home

Lezingen september 2014 - Theosofia in vogelvlucht en Anders Denken

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing sept 2014 - Theosofia in vogelvlucht en Anders Denken =

De Theosofia heeft een uitgebreid stelsel van leringen, die alle terreinen van het menselijke denken bestrijken. Studenten in de Theosofia verliezen zich vaak in de details en dan ontstaat de gedachte dat deze kennisleer zo moeilijk is, dat ze nauwelijks te vatten is.

Toch is de Theosofia gebaseerd op enkele heldere principes, die niet zozeer moeilijk maar anders en onbekend zijn. Maar als je deze principes begrijpt en ze in de natuur en je eigen leven terugvindt, dan blijkt dat wat aanvankelijk een zeer ingewikkelde leer was, een logische uitwerking te zijn van die principes of wetmatigheden.

In de eerste lezing worden deze grondgedachten uitgelegd en wordt in ruwe lijnen de leer geschetst. Zoals een bergbeklimmer op de top van een berg het gehele dal overziet, zo wordt aan de toehoorder een groot beeld geschetst van het hele veld van de Theosofia.

In de tweede lezing wordt meer ingezoomd op de mens en met name op het denken van de mens. Wat is denken? Is denken alleen maar intellectualiteit? Of zijn er andere denkaspecten? En wat zijn gedachten eigenlijk? Kunnen we anders denken?

Bij het bespreken van deze vragen krijg je tegelijk een duidelijk overzicht van de cursus Anders Denken die dit najaar van start gaat.

17 september Theosofia in vogelvlucht
24 september Je leven is wat je denken ervan maakt

Geplaatst door stichtingisis op 10/09/2014 om 10:03 PM in Lezingen
Commenting is not available in this channel entry.

Categorieën

Archief

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0