home

Symposia

Sinds 1999 organiseert Stichting I.S.I.S. jaarlijks een landelijk symposium. Ieder jaar wordt een actueel thema gekozen. Hoofddoel is altijd een intensieve uitwisseling van gedachten tussen sprekers en bezoekers.

Meer informatie over het meest actuele I.S.I.S. symposium en video-opnames van voorgaande symposia zijn te vinden op onze speciale symposium website:
http://www.stichtingisis.org/symposium/.

Volg de lezingen van het ITC 2015 LIVE op internet

Helena Petrovna Blavatsky Through Different Eyes With One Heart

de Internationale Theosofische Conferentie (ITC) 2015 zal van 6 tot 9 augustus plaatsvinden in Den Haag.
De lezingen worden opgenomen en LIVE uitgezonden via www.livestream.com/blavatskyhouse

Kijk voor meer informatie en het programma op www.theosconf.org

Geplaatst door stichtingisis op 02/08/15 om 10:09 PM in SymposiaPermalink

Bekijk de video-opnames van het I.S.I.S. symposium over Raja Yoga Opvoeding

Bekijk hier de video-opnames van het symposium ‘Raja Yoga opvoeding van het reïncarnerende kind’ op 30 en 31 mei 2015.

Wil je ons werk steunen?

Geplaatst door stichtingisis op 12/06/15 om 08:30 AM in SymposiaPermalink

Schrijf nu in voor het Raja Yoga Opvoeding Symposium op 30 en 31 mei

Symposium 2015

Op zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015 organiseert Stichting I.S.I.S. in Den Haag een tweedaags internationaal symposium met als thema

Rāja-Yoga Opvoeding van het reïncarnerende kind

Vanaf het begin van de twintigste eeuw hebben leden van Het Theosofisch Genootschap ervaringen opgedaan met Rāja-Yoga, dat zich vooral onderscheidt van andere systemen omdat het kinderen niet leert wat ze moeten denken, maar hoe ze moeten denken.

Het Rāja-Yoga systeem is niet slechts toepasbaar op kinderen. Dus niet alleen (groot)ouders en leraren kunnen het toepassen. Iedereen gaat met mensen om. We zijn de opvoeders van elkaar. Maar wat nog belangrijker is: je bent pas een goede opvoeder als je de beginselen van Rāja-Yoga eerst op jezelf leert toepassen. We zijn de opvoeders van onszelf!

Het symposium zal in korte lezingen de principes van Rāja-Yoga voorleggen. Daarna kunnen de deelnemers in workshops de juistheid en toepasbaarheid van deze principes toetsen.

U kunt zich hier inschrijven.

Voor het volledige programma en meer informatie, zie http://www.stichtingisis.org/symposium/.

Geplaatst door stichtingisis op 27/05/15 om 12:23 AM in SymposiaPermalink

Raja Yoga Opvoeding van het reïncarnerende kind - Symposium 30 en 31 mei

Symposium 2015

Op zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015 organiseert Stichting I.S.I.S. in Den Haag een tweedaags internationaal symposium met als thema

Rāja-Yoga Opvoeding van het reïncarnerende kind

Problemen waarmee veel mensen worstelen, zijn vaak te herleiden tot het feit dat hen nooit werd geleerd de eigen natuur te leren kennen en er meester over te zijn.
Ook wereldproblemen – het geweld, de oorlog en de armoe – zijn altijd terug te voeren naar een onbalans in het bewustzijn van mensen. Omdat er een visie ontbreekt op het leven en de dood, zoeken mensen nooit echt serieus naar oplossingen. Ze geloven dat de wereld is zoals hij is en toch nooit beter wordt. Een andere visie hebben ze nooit leren ontwikkelen.

Een juiste opvoeding kan mensen in staat stellen die visie te ontwikkelen. Het belang van opvoeding is daarom groot. Alleen wat is de juiste opvoeding?
Op het I.S.I.S. Symposium wordt gedurende twee dagen gepoogd een antwoord op die vraag te vinden. Het uitgangspunt van die zoektocht is een eeuwenoud opvoedsysteem, Rāja-Yoga. Dat systeem is gebaseerd op het feit dat alle vermogens al in de mens zitten. Ze zijn alleen nog niet, of nog niet volledig, ontwikkeld — ‘uit-gewikkeld’. Je moet kinderen dus nooit iets aanleren; je moet ze in staat stellen hun slapende vermogens te activeren.

De leer van reïncarnatie is een logisch onderdeel van het Rāja-Yoga systeem. Kinderen worden niet als een onbeschreven blad geboren, maar hebben in vorige levens hun karakter opgebouwd. Rāja-Yoga leert hun de edele kanten van dat karakter tot volle wasdom te brengen, waardoor ze in staat zijn de onedele trekken te beheersen en te veredelen. Ze leren alle kwaliteiten in hun samengesteld bewustzijn kennen, waardoor ze zelfstandig een visie op kunnen bouwen, zich verantwoordelijk weten en als gevolg daarvan zich kunnen inzetten voor een groter geheel.
Vanaf het begin van de twintigste eeuw hebben leden van Het Theosofisch Genootschap ervaringen opgedaan met Rāja-Yoga, dat zich vooral onderscheidt van andere systemen omdat het kinderen niet leert wat ze moeten denken, maar hoe ze moeten denken.
Het Rāja-Yoga systeem is niet slechts toepasbaar op kinderen. Dus niet alleen (groot)ouders en leraren kunnen het toepassen. Iedereen gaat met mensen om. We zijn de opvoeders van elkaar. Maar wat nog belangrijker is: je bent pas een goede opvoeder als je de beginselen van Rāja-Yoga eerst op jezelf leert toepassen. We zijn de opvoeders van onszelf!

Het symposium zal in korte lezingen de principes van Rāja-Yoga voorleggen. Daarna kunnen de deelnemers in workshops de juistheid en toepasbaarheid van deze principes toetsen.

U kunt zich hier inschrijven.

Voor het volledige programma en meer informatie, zie http://www.stichtingisis.org/symposium/.

Geplaatst door stichtingisis op 19/04/15 om 06:22 PM in SymposiaPermalink
Pagina 1 van 10 pagina's  1 2 3 >  Last ›

Jaarlijkse conferenties en symposia

Stichting I.S.I.S. organiseert en mede-organiseert jaarlijks een aantal conferenties, zoals ons eigen I.S.I.S. Symposium, het Point Loma Convivium nabij het oude Point Loma hoofdkwartier in San Diego, VS en de jaarlijkse Internationale Theosofische Conferentie (ITC) samen met theosofische zusterorganisaties. Ook zijn sprekers van Stichting I.S.I.S. regelmatig te vinden op conferenties als de Blavatsky Studies en de European School of Theosophy.

Symposiumverslagen

Van elk Symposium is een Symposiumverslag te koop. Wilt u een van deze specials bestellen, vul dan ons bestelformulier in en selecteer 'Symposium' bij de vraag 'Waarover wilt u informatie?' en geef uw bestelling door bij 'Stel uw vraag'.

Internationale Theosofische Conferentie (ITC)

International Theosophy Conferences Inc. is de officiele non-profit organisatie verantwoordelijk voor het organiseren van deze conferentie. Het doel van ITC is om bijeenkomsten van theosofische studenten, komend uit verschillende landen en uit diverse organisaties, te stimuleren en promoten, en om een forum neer te zetten waarop krachtige theosofische ideeën bijeengebracht uitgewisseld worden met baanbrekende wetenschappelijke, filosofische en religieuze concepten. ITC heet iedereen welkom die zijn leven toewijdt aan de Theosofie om bij te dragen en samen te werken in een geest van harmonie, met respect voor ieders achtergrond. Meer informatie over ITC is hier te vinden: http://www.theosconf.org/