home

Lucifer nummer 6 van 2012 bevat de volgende artikelen:

De gelofte om de mensheid ten zegen te zijn

Dit artikel is een vertaling van de lezing die Nicholas Weeks in augustus 2012 hield tijdens het Point Loma Convivium in San Diego. De auteur heeft een diepgaande studie gemaakt van de meest esoterische werken van het Buddhisme, waarin we de grondgedachten van de Universele Wijsheid – de bron van alle wereldreligies – vaak in vrij zuiver vorm kunnen terugvinden. Dat geldt zeker voor de inspirerende teksten die Nicholas Weeks naar voren bracht over de bodhisattva-gelofte. Ze geven ons een schets van het edelste ideaal dat ons hart en denken kan vervullen: leven om heel de mensheid ten zegen te zijn

Uitsterven van koraalriffen

Zijn er innerlijke of uiterlijke oorzaken?
Koraalriffen staan regelmatig in de belangstelling omdat wetenschappers signaleren dat het aantal ‘gezonde’ koraalriffen wereldwijd hard achteruitgaat. Is deze achteruitgang een natuurlijk proces? Welk antwoord geeft de Theosofia?

De mens: de bron van alle diertypen

Dit artikel is een verkorte weergave van twee lezingen gehouden tijdens het I.S.I.S. Symposium van mei 2012. Richard Hiltner, homeopatisch arts en thuis in zowel de Theosofia als de menselijke anatomie, hield een lezing waarin hij vele biologische feiten verwerkte. Voorafgaand hieraan gaf Henk Bezemer een korte introductie, waarin hij enkele theosofische basisbegrippen over dit onderwerp schetste. In dit artikel zijn beide bijdragen tot één geheel verwerkt. We starten met het algemene beeld.

Verslaving en gehechtheden

Dit artikel onderzoekt of het waar is dat het geloof in een buiten de mens staande God essentieel is om van je verslaving af te komen. Daarbij plaatsen we verslaving in een breed kader van allerlei andere gehechtheden.

Geplaatst door stichtingisis op 11/01/2013 om 04:03 PM in Tijdschrift
Commenting is not available in this channel entry.

Categorieën

Archief

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0