home

Lezingen januari 2017 - Wijs geboren worden én sterven

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruijterstraat 74

Lezingen januari 2017 - Wijs geboren worden én sterven

Wij kunnen onze reïncarnatie zelf sturen! We kunnen wijs geboren worden en wijs sterven!

In deze serie lezingen bekijken we hoe het proces van oorzaak en gevolg werkt bij reïncarnatie. Daarbij stellen we de vraag: werkt karma ook in de periode tussen twee levens, dus gedurende onze dood?

Een tweede belangrijke vraag gaat over de medisch-technische mogelijkheden die we elk jaar zien toenemen. De Theosofia, de Universele Wijsheid, biedt de sleutels om die op hun waarde te schatten en er zelfstandig over na te denken. Als we doorzien dat elk wezen in de kern eeuwig leeft, en we in elke incarnatie de grondslagen leggen voor de volgende incarnaties, kunnen we inderdaad wijze besluiten nemen over alle tegenwoordige medische mogelijkheden, zoals klonen, het veranderen van het DNA van embryo’s, en (rondom onze stervensfase) over euthanasie, palliatieve sedatie en de behandeling van mensen in coma.

In de laatste lezing van de serie gaan we in op de vraag wat een cultuur of volk eigenlijk is, gezien vanuit reïncarnatie, dus gezien vanuit de spirituele EENHEID van de hele mensheid. Het antwoord dat we hierop geven, heeft enorme consequenties voor de manier waarop we onze huidige wereldproblemen aanpakken. De Theosofia is principieel én actueel.JAN 04 Ons leven: schakel in een keten?
JAN 11 Werkt karma na onze dood?
JAN 18 Medisch ingrijpen in geboorte en dood
JAN 25 Reïncarneren volken en culturen?

Geplaatst door stichtingisis op 30/12/2016 om 01:57 PM in Lezingen
Commenting is not available in this channel entry.

Categorieën

Archief

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0