Karma: de sleutel om je levenslot in eigen hand te nemen

je eigen invloed op alles in het leven:
van ziekten tot natuurrampen
van gezondheid tot wereldvrede

Waarom hebben sommige mensen tegenslag en gaat het anderen voor de wind? Waarom worden mensen ziek? Wat kunnen we doen om natuurrampen te voorkomen? Kunnen we ons leven sturen? Is mijn toekomst maakbaar?

Wie stelt zich deze vragen niet van tijd tot tijd? Stichting I.S.I.S organiseerde dit symposium voor iedereen die met een open geest op zoek is naar antwoorden. Uitgangspunt daarbij is de oude Universele Wijsheid, ofwel de Theosofia, waarvan we de kerngedachte in alle wereldreligies en filosofieën terugvinden: niets staat los van elkaar, alles leeft en vormt samen één grote organische eenheid.

Karma begrijpen

Het begrip Karma is in onze westerse maatschappij al aardig ingeburgerd. Maar wat is het en wat hebben we eraan? Met elkaar bouwen we een helder beeld op over de betekenis en werking van Karma. U gaat zien dat er altijd oorzaken voorafgaan aan de prettige of minder prettige omstandigheden waarin men zich nu bevindt. Door echt begrip van Karma verandert u uw leven en de wereld. U zult steeds beter weten hoe u problemen kunt overwinnen en situaties kunt veranderen.
Karma, de wet van oorzaak en gevolg, is onze vriend en leert ons hoe we onze gedachten en handelingen meer in harmonie kunnen brengen met de wetten van de natuur.

Uw lot in eigen handen nemen

U kunt zelf uw leven leiden, u bepaalt zelf uw toekomst!
Tijdens het symposium is duidelijk gemaakt dat u beschikt over een vrije wil, en hoezeer u daarom in staat bent bewuste keuzes in uw leven te maken en uw lot en dat van de wereld richting te geven. De lezingen en workshops hebben u sleutels geboden voor al uw levensvragen. Maar u zult zelf onderzoek moeten doen, kritisch zijn en tegelijkertijd niets zomaar aannemen of verwerpen.

Dit artikel is geplaatst in 2011. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.