home

Lucifer nummer 3 2012 bevat de volgende artikelen:

Hoe ontsnappen we aan Plato’s grot?

Dit artikel is de enigszins bewerkte en uit het Engels vertaalde presentatie die Erwin Bomas op 12 augustus 2011 hield op de ITC-conferentie in Julian (VS). De redactie wilde de gedachten uit de lezing de lezer niet onthouden.
In deze lezing zullen we het thema van de conferentie ‘Het Hart van Wijsheid, een samensmelting van Wetenschap en Spiritualiteit… vanuit een theosofisch perspectief’ toepassen op educatie.
Wat is theosofische educatie? Hoe kunnen we de Theosofia vandaag de dag presenteren? Hoe kunnen we het westerse denken, dat nog steeds erg gericht is op louter wetenschappelijk en vooral materialistisch denken, bereiken?

ADHD Overdosis vitaliteit — hoe te beheersen?

Is hyperactief en ongeconcentreerd gedrag een psychische stoornis? Hoe komt het dat er steeds meer jongeren de diagnose ADHD opgeplakt krijgen? Hoe krijgen we het vitale denkaspect onder controle?

De impuls van Florence — de mentale emancipatie van de westerse wereld – deel 4

De Renaissance, die begon met de herontdekking van de leringen van Plato in Florence tegen het einde van de vijftiende eeuw, luidde voor de westerse wereld een periode in van geestelijke ontwaking. De ontwikkeling van de moderne, zelfstandig denkende mens kwam op gang. De middeleeuwse visie op mens en kosmos brokkelde af en daarvoor in de plaats werden denkbeelden ontwikkeld die in Europa en later ook in de Nieuwe Wereld tot ongekende vernieuwingen in de wetenschap en de maatschappelijke organisatie hebben geleid.
De spirituele kennis zelf raakte door de nieuwe ontwikkelingen op de achtergrond. Toch heeft Florence betekenis gehad voor de geestelijke ontwikkeling van de mensen in de westerse wereld.

In de rubriek ‘gesignaleerd’ aandacht voor recente aanwijzingen dat sterren planeten kunnen verliezen en ‘vangen’.

Geplaatst door stichtingisis op 28/06/2012 om 05:34 PM in Tijdschrift
Commenting is not available in this channel entry.

Categorieën

Archief

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0