Video-opnames 2015

Hieronder vindt u (tijdelijk) video opnames van de lezingen van het symposium. Via de website van Stichting I.S.I.S. kunt u de opnames ook bestellen in verschillende formaten audio (cd of .mp3 bestand) en video (dvd voor TV of computer of .mov bestand).

Dag 1

Opening: Wat is Rāja-Yoga opvoeding?

Lezing 1: Een nieuwe kijk op opvoeding: van “nature/nurture” naar reïncarnatie

Lezing 2: Hoe herken je de ontwikkelingsfasen in het reïncarnerende kind?

Uitkomst workshop 1

Lezing 3: Waarom de eerste drie jaren zo belangrijk zijn in Rāja-Yoga opvoeding

Lezing 4: Hoe het jonge kind zijn wereld én zijn geweten ontdekt

Uitkomst workshop 2

Lezing 5: Fases in een menselijke incarnatie

Dag 2

Opening: Wat is Rāja-Yoga?

Lezing 6: Het zelfstandig denken ontwaakt weer

Lezing 7: Rāja-Yoga: inspiratie voor elk onderwijs

Uitkomst workshop

Lezing 8: Pubertijd: vrije wil en onbeholpen idealisme

Lezing 9: Volwassenheid: en nu zelf verder groeien

Plenaire discussie

Geplaatst in 2015 | Laat een reactie achter

Programma 2015

Zaterdag 30 mei

9:00 Zaal open

10:00 WAT IS RAJA-YOGA OPVOEDING

 • Een nieuwe kijk op opvoeding: van “nature/nurture” naar reïncarnatie

 • Hoe herken je de ontwikkelingsfasen in het reïncarnerende kind?

 • Workshop

 • 12:30 – 14:00 ––LUNCHPAUZE ––

14:00 Uitkomst workshop

14:15 DE WIJSHEID VAN HET JONGE KIND

 • Waarom de eerste drie jaren zo belangrijk zijn in Rāja-Yoga opvoeding

 • Hoe het jonge kind zijn wereld én zijn geweten ontdekt

 • Workshop

 • 17:00 – 19:30 –– DINERPAUZE ––

 • Avondprogramma: Phases of human incarnation

21:30 Afsluiting dag 1

Zondag 31 mei

9:00 Zaal open

10:00 HET SCHOOLKIND

 • Het zelfstandig denken ontwaakt weer

 • Raja Yoga: inspiratie voor elk onderwijs

 • Workshop

 • 12:30 – 14:00 ––LUNCHPAUZE ––

14:00 Uitkomst workshop

14:15 VAN ZELFSTANDIG DENKEN NAAR ZELFSTANDIG LEVEN

 • Pubertijd: vrije wil en onbeholpen idealisme

 • Volwassenheid: en nu zelf verder groeien

 • Plenaire discussie

16:00 Afsluiting symposium

Geplaatst in 2015 | Laat een reactie achter

Thema I.S.I.S. Symposium 2015: Rāja-Yoga Opvoeding van het reïncarnerende kind

Op zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015 organiseert Stichting I.S.I.S. in Den Haag een tweedaags internationaal symposium met als thema

Rāja-Yoga Opvoeding van het reïncarnerende kind

Problemen waarmee veel mensen worstelen, zijn vaak te herleiden tot het feit dat hen nooit werd geleerd de eigen natuur te leren kennen en er meester over te zijn.
Ook wereldproblemen – het geweld, de oorlog en de armoe – zijn altijd terug te voeren naar een onbalans in het bewustzijn van mensen. Omdat er een visie ontbreekt op het leven en de dood, zoeken mensen nooit echt serieus naar oplossingen. Ze geloven dat de wereld is zoals hij is en toch nooit beter wordt. Een andere visie hebben ze nooit leren ontwikkelen.

Een juiste opvoeding kan mensen in staat stellen die visie te ontwikkelen. Het belang van opvoeding is daarom groot. Alleen wat is de juiste opvoeding?
Op het I.S.I.S. Symposium wordt gedurende twee dagen gepoogd een antwoord op die vraag te vinden. Het uitgangspunt van die zoektocht is een eeuwenoud opvoedsysteem, Rāja-Yoga. Dat systeem is gebaseerd op het feit dat alle vermogens al in de mens zitten. Ze zijn alleen nog niet, of nog niet volledig, ontwikkeld — ‘uit-gewikkeld’. Je moet kinderen dus nooit iets aanleren; je moet ze in staat stellen hun slapende vermogens te activeren.

De leer van reïncarnatie is een logisch onderdeel van het Rāja-Yoga systeem. Kinderen worden niet als een onbeschreven blad geboren, maar hebben in vorige levens hun karakter opgebouwd. Rāja-Yoga leert hun de edele kanten van dat karakter tot volle wasdom te brengen, waardoor ze in staat zijn de onedele trekken te beheersen en te veredelen. Ze leren alle kwaliteiten in hun samengesteld bewustzijn kennen, waardoor ze zelfstandig een visie op kunnen bouwen, zich verantwoordelijk weten en als gevolg daarvan zich kunnen inzetten voor een groter geheel.
Vanaf het begin van de twintigste eeuw hebben leden van Het Theosofisch Genootschap ervaringen opgedaan met Rāja-Yoga, dat zich vooral onderscheidt van andere systemen omdat het kinderen niet leert wat ze moeten denken, maar hoe ze moeten denken.
Het Rāja-Yoga systeem is niet slechts toepasbaar op kinderen. Dus niet alleen (groot)ouders en leraren kunnen het toepassen. Iedereen gaat met mensen om. We zijn de opvoeders van elkaar. Maar wat nog belangrijker is: je bent pas een goede opvoeder als je de beginselen van Rāja-Yoga eerst op jezelf leert toepassen. We zijn de opvoeders van onszelf!

Het symposium zal in korte lezingen de principes van Rāja-Yoga voorleggen. Daarna kunnen de deelnemers in workshops de juistheid en toepasbaarheid van deze principes toetsen.

U kunt zich hier inschrijven.

Geplaatst in 2015 | Laat een reactie achter