home

Lezingen januari 2014 - De levende Kosmos

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing jan 2014 - De levende Kosmos=

Leeft de kosmos? Dat is een vraag die veel mensen zich wel eens stellen. Er zijn ook veel mensen die het idee hebben dat we als mensen niet ‘alleen’ zijn in de kosmos.
Als we de beschouwingen in de media bekijken, merken we al gauw dat er meestal uitgegaan wordt van het uitgangspunt dat de kosmos bestaat uit lege ruimte die hier en daar ‘gevuld’ is met levenloze materie. Als we dan nagaan welke theorieën er de afgelopen eeuw zijn geweest over het ontstaan en de ontwikkeling van de kosmos, dan zien we dat die theorieën al verscheidene keren zijn veranderd of bijgesteld.

In de aloude Theosofia zijn de ideeën over het ontstaan en de ontwikkeling van de kosmos weinig aan verandering onderhevig geweest. Er werd en wordt steeds uitgegaan van een levende kosmos. Dat is een visie die niemand blind hoeft te geloven, maar die goed kan worden onderzocht. Zo kun je goed nadenken over de kenmerken van een levend wezen. Een wezen wordt geboren, maakt een bepaalde groei en ontwikkeling door en sterft. Of je het nu hebt over een atoom, een mens of een melkwegstelsel.

Centraal in het theosofisch begrijpen van elk levensverschijnsel is de idee dat erachter een bewustzijn werkzaam is dat een magnetisch veld opwekt. Minder ontwikkelde wezens worden daartoe aangetrokken, hebben daarin hun bestaan en vormen gezamenlijk het lichaam van dat bewustzijn. Dat proces wordt emanatie genoemd. Naar analogie gebeurt hetzelfde als een inspirerende leider mensen inspireert en naar zich toe trekt.

In de lezingenserie wordt stapsgewijs onderzocht of we dit proces van emanatie ook kunnen herkennen. Wat in dat perspectief precies natuurwetten zijn. En wat typische kenmerken zijn van die natuurwetten, zoals we die bijvoorbeeld kunnen herkennen als elektromagnetische en wiskundige principes. Of zoals Pythagoras al zei over de kosmos: ‘alles is getal’.

08 januari Waar komen de Natuurwetten vandaan?
15 januari De metafysica van het elektrisch universum
22 januari Spiritualiteit en het wiskundig universum
29 januari Aantrekking en afstoting: stoffelijk en geestelijk

Geplaatst door stichtingisis op 19/12/2013 om 07:00 AM in Lezingen
Commenting is not available in this channel entry.

Categorieën

Archief

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0