenland vastgesteld in overleg met het secretariaat van Stichting I.S.I.S. secr[at]stichtingisis.org* of tel. 070 - 346 15 45.

* vervang [at] voor @

What's in a name? Waarom dit tijdschrift Lucifer heet.

Lucifer betekent letterlijk Licht-brenger.
Iedere cultuur in Oost en West heeft zijn lichtbrengers: inspiratoren die de aanzet geven tot geestelijke groei en maatschappelijke vernieuwing. Zij stimuleren de mens tot zelfstandig denken en leven in besef van broederschap.
Altijd worden ze tegengewerkt en belasterd door de gevestigde orde. Altijd zijn er mensen die zich daardoor niet laten afschrikken en hun wijsheid onbevooroordeeld benaderen en onderzoeken.
Voor hen is dit tijdschrift bedoeld.

"... de titel die voor ons tijdschrift werd gekozen, slaat evenzeer op goddelijke ideeën als op de rebellie van de held in Milton's Paradise Lost...
Wij werken voor ware Religie en Wetenschap, vóór feiten en tegen verzinsels en vooroordeel. Het is onze plicht - net als die van de natuurwetenschap - licht te werpen op natuurfeiten die tot nu toe waren gehuld in de duisternis van onwetendheid ...
Maar de natuurwetenschap is maar één aspect van Wetenschap en Waarheid. De wetenschap van de ziel en van de ethiek, oftewel de Theosofie, de kennis van goddelijke waarheid, is nog veel belangrijker ..."
Helena Petrovna Blavatsky in het eerste nummer van Lucifer, september 1887

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0