home

Tijdschrift Lucifer – de Lichtbrenger

Lucifer nummer 6 van 2015 is uit met de volgende onderwerpen:

Het ‘constitutionele middel’ tegen de disharmonie in de wereld

De aanslagen in Parijs roepen veel vragen op. Wat doen wij ermee? Is er – naar analogie met de homeopathie – een ‘constitutioneel middel’ tegen de disharmonie in de wereld?

H.P. Blavatsky, HPB en de huidige Messiaanse Cyclus

Voor de belangrijkste impuls sinds eeuwen gebruikten de Meesters van Wijsheid en Mededogen H.P. Blavatsky. H.P. Blavatsky was niet alleen een ver ontwikkelde chela van de Meesters, ze was de vertegenwoordiger op aarde van de Universele Hiërarchie van Mededogen.

De basis van Vertrouwen

Wat is vertrouwen? Hoe werkt vertrouwen?
En waarom is het zo belangrijk dat we het anderen blijven geven, ook al schaden ze dat van ons?

De wetenschappelijke benadering van klassieke homeopathie

Waarom homeopathie werkt
Volgens de homeopathie zijn ziekteverschijnselen slechts de uiterlijke symptomen van een verstoring in de levensenergie van de zieke. Een intuïtieve visie, die door Hahnemann, de grondlegger van de klassieke homeopathie, op wetenschappelijke manier in de praktijk is uitgetest.

Pinokkio, een kinderverhaal of is er meer?

Pinokkio is een modern sprookje, met enkele interessante, diepere lagen.

Geplaatst door stichtingisis op 01/08 om 02:27 PM in TijdschriftPermalink

Lucifer nummer 5 van 2015 is uit met de volgende onderwerpen:

Conflictpreventie en conflictoplossing onder ontheemden

De verspreiding van de beginselen van eenheid, internationale samenwerking en solidariteit is essentieel om mensen in nood te beschermen. Juan Carlos Murillo Gonzalez, medewerker Bureau van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR), pleit voor een humane opvang van vluchtelingen.

Over de grote stromen van vluchtelingen

Wat zijn de oorzaken van de onvoorstelbaar grote stromen migranten, die zich nu voordoen? Dit artikel schetst de theosofische visie op vluchtelingen. Het sluit direct aan op de inspirerende voorbeelden die Juan Carlos Murillo Gonzalez geeft (zie vorige artikel).

Vluchtelingen: crisis of uitdaging?

Vluchtelingen worden vaak als last beschouwd, maar ze kunnen veel bijdragen aan een beschaving.

Het beloofde land: exoterisch en esoterisch geïnterpreteerd

Wanneer komt de eindtijd? En wat heeft dat te maken met de met wreedheden gepaard gaande opmars van de Islamitische Staat?

Ahimsa, de kunst van geweldloosheid – 2

Welke inzichten zijn er nodig om geweldloos in het leven te staan? Hoe komen we tot het navolgen van de grote voorbeelden?

Geplaatst door stichtingisis op 10/30 om 01:48 PM in TijdschriftPermalink

Lucifer nummer 3/4 van 2015, het Rāja-Yoga symposiumverslag is uit

Problemen waarmee veel mensen worstelen, zijn vaak te herleiden tot het feit dat hen nooit werd geleerd de eigen natuur te leren kennen en er meester over te zijn.
Ook wereldproblemen – het geweld, de oorlog en de armoe – zijn altijd terug te voeren naar een onbalans in het bewustzijn van mensen. Omdat er een visie ontbreekt op het leven en de dood, zoeken mensen nooit echt serieus naar oplossingen. Ze geloven dat de wereld is zoals hij is en toch nooit beter wordt. Een andere visie hebben ze nooit leren ontwikkelen.

Slapende vermogens activeren

Een juiste opvoeding kan mensen in staat stellen die visie te ontwikkelen. Het belang van opvoeding is daarom groot. Alleen wat is de juiste opvoeding?
Op het I.S.I.S. Symposium werd gedurende twee dagen door middel van lezingen en worshops een heldere visie hierop opgebouwd. Uitgangspunt hierbij was het eeuwenoude opvoedsysteem, Rāja-Yoga. Dat systeem is gebaseerd op het feit dat alle vermogens al in de mens zitten. Ze zijn alleen nog niet, of nog niet volledig, ontwikkeld — ‘uit-gewikkeld’. Je moet kinderen dus nooit iets aanleren; je moet ze in staat stellen hun slapende vermogens te activeren.

De leer van reïncarnatie is een logisch onderdeel van het Rāja-Yoga systeem. Kinderen worden niet als een onbeschreven blad geboren, maar hebben in vorige levens hun karakter opgebouwd. Rāja-Yoga leert hun de edele kanten van dat karakter tot volle wasdom te brengen, waardoor ze in staat zijn de onedele trekken te beheersen en te veredelen. Ze leren alle kwaliteiten in hun samengesteld bewustzijn kennen, waardoor ze zelfstandig een visie op kunnen bouwen, zich verantwoordelijk weten en als gevolg daarvan zich kunnen inzetten voor een groter geheel.

Alleen voor kinderen?

Vanaf het begin van de twintigste eeuw hebben leden van Het Theosofisch Genootschap ervaringen opgedaan met Rāja-Yoga, dat zich vooral onderscheidt van andere systemen omdat het kinderen niet leert wat ze moeten denken, maar hoe ze moeten denken.
Het Rāja-Yoga systeem is niet slechts toepasbaar op kinderen. Dus niet alleen (groot)ouders en leraren kunnen het toepassen. Iedereen gaat met mensen om. We zijn de opvoeders van elkaar. Maar wat nog belangrijker is: je bent pas een goede opvoeder als je de beginselen van Rāja-Yoga eerst op jezelf leert toepassen. We zijn de opvoeders van onszelf!

Van het symposium zijn ook video-opnames gemaakt. Deze zijn terug te zien op onze symposiumwebsite.

Geplaatst door stichtingisis op 08/21 om 12:48 PM in TijdschriftPermalink

Lucifer nummer 2 van 2015 is uit met de volgende onderwerpen:

Terug naar de kern is voor de moedigen!

‘Terug naar de kern’ wil zeggen: teruggaan naar de oorsprong, de meest authentieke gedachte — bijvoorbeeld van een filosofie of religie. Het is het tegenovergestelde van generaliseren. En vergt moed …

Denken over oneindigheid

Premisse: je kunt niet over werkelijke grenzenloosheid en oneindigheid denken in termen van beperktheid.

Toeval of wetmatigheid?

De begrippen toeval en waarschijnlijkheid spelen een zeer grote rol in de moderne wetenschap. Waarop baseren de wetenschappers dat idee ‘toeval’? En hoe kunnen we de door hen waargenomen feiten ánders, theosofisch begrijpen?

De Wijsheid der Liefde

Over de occulte betekenis van filosofie
Welke functie heeft de filosofie, in zijn wezenlijke betekenis?

Een andere kijk op de Islam

Net als elke andere religie heeft de Islam zijn ‘wijsheidsgeschriften’, de optekeningen van de gezegden van de boodschapper, en de optekeningen van de handelingen van de boodschapper. Welke rol spelen deze drie soorten overleveringen nu, en welke rol zouden ze kunnen spelen?

Ahimsa, de kunst van geweldloosheid

Ahimsa, geweldloosheid, een effectief middel voor verbetering van de wereld.

Is er absolute vrijheid van meningsuiting?

Na de aanslagen in Parijs en Kopenhagen laaide de discussie op of er een absolute vrijheid van meningsuiting moet zijn.
Dit artikel probeert een fundamenteler antwoord te vinden.

Geplaatst door stichtingisis op 04/24 om 03:20 PM in TijdschriftPermalink
Pagina 5 van 10 pagina's ‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›

Eerdere artikelen

Reactie op de bevindingen van CERN in Genève en Gran Sasso, september 2011:
Sneller dan de lichtsnelheid?

Reactie op de terroristische aanslag in Noorwegen op 22 juli 2011:
Verantwoordelijkheid voor gedachten.

Een vredelievend antwoord op terrorisme: Het doel heiligt de middelen nooit.

Reactie op actueel wereldnieuws:
Theosofische kennis om de zinloosheid van de doodstraf aan te tonen

Een Theosofische visie op orgaandonatie: Orgaantransplantaties: doorzetten of afstoten?

De andere kant van orgaandonaties: Wat de overheid niet vertelt.

Reactie op actueel oplaaiende strijd tussen Sji’ieten en Soenieten:
De strijd tussen Sji’ieten en Soennieten

Reactie op terroristische aanslagen (waar dan ook…)
De terreur van angst

 

Het tijdschrift "Voor zoekers naar Waarheid"

Lucifer is de 'Lichtbrenger' in de spirituele zin van het woord: verschaffen van kennis en inzicht. In dit tijdschrift worden actuele onderwerpen besproken, gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia: de gemeenschappelijke bron van alle grote wereldreligies, filosofieën en wetenschappen.
Lucifer - de Lichtbrenger onderscheidt zich van andere opiniebladen door het consequent zoeken naar de oorzaken van problemen.
Lucifer - de Lichtbrenger verschijnt 6 x per jaar.

ISSN-nr. 1382-2942

Redactie

Barend Voorham, Henk Bezemer, Bianca Peeters, Rob Goor, Erwin Bomas, Bouke van den Noort

Eindredactie

Herman C. Vermeulen

Redactieadres

Joke de Jong-van Wijk, Mosselkreekstraat 53, 4335 TG Middelburg,
tel. 0118-436 394 / 070-346 15 45
e-mail: lucifer.red@stichtingisis.org

Abonnement

Bent u geïnteresseerd in een abonnement op Lucifer kunt u eveneens bellen naar 070-346 15 45, of ons Inschrijfformulier invullen.
De abonnementsprijs bedraagt: €26,50 per jaar. Losse nummers zijn verkrijgbaar voor: €4.60 of digitaal voor €2.50.

Vanaf nu is er ook een digitaal abonnement beschikbaar voor €15.00 per jaar

Cadeaubon Lucifer

Wij bieden u de mogelijkheid voor iemand anders een cadeau-abonnement voor een jaargang af te sluiten.

Een cadeau-abonnement kunt u bestellen via het Inschrijfformulier. Voor een juiste administratie hebben wij de naam, adres- en woonplaatsgegevens nodig van zowel de ‘schenker’ als de ‘ontvanger’. Voor de digitale versie is het e-mailadres van belang.

De betaling gaat als volgt: U maakt €26,50 (papieren versie) €15,00 (digitale versie) over op IBAN: NL19TRIO0786911905 t.n.v. Stichting I.S.I.S. Den Haag o.v.v. ‘Cadeaubon Lucifer’. Zodra de betaling is ontvangen gaat het cadeau-abonnement in.

NB: In verband met de portokosten wordt de prijs van een cadeau-abonnement in het buitenland vastgesteld in overleg met het secretariaat van Stichting I.S.I.S. secr[at]stichtingisis.org* of tel. 070 - 346 15 45.

* vervang [at] voor @

What's in a name? Waarom dit tijdschrift Lucifer heet.

Lucifer betekent letterlijk Licht-brenger.
Iedere cultuur in Oost en West heeft zijn lichtbrengers: inspiratoren die de aanzet geven tot geestelijke groei en maatschappelijke vernieuwing. Zij stimuleren de mens tot zelfstandig denken en leven in besef van broederschap.
Altijd worden ze tegengewerkt en belasterd door de gevestigde orde. Altijd zijn er mensen die zich daardoor niet laten afschrikken en hun wijsheid onbevooroordeeld benaderen en onderzoeken.
Voor hen is dit tijdschrift bedoeld.

"... de titel die voor ons tijdschrift werd gekozen, slaat evenzeer op goddelijke ideeën als op de rebellie van de held in Milton's Paradise Lost...
Wij werken voor ware Religie en Wetenschap, vóór feiten en tegen verzinsels en vooroordeel. Het is onze plicht - net als die van de natuurwetenschap - licht te werpen op natuurfeiten die tot nu toe waren gehuld in de duisternis van onwetendheid ...
Maar de natuurwetenschap is maar één aspect van Wetenschap en Waarheid. De wetenschap van de ziel en van de ethiek, oftewel de Theosofie, de kennis van goddelijke waarheid, is nog veel belangrijker ..."
Helena Petrovna Blavatsky in het eerste nummer van Lucifer, september 1887

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0