home

Lucifer nummer 3 van 2014 is uit met de volgende onderwerpen:

De esoterische achtergrond van Noach, de ark en de zondvloed.

In de Verenigde Staten ontstond een discussie over de recent verschenen film over de Bijbelse Noach. Had de filmmaker de Bijbel wel trouw gevolgd? Interessanter zou het geweest zijn als de discussie was gegaan over de betekenis van dit universele zondvloedverhaal.

De weerklank van de mysterieleringen in de moderne wetenschap

Waar hebben de natuurkundige voortrekkers en hervormers hun – soms intuïtieve – visies vandaan? Zijn het ‘nieuwe ontdekkingen’? Of horen we hierin in feite de weerklank van universele kennis, die even oud is als de mensheid? Dit artikel vat enkele belangrijke theosofische leringen samen, die door Herman C. Vermeulen in een lezing in mei 2014 in Den Haag naar voren zijn gebracht.

Leven en leiderschap in Het Theosofisch Genootschap

In twee korte toespraken die opgenomen zijn in Messages to Conventions en die voor zover ons bekend is nog nooit in het Nederlands zijn vertaald, geeft Gottfried de Purucker een duidelijk beeld van hoe Het Theosofisch Genootschap geleid moet worden en wat zijn wezenlijke doelen en tradities zijn.

Rubriek Gesignaleerd

Verkrachtingen in India. De onrechtvaardigheid van de kasten.
Is het mogelijk dat verkrachtingen vanuit godsdienstige overwegingen als niet-verwerpelijk worden beschouwd?

Rubriek Uw vragen:

Levensatomen en skandha’s – Wat is werkelijkheid? – Kerken en godsdiensten – Groeit Âtman, het Goddelijk Zelf – Ahimsa – Terugtrekken uit de wereld.

Geplaatst door stichtingisis op 04/07/2014 om 11:55 AM in Tijdschrift
Commenting is not available in this channel entry.

Categorieën

Archief

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0