home

Lezingen februari 2013 - Reïncarnatie en de menselijke beperkingen

DEN HAAG
Reïncarnatie en de menselijke beperkingen

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing feb 2013 - Reïncarnatie  en de menselijke beperkingen

Iedereen is beperkt. Niemand is immers volmaakt. Er zijn dan ook niet alleen maar lichamelijke handicaps. Er zijn eveneens psychische, mentale en spirituele beperkingen. Ieder mens worstelt met beperkingen. Niet alleen zijn eigen beperkingen maar ook die van zijn medemensen, met wie hij nauw samenleeft en samenwerkt. Hoe moeten wij de menselijke beperkingen zien? Moeten we ons erbij neerleggen, ertegen vechten, of is er nog andere route, die op den duur tot werkelijke harmonie leidt?

De mens is een ingewikkeld, samengesteld wezen, met spirituele, mentale, psychische en lichamelijke capaciteiten. Hierover geeft de Theosofia zeer verhelderende uitleg. Door ons een beeld te vormen van ons totale mens-zijn, kunnen we inzien wat er aan de hand is als er ergens in onze samengesteldheid een knelpunt of disharmonie ontstaat. En hoe we een dergelijk knelpunt zouden kunnen oplossen, of helpen voorkómen. Daarbij kun je onder andere denken aan medicijngebruik en allerlei soorten trainingen.

In het licht van reïncarnatie, komen we tot een heel andere visie op menselijke beperkingen dan wat momenteel gebruikelijk is in onze samenleving. Theosofisch gezien is de Innerlijke, Reïncarnerende Mens nooit gehandicapt; maar onze vermogens om die kern naar buiten toe uit te drukken, kunnen zeer verschillen. Iedereen kent wel mensen die hebben moet leren leven met een bepaalde beperking of handicap, en toch niet tegengehouden worden om een menslievend, waardig leven te leiden. De ware mens straalt als het ware door de beperkingen heen.

De eerste lezing is gericht op vragen als ‘wie of wat zijn we’, en ‘waarom hebben we de eigenschappen die we nu hebben?’ In de volgende twee lezingen richten we de theosofische schijnwerper op enkele moeilijkheden en handicaps, waar veel mensen mee te maken hebben, en waarover veel vragen leven. De laatste lezing verenigt de theosofische gedachten in een totaalbeeld: wat is het doel van ons leven? De leer van reïncarnatie speelt steeds een sleutelrol.


06 februari De oorsprong van onze vermogens
13 februari Lichamelijke en mentale beperkingen… en uitdagingen
20 februari Psychische en sociale beperkingen… en uitdagingen
27 februari Het spirituele Pad: jezelf overstijgen

 

Geplaatst door stichtingisis op 01/02/2013 om 01:32 PM in Lezingen
Commenting is not available in this channel entry.

Categorieën

Archief

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0