Thema I.S.I.S. Symposium 20 mei 2017: Mededogen en Wijsheid sleutels voor een harmonieuze en gezonde wereld

Dat de wereld verre van harmonisch is, is duidelijk. Maar dat de wereld altijd disharmonisch zou blijven, is een waandenkbeeld dat op niets
anders dan vooroordeel en een beperkte visie is gestoeld. In dit symposium wordt geprobeerd een fundamenteel andere visie op het leven, de mens en de maatschappij te ontwikkelen, waaruit blijkt dat de kern van elk mens een bron van wijsheid en mededogen is.

De volgende vragen staan centraal:

  • Wat is de oorzaak van de zieke wereld en hoe kunnen we hem weer gezond maken?
  • Hoe ontdek je het altijd aanwezige Mededogen in jezelf (en in anderen …)?
  • Als we Mededogen herkennen, hoe kunnen we er iets mee gaan doen?
  • Waar liggen de oplossingen voor de vraagstukken in je eigen leven en in de maatschappij?
  • En, hoe help je anderen om ditzelfde in zichzelf te vinden?

Een symposium over de diepste Kern in onszelf!
Het symposium zal, net als in voorgaande jaren, een interactief proces zijn. Lezingen worden afgewisseld met workshops, waarin alle bezoekers de voorgehouden ideeën aan de eigen ervaringen en die van anderen kunnen toetsen.

De symposiumwerkgroep is in volle gang met de voorbereidingen. In een later stadium zal het programma op deze pagina te vinden zijn.

Let op: Dit jaar hebben we besloten om het format van het symposium te veranderen.
In plaats van twee aaneengesloten dagen, kiezen we nu voor 1 dag aan het eind van het huidige seizoen op
zaterdag 20 mei en 1 dag bij de aanvang van het nieuwe seizoen op zaterdag 9 september. De symposiumdag op 9 september zal onder andere in het teken staan van het aankomende seizoen.

 

Geplaatst in Uncategorized | Laat een reactie achter

Symposium zaterdag 21 en zondag 22 mei 2016

Let op: Vanwege een verbouwing op ons vertrouwde adres, is de locatie van het symposium gewijzigd naar:

New Babylon Meeting Center (2e etage)
Ingang: Anna van Buerenplein 41a

De nieuwe locatie ligt pal naast Den Haag CS en is goed bereikbaar met openbaar vervoer, maar ook met de auto (parkeertarief).

Universele Rechten van de Reïncarnerende Mens

Hoe kun je de wereld rechtvaardiger maken?

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere universele normen zijn door het merendeel van de naties aanvaard. Maar ze worden thans te vaak geschonden, in klein en groot verband. Ze zijn nog niet de inspirerende innerlijke maatstaf die ze moeten en kunnen zijn. De meeste mensen beseffen intuïtief wel dat deze rechten universeel zijn, maar zien het waarom ervan nog niet.

In de Theosofia, de bron van alle spirituele impulsen in de wereld, vinden we de verklaring van de Rechten van de Mens. Hoe dieper ons inzicht in de Kosmische Wetten, in de fundamentele eenheid van de Kosmos, en in onszelf als reïncarnerend wezen, hoe meer we de Universele Rechten van de mens moreel leren begrijpen, en overeenkomstig ons geweten leren volgen.

Vragen die tijdens het symposium centraal staan zijn: wat zijn de Rechten én Plichten van de Reïncarnerende Mens? Is het mogelijk dat de mensheid in vrede en harmonie gaat leven? In hoeverre weerspiegelen menselijke wetten de Kosmische Wetten? Hoe ziet de wereld eruit wanneer we als mens leren meewerken met die Kosmische Wetten?

Het symposium zal, zoals gebruikelijk, een interactieve bijeenkomst zijn. Lezingen worden afgewisseld met workshops, waarin de bezoekers de voorgehouden ideeën aan de eigen ervaringen en die van anderen kunnen toetsen.

Geplaatst in 2016, Uncategorized | Laat een reactie achter

Video-opnames 2016

Hieronder vindt u (tijdelijk) video opnames van de lezingen van het symposium. Via de website van Stichting I.S.I.S. kunt u de opnames ook bestellen in verschillende formaten audio (cd of .mp3 bestand) en video (dvd voor TV of computer of .mov bestand).

Opening dag 1

Universele Wetten, mensen, rechten en plichten

Introductie

Consequenties

Karma, cycli: verbondenheid en dynamische harmonie

Introductie

Consequenties

Opening dag 2

Het naleven van de mensenrechten

Introductie

Consequenties

Universele Broederschap is de weg

Introductie

Workshop met panel

Afsluiting

Geplaatst in 2016 | Laat een reactie achter

Volg LIVE: Universele Rechten van de Reïncarnerende Mens

Het symposium is online live te volgen in twee talen: Nederlands en Engels.

Geplaatst in Uncategorized | Laat een reactie achter