home

Lezingen februari 2014 - Reïncarnatie een keuze?

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing feb 2014 - Reïncarnatie een keuze?=


We ervaren dagelijks dat de keuzes die we maken invloed hebben op ons leven. Dat de keuzes die we maken ook invloed hebben na de dood, is voor veel mensen een minder vanzelfsprekende gedachte.

De dood is voor menigeen een mysterie. Terwijl elk mens het proces van sterven en de fasen na de dood ontelbare keren heeft doorgemaakt. Echter, over het algemeen nog niet bewust.

De Theosofia biedt kennis van de processen na de dood op basis van bewuste menselijke ervaringen. Kennis die eveneens versluierd in alle grote wereldreligies en filosofieën terug te vinden is. Met deze kennis is het mogelijk een visie op de dood op te bouwen die tevens bepalend is voor onze visie op het leven.

Volgens de Theosofische leringen zijn leven en dood niet los van elkaar te zien. Het zijn twee fasen van bestaan van bewustzijn: actief en passief, zoals slapen en waken. En net als onze handelingen overdag invloed hebben op onze nachtrust en de dagen erna, geldt dit voor onze handelingen tijdens het leven en hun invloed na de dood en in volgende levens.

Reïncarnatie is een feit. In de eerste lezing laten we zien welke antwoorden er te geven zijn om dit als feit te onderbouwen. Wat maakt dat het de enige logische hypothese is voor wat er gebeurt na de dood? En hoe kan reïncarnatie binnen onze ervaring komen?

In de tweede lezing gaan we dieper in op de toestanden na de dood en onze invloed daarop vanuit keuzes die we in het huidige leven maken.

In de derde lezing laten we de invloed van die keuzes zien in onze volgende levens. Tevens wordt het proces van incarnatie verder toegelicht, van geboorte tot volwassenheid. De rol van erfelijkheid, opvoeding en educatie gezien vanuit reïncarnatie komen aan bod.

In de vierde lezing wordt verder ingegaan op de ethische vraagstukken rond leven en dood, gezien in het licht van de reïncarnatieleer.

Inzicht in de samenhang tussen keuzes in het leven en de processen na de dood en in volgende levens is zeer verrijkend. Keuzes die we nu maken, bepalen waar, wanneer, met wie en uiteindelijk zelfs óf we reïncarneren. We kunnen nu de basis leggen voor harmonie in dit en in volgende levens, zowel voor onszelf als voor anderen om ons heen.


05 februari Is er leven na de dood?
12 februari Wie ben je na de dood?
19 februari Kun je je geboorte bepalen?
26 februari Keuzes rond leven en dood

Geplaatst door stichtingisis op 30/01/2014 om 07:00 AM in Lezingen
Commenting is not available in this channel entry.

Categorieën

Archief

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0