home

Symposia Stichting I.S.I.S.

Sinds 1999 organiseert Stichting I.S.I.S. jaarlijks een landelijk symposium. Ieder jaar wordt een actueel thema gekozen. Hoofddoel is altijd een intensieve uitwisseling van gedachten tussen sprekers en bezoekers.
Van elk Symposium is een Symposiumverslag te koop. Wilt u een van deze specials bestellen, vul dan ons bestelformulier in en selecteer 'Symposium' bij de vraag 'Waarover wilt u informatie?' en geef uw bestelling door bij 'Stel uw vraag'.

2016 Universele Rechten van de Reïncarnerende Mens 2015 Rāja-Yoga Opvoeding van het reïncarnerende kind 2014 Hoe ons bewustzijn ons brein verandert 2013 Praktische spiritualiteit: boven de materie, in de maatschappij 2012 De groei van mens en mensheid 2011 Karma: de sleutel om je levenslot in eigen hand te nemen 2010 ITC 2010 - Den Haag - Making Theosophy a Living Power in the World 2009 Ken je verleden - sta in het NU - bepaal je toekomst 2008 De esoterische achtergrond van de grote religies 2007 Reïncarnatie: Mystiek én Maatschappelijk 2006 De Levende Aarde - Gaia voorbij 2005 Vrijheid en Ethiek in het licht van Reïncarnatie 2004 De Levende Kosmos 2003 Innerlijke Opvoeding en Zelfontplooiing in het licht van Reïncarnatie 2002 Het doel heiligt de middelen nooit 2001 De cyclus van Leven en Dood 2000 Vredessymposium Spirituele impulsen voor wereldvrede - Op weg naar een Wereldraad van Wijzen 1999 Vredessymposium ‘Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg’

De groei van mens en mensheid: een boven-politieke visie op veranderingen in de samenleving

Op zaterdag 26 en zondag 27 mei 2012 organiseerde Stichting I.S.I.S. het jaarlijkse ISIS-Symposium, dit jaar met als onderwerp:
De groei van mens en mensheid:
een boven-politieke visie op veranderingen in de samenleving
.

Symposium ‘De waarde van het innerlijk weten’ (NWI), 6 Nov, Ede

Het Noëtisch Wetenschappelijk Initiatief  (NWI) organiseerde op 6 november 2011 in Ede het symposium ‘De waarde van het innerlijk weten’ met lezingen van o.a. Jacob Slavenburg, Pim van Lommel en Joop Smits. Zie hier het dagprogramma

Internationale Theosofische Conferentie 2011, 1 Julian, CA, VS

Van 11 t/m 14 augustus vond de Internationale Theosofische Conferentie plaats, ditmaal in Julian, California, VS. Stichting I.S.I.S. was erbij en mede-organisator van het programma

 

Karma: de sleutel om je levenslot in eigen hand te nemen

je eigen invloed op alles in het leven:
van ziekten tot natuurrampen
van gezondheid tot wereldvrede

 

Op zaterdag 21 én zondag 22 mei 2011 organiseerde Stichting I.S.I.S. een inspirerend
tweedaags symposium - Karma: de sleutel om je levenslot in eigen hand te nemen.

 

Het POINT LOMA CONVIVIUM*, 14-17 Aug 2011, Point Loma, San Diego, Californië, VS

*) Convivium in de betekenis die Ficino gebruikte voor Plato’s Symposium: de Dialoog waarin Socrates de werkelijke betekenis uitlegt van Liefde: Mededogen.

Aan de leden en vrienden van The Theosophical Society Point Loma – Blavatskyhuis Den Haag,

Hierbij nodigen wij u uit voor een vierdaags samenzijn, dat georganiseerd wordt in de omgeving van het voormalige hoofdkwartier van The Theosophical Society te Point Loma, San Diego, Californië. Dit Convivium vindt plaats direct in aansluiting op de ITC Conferentie die wordt gehouden in Julian, Californië, gelegen in de bergen een uur rijden ten oosten van San Diego.  Overal in de wereld zijn Theosofen werkzaam, die op een of andere manier verbonden zijn met de theosofische activiteiten in Point Loma. Sommige van die Theosofen kennen elkaar al vele jaren en andere ‘Point Loma’ Theosofen hebben elkaar recentelijk opnieuw gevonden. Contacten werden hernieuwd en verdiept, met name na een aantal internationale initiatieven op theosofisch gebied, zoals de ITC conferenties, bezoeken aan elkaars studiegroepen en de digitalisering van het Point Loma Archief. 
Tijdens al die contacten ontwikkelde zich een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen: de basis om eens verder te kijken over de schutting van de eigen theosofische activiteiten. Hieruit is het idee ontstaan van dit eerste Convivium, waarvoor wij u graag uitnodigen. 
Het POINT LOMA CONVIVIUM is een samenzijn van mensen die dezelfde kern principes en ideeën met elkaar delen, die destijds de basis vormden voor de unieke Theosofische gemeenschap die van 1898 tot 1942 te Point Loma heeft bestaan.
Behalve een historisch overzicht van Point Loma, zullen er ook presentaties zijn over de verschillende activiteiten van de gemeenschap op het gebied van het Raja Yoga onderwijs, kunst en toneel, over Point Loma als “innerlijke” Mysterie School, Theosofie en Ethiek, de wereldwijde invloed van Point Loma, etc. 
Deze dagen zijn bedoeld om – in een ‘all-visitors’ discussie – vorm en ziel te geven aan drie belangrijke kerngedachten, drie aspecten van het hoofdthema ‘Point Loma toen, nu en in de toekomst’.
Iedereen die geïnteresseerd is in Theosofie, is welkom op dit Convivium. Mocht u niet in staat zijn het Convivium te bezoeken, dan kunt u te zijner tijd alle lezingen en discussies vinden via onze nieuwe website www.PointLomaTheosophyNetwork.net (Engels). 
Indien daarvoor tijd is, zullen Nederlandse én Duitse vertalingen van de lezingen, etc. later ook op deze website beschikbaar zijn. 
Alle praktische informatie (plaats, tijd, kosten, reserveren etc.) vindt u op de website (Engels).

Met vriendelijke groet,

Herman C. Vermeulen (Den Haag) & Ken Small (San Diego)

Uitnodiging Point Loma Convivium

Ken je verleden - sta in het NU - bepaal je toekomst

De esoterische geschiedenis van mens en mensheid in het licht van reïncarnatie en karma

ISIS-SYMPOSIUM 17 mei 2009

PROGRAMMA:

SYMPOSIUMVERSLAG 2009 € 9.50 Bestel


Internationale Theosofische Conferentie 2010 - Den Haag

“Making Theosophy a Living Power in the World”

Stichting I.S.I.S. organiseerde in samenwerking met ITC van 12 t/m 15 augustus de Internationale Theosofische Conferentie van 2010 in Den Haag.

Het thema was “Making Theosophy a Living Power in the World” (Maak de Theosofie tot een levende Kracht in uw Leven). Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de speciale symposiumwebsite.

Bestel nu het verslag of de opnames van het Symposium 2010: ITC Conferentie
“Making Theosophy a Living Power in the World” - Den Haag

 

De esoterische achtergrond van de grote religies

ISIS-SYMPOSIUM 25 mei 2008

PROGRAMMA:

DE GROTE VRAGEN

Workshops: Hoe dring je door tot de innerlijke betekenis van godsdiensten?

WEGWIJZERS OP HET PAD

SYMPOSIUMVERSLAG 2008 € 9.50 Bestel


Reïncarnatie: Mystiek én Maatschappelijk

ISIS-SYMPOSIUM 3 juni 2007

PROGRAMMA:

Reïncarnatie: sociale verbondenheid

Geboorte: Hoe je wordt wie je was

Groei: Hoe je wordt wie je wilt zijn

SYMPOSIUMVERSLAG 2007 € 9.50 Bestel


De Levende Aarde - Gaia voorbij

ISIS-SYMPOSIUM 21 mei 2006

PROGRAMMA:

SYMPOSIUMVERSLAG 2006 € 9.00 Bestel


De Levende Kosmos

ISIS-SYMPOSIUM 16 mei 2004

PROGRAMMA:

SYMPOSIUMVERSLAG 2004 € 9.00 Bestel


Vrijheid en Ethiek in het licht van Reïncarnatie

ISIS-SYMPOSIUM 22 mei 2005

PROGRAMMA:

SYMPOSIUMVERSLAG 2005 € 9.00 Bestel


Innerlijke Opvoeding en Zelfontplooiing in het licht van Reïncarnatie

ISIS-SYMPOSIUM 25 mei 2003

PROGRAMMA:

DEEL 1: Hoe voed je een reïncarnerend mens op?

DEEL 2: 100 jaar ervaring met de Raja-methode: het innerlijk leiderschap in het kind helpen ontwaken

DEEL 3: Wat kunnen jonge mensen, ouders en scholen NU met de Raja-methode

SYMPOSIUMVERSLAG 2003 € 9.00 Bestel


Het doel heiligt de middelen nooit

ISIS-SYMPOSIUM 26 mei 2002

PROGRAMMA:

SYMPOSIUMVERSLAG 2002 € 4.40 Bestel


De cyclus van Leven en Dood

ISIS-SYMPOSIUM 20 mei 2001

PROGRAMMA:

SYMPOSIUMVERSLAG 2001 € 4.40


Vredessymposium Spirituele impulsen voor wereldvrede - Op weg naar een Wereldraad van Wijzen

ISIS-SYMPOSIUM 21 mei 2000

PROGRAMMA:

SYMPOSIUMVERSLAG 2000 € 8.80 Bestel


Vredessymposium ‘Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg’

ISIS-SYMPOSIUM 16 mei 1999

PROGRAMMA:

SYMPOSIUMVERSLAG 1999 € 8.80 Bestel