home

Orgaandonatie

Maandag 22 oktober begint de donorweek. Het Nederlandse volk wordt dan gevraagd zich te registreren als orgaandonor. Deze oproep begint evenwel onder een slecht gesternte. Een spraakmakend geval in Denemarken plaatst orgaandonatie in een heel ander licht dan meestal wordt gedaan. Wat was er aan de hand?

Een jonge vrouw van 19 was na een zwaar auto-ongeluk in een diepe coma geraakt. Een arts vroeg de ouders om toestemming voor organen. Er was volgens hem geen kans op een ‘klein wonder’. De vrouw zou hoogstens als kasplantje blijven leven. Maar wat bleek: toen de behandeling werd gestopt en ze van de beademing werd gehaald, stierf de jonge vrouw niet. Een etmaal later ontwaakte ze. We zijn ondertussen een jaar verder en ze kan weer lopen, praten en paardrijden. Ze heeft wel problemen met haar korte-termijngeheugen, die er wellicht niet waren geweest, als ze langer behandeld zou zijn.

Deze opmerkelijke gebeurtenis is door een filmploeg gefilmd en werd door de Deense publieke zender uitgezonden. Dat bracht heel wat teweeg. Mensen die zich als donor hadden geregistreerd, meldden zich af. De minister wil de regels aanscherpen: de procedure voor transplantatie mag pas beginnen als hersendood geconstateerd is. Artsen protesteren hier weer tegen, want dan zouden kostbare uren verloren gaan. (Trouw 16/10/12)

Ook in Nederland laat zich het tegengeluid weer horen. Er wordt hier sinds jaar en dag door de overheid gepleit om je als donor te registeren, waarbij gelikte reclamespotjes niet worden geschuwd. Je wordt als een egoïst voorgesteld als je je organen na je dood niet wilt weggeven. Maar in een artikel in de Volkskrant van 20/10/2012, dat de veelzeggende titel heeft ‘We zijn geen grabbelton’, horen we argumenten tegen orgaandonatie, die wij met de kennis van de Theosofia al tientallen jaren naar voren brengen.

Hersendood

Het geval in Denemarken is niet uniek. Je vraagt je zelfs af bij hoeveel mensen er organen zijn uitgehaald, die wellicht anders nog zouden leven.
Natuurlijk is er wel een protocol dat zegt dat een arts alleen maar organen mag verwijderen als iemand hersendood is. Maar hersendood is een vaag en moeilijk vast te stellen verschijnsel. Vóór orgaandonaties bestond het woord niet eens; het is door artsen bedacht teneinde orgaantransplantaties mogelijk te maken. De functies van de hersenen en hun onderlinge samenhang zijn definitief verloren gegaan, zo wordt hersendood gedefinieerd. Er zijn echter mensen geweest, die weer tot leven kwamen, hoewel ze hersendood waren. Of eigenlijk kunnen we niet zeggen ‘weer tot leven kwamen’, want ze zijn nooit dood geweest. Dat de functies van de hersenen dus definitief verloren zijn gegaan, is niet waar.

Hersendood suggereert dat de hersenen gestorven zijn, maar dat blijkt niet het geval. Iemand die hersendood is, wordt in medische kring ook wel ´een beademd lijk´ genoemd. Er is een geval bekend van een zwangere vrouw die hersendood was, terwijl het kind in haar buik groeide en later met een keizersnee geboren is.

Kortom, bij orgaantransplantatie worden de organen verwijderd, terwijl de donor nog niet dood is. Het zou de overheid en de orgaanlobby sieren dit feit in alle eerlijkheid mee te delen.

Bezwaren tegen orgaandonatie

De kern van de hele problematiek rond orgaandonatie zit hem in de visie die je op het leven en de dood hebt. Als je meent dat het leven voortkomt uit de stof, dan ben je veel eerder geneigd het lichaam te zien als een soort machine, die, als een auto op de sloop, als leverancier kan dienen voor andere machines die niet goed meer functioneren. Maar als je het lichaam ziet als een levend instrument dat gebruikt wordt door de mens – noem het de ziel, of het bewustzijn – dan is het lichaam de levende uitdrukking van wat de mens in wezen is.

In enkele artikelen in ons blad Lucifer — de lichtbrenger hebben we een groot aantal argumenten tegen orgaandonatie gegeven. We vatten die hier kort samen:

Bezwaren voor de donor

Bezwaren voor de ontvanger

Vanuit de Theosofia schrijven we mensen nooit dwingend voor iets te doen. Ieder moet kiezen wat hem het juiste lijkt. We menen echter dat de overheid sterk in gebreke blijft in de voorlichting omtrent orgaandonatie. Die leemte willen we opvullen.
Wie meer wil lezen over de theosofische visie op orgaantransplantatie leze:

Geplaatst door stichtingisis op 21/10/2012 om 07:50 PM in Tijdschrift
Commenting is not available in this channel entry.

Categorieën

Archief

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0