home

Lezingen oktober 2012 - Reïncarnatie, eeuwige groei (Den Haag)

DEN HAAG
Reïncarnatie, eeuwige groei

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing sep 2012 - Bouw zelf je levensvisie

De gedachte van reïncarnatie is nu ook het Westen wijdverbreid. Vrijwel iedereen weet wat ermee bedoeld wordt en een toenemend aantal mensen ziet de logica van deze leer in.
De leer van reïncarnatie is ook logisch en door iedereen die redelijk denkt, te begrijpen. Overal in het leven zijn cycli. Reïncarnatie is daar een voorbeeld van. In de eerste lezing wordt dit behandeld.
In de tweede lezing wordt uitgelegd dat die cyclus niet betekent dat je zinloze rondjes draait. Nee, reïncarnatie houdt ook groei in. Je leert tijdens het leven en verwerkt de geleerde lessen in wat met een algemene term de dood wordt genoemd.
In de derde lezing wordt ingegaan op de vage grens tussen leven en dood. Daarbij komen thema’s als dementie, euthanasie en orgaantransplantaties aan bod.
Ten slotte wordt in de vierde lezing de vraag opgeworpen of er contact mogelijk is met de doden. Om een antwoord op die vraag te krijgen, wordt dieper ingegaan op de verschillende toestanden na de dood.
In de vier lezingen wordt de leer van reïncarnatie niet als een dogma gepresenteerd. U wordt uitgedaagd kritisch mee te denken en uw vragen of opmerkingen zijn altijd van harte welkom.

03 okt De cyclus van leven en dood
10 okt De oogst van leven en dood
17 okt De vervagende grens tussen leven en dood
24 okt Contact tussen levenden en doden?

Geplaatst door stichtingisis op 30/09/2012 om 02:53 PM in Lezingen
Commenting is not available in this channel entry.

Categorieën

Archief

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0