home

Symposia

I.S.I.S. Symposium 30 en 31 mei 2015: Rāja-Yoga Opvoeding van het reïncarnerende kind

Problemen waarmee veel mensen worstelen, zijn vaak te herleiden tot het feit dat hen nooit werd geleerd de eigen natuur te leren kennen en er meester over te zijn.
Ook wereldproblemen – het geweld, de oorlog en de armoe – zijn altijd terug te voeren naar een onbalans in het bewustzijn van mensen. Omdat er een visie ontbreekt op het leven en de dood, zoeken mensen nooit echt serieus naar oplossingen. Ze geloven dat de wereld is zoals hij is en toch nooit beter wordt. Een andere visie hebben ze nooit leren ontwikkelen.

Een juiste opvoeding kan mensen in staat stellen die visie te ontwikkelen. Het belang van opvoeding is daarom groot. Alleen wat is de juiste opvoeding?
Op het I.S.I.S. Symposium wordt gedurende twee dagen gepoogd een antwoord op die vraag te vinden. Het uitgangspunt van die zoektocht is een eeuwenoud opvoedsysteem, Rāja-Yoga. Dat systeem is gebaseerd op het feit dat alle vermogens al in de mens zitten. Ze zijn alleen nog niet, of nog niet volledig, ontwikkeld — ‘uit-gewikkeld’. Je moet kinderen dus nooit iets aanleren; je moet ze in staat stellen hun slapende vermogens te activeren.

Zet de data alvast in uw agenda: zaterdag 30 en zondag 31 mei 2014 in Den Haag.

Kijk voor meer info op onze symposium website: http://www.stichtingisis.org/symposium/. Daar zijn ook nog de video-opnames van afgelopen symposia terug te zien.

Geplaatst door stichtingisis op 19/12/14 om 02:56 PM in SymposiaPermalink

volg het symposium in Berlijn “7 Juwelen der Weisheit” live

Zondag 14 september organiseert de Duitse afdeling van Het Theosofisch Genootschap Point Loma - Blavatskyhuis Den Haag, haar eerste symposium in Berlijn.

Net als tijdens het jaarlijks I.S.I.S. symposium in Den Haag, worden de lezingen opgenomen en live uitgezonden. Ga naar onze Livestream website om het symposium live te volgen. De voertaal is Duits.

Geplaatst door stichtingisis op 11/09/14 om 09:03 PM in SymposiaPermalink

Volg het symposium ‘Hoe ons bewustzijn ons brein verandert’ live

Het symposium ‘Hoe ons bewustzijn ons brein verandert’ is op 17 en 18 mei live te volgen in drie talen: Nederlands, Engels en Duits (alleen voor het zaterdagavondprogramma). Voor meer informatie, zie http://www.stichtingisis.org/symposium/.

Je kan je bij Livestream opgeven als ‘Follower’ van Blavatskyhouse zodat je via e-mail enkele dagen vooraf automatisch bericht krijgt van een aangekondigd ‘event’ (live-uitzending). Ook ontvang je een e-mail wanneer de live-uitzending is gestart.

Wil je follower zijn, moet je je aanmelden bij Livestream met je e-mail-adres en een wachtwoord. Dat gaat via ‘Join Livestream’. Dit is gratis.

Wil je ons werk steunen?*


(Dit is het minimum bedrag wegens €0,99 transactiekosten voor online betaling. Voor andere betaalopties of meer doneren klik hier.)

*) Stichting I.S.I.S. is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. We werken vanuit het principe dat wijsheid en kennis, die ‘om niet’ verkregen is, ook ‘om niet’ verspreid moet worden. De Theosofia behoort tot het geestelijk erfgoed van de mensheid en kan niet te gelde worden gemaakt.
De stichting kent dus geen betaalde medewerkers, ontvangt geen overheidssubsidie en alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht. Dit neemt niet weg dat de stichting kosten maakt met de verspreiding van de Theosofia, bijvoorbeeld om deze livestream dienst beschikbaar te maken. Uw steun is daarbij van harte welkom

Geplaatst door stichtingisis op 15/05/14 om 07:04 AM in SymposiaPermalink

I.S.I.S. Symposium 17 en 18 mei 2014: Hoe ons bewustzijn ons brein verandert

Hebben we een brein? Of zijn we een brein?

Veel hersenwetenschappers stellen het voor alsof het bewezen is dat we een brein zijn. Maar de nieuwe ontwikkelingen in de neurologie tonen juist aan, dat het brein van de wieg tot het graf verandert. En die veranderingen kun je sturen. Het denken kan het brein veranderen.

Deze nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen ondersteunen de theosofische gedachte dat bewustzijn de leidende factor is: het brein is het paard, het bewustzijn is de ruiter.
Op het symposium wordt ruime aandacht besteed aan hoe het bewustzijn het brein verandert. Daarbij komen onderwerpen als vrije wil, (collectief) geheugen, intuïtie en reïncarnatie aan bod.

Ons bewustzijn bevat veel potenties, die we nu nog niet of nauwelijks gebruiken. Als we de mogelijkheden in onszelf actief maken, heeft dat zijn invloed op ons voertuig: het lichaam met zijn brein. Tijdens het symposium worden praktische aanwijzingen gegeven hoe die vermogens te activeren en hoe we van brein-denken naar anders denken kunnen komen.

Zet de data alvast in uw agenda: zaterdag 17 en zondag 18 mei 2014 in Den Haag.

Kijk voor meer info op onze symposium website: http://www.stichtingisis.org/symposium/. Daar zijn ook nog de video-opnames van afgelopen symposium terug te zien.

Geplaatst door stichtingisis op 30/10/13 om 04:18 PM in SymposiaPermalink
Pagina 1 van 9 pagina's  1 2 3 >  Last ›

Jaarlijkse conferenties en symposia

Stichting I.S.I.S. organiseert en mede-organiseert jaarlijks een aantal conferenties, zoals ons eigen I.S.I.S. Symposium, het Point Loma Convivium nabij het oude Point Loma hoofdkwartier in San Diego, VS en de jaarlijkse Internationale Theosofische Conferentie (ITC) samen met theosofische zusterorganisaties. Ook zijn sprekers van Stichting I.S.I.S. regelmatig te vinden op conferenties als de Blavatsky Studies en de European School of Theosophy.

I.S.I.S. Symposia

Sinds 1999 organiseert Stichting I.S.I.S. jaarlijks een landelijk symposium. Ieder jaar wordt een actueel thema gekozen. Hoofddoel is altijd een intensieve uitwisseling van gedachten tussen sprekers en bezoekers.
Van elk Symposium is een Symposiumverslag te koop. Wilt u een van deze specials bestellen, vul dan ons bestelformulier in en selecteer 'Symposium' bij de vraag 'Waarover wilt u informatie?' en geef uw bestelling door bij 'Stel uw vraag'.

Meer informatie over het meest actuele I.S.I.S. symposium is te vinden op onze speciale symposium website: http://www.stichtingisis.org/symposium/.

Point Loma Convivium*

Het Point Loma Convivium is een bijeenkomst gebaseerd op de kernprincipes van de unieke theosofische gemeenschap op Point Loma tussen 1898-1942. Het bevat presentaties over o.a. de unieke historie van deze gemeenschap, kunst en drama, de 'innerlijke' Mysterieschool, Theosofie en Ethiek, Râja Yoga onderwijs en de wereldwijde betekenis daarvan.

* Convivium in de betekenis die Ficino gebruikt voor Plato's Symposium, de dialoog waarin Socrates de ware betekenis van Liefde uitlegt: Mededogen. Meer informatie is te vinden op de Point Loma Theosophy Network website.

Internationale Theosofische Conferentie (ITC)

International Theosophy Conferences Inc. is de officiele non-profit organisatie verantwoordelijk voor het organiseren van deze conferentie. Het doel van ITC is om bijeenkomsten van theosofische studenten, komend uit verschillende landen en uit diverse organisaties, te stimuleren en promoten, en om een forum neer te zetten waarop krachtige theosofische ideeën bijeengebracht uitgewisseld worden met baanbrekende wetenschappelijke, filosofische en religieuze concepten. ITC heet iedereen welkom die zijn leven toewijdt aan de Theosofie om bij te dragen en samen te werken in een geest van harmonie, met respect voor ieders achtergrond. Meer informatie over ITC is hier te vinden: http://www.theosconf.org/