home

Lezingen oktober 2017 - Reïncarnatie: de sleutel voor het levensvraagstuk

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruijterstraat 74

Lezingen oktober 2017 - Reïncarnatie: de sleutel voor het levensvraagstuk

In een adequate levensfilosofie is de leer van reïncarnatie onmisbaar. Deze leer legt uit waarom de wereld is zoals ze is en waarom elk mens geconfronteerd wordt met zijn eigen individuele uitdagingen.

Reïncarnatie is geen geloof. Je zou het eerder een op rede en logica gebaseerde hypothese kunnen noemen, die tezamen met de leer van karma elk levensvraagstuk kan oplossen.

In deze serie wordt bij zowel het geboorteproces als het stervensproces uitgebreid stilgestaan. Bij beide processen zien we dat de wetenschappelijke feiten wonderwel in het concept van reïncarnatie passen. Dit concept plaatst ze bovendien in een heel ander licht, waardoor het leven veel meer diepgang krijgt.

Een veel gehoorde vraag is waarom we onze vorige levens niet herinneren. In de tweede lezing wordt hierop ingegaan. In feite zijn alle gebeurtenissen in ons leven, de mensen met wie we omgaan, herinneringen aan vorige levens.

De leer van reïncarnatie is geen droge theorie. Toegepast in de praktijk van alledag kom je tot heel andere oplossingen dan wat gangbaar in de maatschappij is. Als je de leer van reïncarnatie betrekt bij het thans zo actuele vraagstuk van ‘voltooid leven’, en of het leven geen perspectief meer kan hebben, kom je tot zeer inspirerende vergezichten. De laatste lezing gaat hierover.


OKT 04 Het geboorteproces esoterisch gezien
OKT 11 Karma en herinneringen aan vorige levens
OKT 18 Sterven is geboren worden
OKT 25 Kan het leven uitzichtloos zijn?

Geplaatst door stichtingisis op 24/09/2017 om 01:23 PM in Lezingen
Commenting is not available in this channel entry.

Categorieën

Archief

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0