home

Lucifer nummer 3 van 2013 bevat de volgende artikelen:

De Juwelen van Wijsheid in de wereldreligies

Veel van de bloedigste conflicten en hardnekkigste vormen van haat zijn terug te voeren op de verschillende godsdiensten. Er zijn landen waar slechts één godsdienst wordt toegestaan, met alle verdrukking en onderdrukking van dien voor hen die een andere godsdienst willen belijden. In andere landen zijn er weliswaar meer godsdiensten toegestaan, maar de aanhangers ervan leven in onmin met elkaar en staan niet zelden elkaar naar het leven.
Heeft dit alles een logische basis?
Nee, de oorzaak van deze godsdienstwaanzin ligt nooit in de godsdienst zelf, maar in de eenzijdige, antropomorfische interpretatie van de aanhangers, meestal de priesters, die hun uitleg van de leer aan anderen opleggen.
Toch verschillen de godsdiensten niet wezenlijk van elkaar: niet in ethiek en zelfs niet in leerstellingen. Als aanhangers van een godsdienst zich alleen maar zouden houden aan de gulden regel, die in alle godsdiensten is terug te vinden, en dus een ander niet aandoen wat ze zelf niet willen worden aangedaan, dan zou driekwart van het kwaad in de wereld al verdwijnen. Als ze dan ook bereid zouden zijn, onbevooroordeeld naar hun eigen godsdienst – en die van anderen – te kijken, dan ontdekten ze zeven Juwelen van Wijsheid, die elk mens handvatten geeft voor een zinvol en gelukkig leven.

Vredesactiviteiten vanuit de Theosofia

Sinds de oprichting van Het Theosofisch Genootschap zijn er wereldwijd talloze vredesactiviteiten georganiseerd door het genootschap. In tijden van oorlog maar ook in tijden van vrede. Waarom heeft de Theosofia vredesactiviteiten altijd zo hoog op de agenda staan?

Broederschap en zusterschap?

Broederschap neemt in de Theosofia een centrale plaats in. De centrale doelstelling van Het Theosofisch Genootschap is het vormen van een kern van actieve Broederschap. Hoewel velen dit een prachtig doel vinden, horen we soms ook wel kritiek hierop, zelfs van theosofische studenten. Wat doen we met de zusters, is dan de vraag. Horen zij niet bij die Broederschap? Waarom spreek je dan niet van broeder- en zusterschap?
Dit artikel geeft een antwoord op die vraag.

Innerlijke vermogens van een vlinder

Een vlinder die meerdere generaties per jaar doormaakt en elk jaar een reis onderneemt van soms 4500 kilometer lang: dat vraagt om een verklaring. Reïncarnatie biedt ons hier veel meer helderheid.

Geplaatst door stichtingisis op 31/05/2013 om 01:23 PM in Tijdschrift
Commenting is not available in this channel entry.

Categorieën

Archief

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0