home

Lezingen november 2017 - Opkomst en ondergang van beschavingen

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruijterstraat 74

Lezingen november 2017 - Opkomst en ondergang van beschavingen

Het begrip beschaving – en het ontbreken daarvan – is nogal eens een onderwerp in de media en in gesprekken met familie en collega’s. Wat is beschaving? Je kunt daar duidelijk het woord schaven of bijschaven in herkennen. Dat betekent iets minder grof maken. Dan klinkt beschaving als een relatief iets. Toch bestaat er wel degelijk een universele norm voor beschaving. Waar het om draait is of de overheersende mentaliteit in een cultuur gericht is op geestelijke en intellectuele waarden. Dat betekent bijvoorbeeld concreet dat het algemeen belang, het belang van alle wezens, steeds boven het persoonlijk belang gaat. En dat niemand in de maatschappij wordt buitengesloten.

Volgens de theosofische leringen treden er op cyclische momenten inspirerende, wijze mensen op in de wereld die geestelijke en intellectuele impulsen geven. Zo’n impuls geeft aanleiding tot de opkomst van een beschaving. Die opkomst is een ontwikkelingsproces, waarbij de inspiratie en hoogstaande idealen worden doorgegeven en breed maatschappelijk worden verankerd. Dat proces kan honderden jaren duren.

In elke ontwikkelingsstap is er de keuze: staan de algemene belangen of de persoonlijke belangen voorop? Gaat het laatste overheersen dan zet dat de ondergang van een beschaving in.

Volgens de Theosofia reïncarneren mensen cyclisch en in groepen. Momenteel is een indicatie voor de cyclus van reïncarnatie van de gemiddelde mens, en dus ook van groepen mensen en beschavingen, zo’n 1500-2000 jaar. In de lezingenserie zullen we daarom stilstaan bij kenmerken van beschavingen uit het verleden, zoals die van de Grieken en de Romeinen, om te zien of daar iets van te herkennen en te leren is. Maar ook wat we nu kunnen doen om te helpen bouwen aan de beschaving van ons volgende leven.NOV 01 Wie en wat bepaalt een beschaving?
NOV 08 Hoe regeert wijsheid in een democratie?
NOV 15 Het cyclisch terugkeren van beschavingen
NOV 22 Help nu bouwen aan de beschaving van ons volgende leven!

Geplaatst door stichtingisis op 27/10/2017 om 05:38 PM in Lezingen
Commenting is not available in this channel entry.

Categorieën

Archief

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0