Making Theosophy a Living Power in the World – Den Haag

Welkom op de website van de International Theosophy Conferences (ITC) 2010.
De ITC 2010 conferentie vond plaats op 12 t/m 15 augustus in Den Haag.Het thema was “Making Theosophy a Living Power in the World” (Maak de Theosofie tot een levende Kracht in uw Leven).

Theosofie

De Theosofie is de gemeenschappelijke bron van religie, filosofie en wetenschap. Het is de goddelijke en universele wijsheid in het hart van elk levend wezen. In 1875 stichtte H.P. Blavatsky de Theosophical Society en bracht deze wijsheid opnieuw onder de aandacht van de mensen.

Doel van de conferentie

De behoefte aan theosofische leringen, zoals Universele Broederschap en de essentiële eenheid van al het leven, is vandaag de dag net zo actueel als in de tijd van H.P. Blavatsky. Het doel van de conferentie was om deze wijsheid volgens de oorspronkelijke uitgangspunten over te brengen: praktisch toepasbaar voor de uitdagingen in het dagelijks leven, moed en hoop biedend voor elke situatie, nu en in de toekomst.

Voor wie?

ITC doet een oproep aan alle theosofische organisaties, toekomstgerichte Theosofen en eenieder die zoekt naar waarheid. Het programma bood lezingen, paneldiscussies en workshops, en de voertaal was Engels met ondersteuning in het Nederlands.

Dit artikel is geplaatst in 2010. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.