home

Lezingen november 2014 - Reïncarnatie, onsterfelijkheid en continuïteit van leven

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing nov 2014 - Reïncarnatie, onsterfelijkheid en continuïteit van leven =

Deze vier lezingen over reïncarnatie laten zien hoe vertrouwd de processen van leven en dood kunnen worden. Iedereen kan immers putten uit de kennis die hij als Reïncarnerende Ego al in zich draagt. Daarbij speelt geloof geen rol. U kunt die kennis ervaren. Die kennis moet zijn waarde bewijzen in uw leven. Zo wordt reïncarnatie een onmisbare bouwsteen in uw levensfilosofie.

In de lezingen wordt stilgestaan bij: waar is de gedachte van reïncarnatie op gebaseerd, waar komt dat idee vandaan? Waarom herinner ik me niets van de toestand tussen twee levens, en van de levens die ik eerder heb gehad? En … hoe kan ik dan de gebeurtenissen in mijn huidige leven begrijpen? Voorts: wat ervaren mensen tijdens en na hun sterven, en wat betekent dat voor ons leven nu? En, in de laatste lezing: wat kunnen we leren van de grote Wijzen uit de oudheid, die – en dat blijkt al snel als we dat onderzoeken – immers allemaal uitgingen van reïncarnatie?

Kortom: een fascinerend onderwerp, waarover veel meer te zeggen is dan nu algemeen bekend is.

29 okt Logica en rechtvaardigheid van reïncarnatie
05 nov Herinneringen van de ziel uit vorige levens
12 nov Door de poorten van de dood en weer terug
19 nov De reis van de ziel bij Grieken, Egyptenaren, Christenen, Oosterse Religies

Geplaatst door stichtingisis op 23/10/2014 om 08:00 AM in Lezingen
Commenting is not available in this channel entry.

Categorieën

Archief

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0