home

Lezingen dec 2013 - Stijgen op de levensladder - Hoe mensen goden worden

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing dec 2013 - Stijgen op de levensladder - Hoe mensen goden worden=

Als je naar de talloos verschillende levensuitingen kijkt, dan vallen twee dingen op: er is een enorme verscheidenheid aan levensvormen, maar al die levensvormen lijken sterk op elkaar.

De verklaring hiervoor ligt in wat in de Theosofia de hiërarchische structuur van het Universum wordt genoemd. Dat houdt in dat er een essentiële eenheid ten grondslag aan de verscheidenheid van levensuitingen ligt, maar ook dat elk wezen zich op zijn eigen ontwikkelingsniveau bevindt.

Je zou al het leven van deze planeet aarde – en feitelijk van het hele universum – kunnen zien als een gigantische Levensschool. Elk rijk is een klas in die School. Er is dus een klas voor mensen, dieren, planten… en er is ook een klas voor die wezens die verder ontwikkeld zijn dan mensen. Die klassen staan niet los van elkaar. Integendeel, er is voortdurend uitwisseling van ideeën, energieën en bewustzijn tussen die klassen.

Elke klas heeft ook zijn leiders en leraren. Die Leraren van de Mensenklas onderwijzen ons hoe we aansluiting kunnen vinden bij de hogere klassen. Ze tonen ons dat als we ons werk doen, we naar de volgende klas overgaan. Daarom kunnen de mensen goden worden.

In de lezingenserie wordt deze leer op begrijpelijke wijze uitgelegd, waarbij op basis van logica en eigen ervaring – dus niet op basis van geloof – wordt aangetoond hoe inspirerend de leer van de geestelijke hiërarchische structuur van het Universum is. Het thema van goden en mensen wordt vaak opgevat als een kinderachtige fantasie van onnozele mensen. We laten daarentegen in deze serie zien, dat het binnen de ervaringswereld van ieder nuchter mens getrokken kan worden.

27 nov Het leven als bewustzijnsschool
04 dec De mens en zijn klas in de School van leven
11 dec Leraren in de School van leven
18 dec Hoe mensen goden worden

Geplaatst door stichtingisis op 24/11/2013 om 09:29 AM in Lezingen
Commenting is not available in this channel entry.

Categorieën

Archief

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0