Donaties

Om het voor iedereen mogelijk te maken het symposium te bezoeken is de toegang principieel vrij.

Stichting I.S.I.S. is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. We werken vanuit het principe dat wijsheid en kennis, die ‘om niet’ verkregen is, ook ‘om niet’ verspreid moet worden. De Theosofia behoort tot het geestelijk erfgoed van de mensheid en kan niet te gelde worden gemaakt.

De stichting kent dus geen betaalde medewerkers, ontvangt geen overheidssubsidie en alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht. Aan het organiseren van dit symposium zijn echter kosten verbonden. Wij hebben berekend dat de gemiddelde kosten €33,- per deelnemer zijn voor het volledige symposium. Om deze kosten te kunnen dekken zijn donaties van harte welkom.

U kunt een vrijwillige bijdrage overmaken naar IBAN: NL19TRIO0786911905 ten name van “Stichting I.S.I.S.”, Den Haag. ANBI nummer 50872 of u kunt online een donatie doen via iDEAL, PayPal of credit card via onderstaand formulier.

ANBI logo

 Reacties zijn gesloten.