home

Lezingen april: Vele geloven, één religie

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruijterstraat 74

Lezingen april - Vele geloven, één religie

Universele lessen voor deze tijd
Als er één gebied van het menselijk denken is dat de Theosofia nodig heeft, dan is het wel het gebied van de religie. Hoewel in de oorspronkelijke betekenis religie mensen moet verbinden met de kern van hun wezen en daardoor ook met elkaar, is ze in veel gevallen verworden tot een geloof dat eerder mensen van elkaar scheidt dan ze verbindt.

Dat komt omdat de oorspronkelijke beelden van eenheid en verbondenheid persoonlijk werden geïnterpreteerd, waardoor een degeneratieproces ontstaat, dat er veelal toe geleid heeft dat het geloof precies het tegenovergestelde beweert dan wat de oorspronkelijke religieuze idee was.

Alle godsdiensten zijn dan ook in hun kern identiek. Alleen de manier waarop ze de religieuze ideeën verwoorden – dus de taal en de beeldspraak – verschilt. Maar de werkelijke ethiek waartoe ze oproepen, de discipline waartoe ze mensen proberen te inspireren, verschilt niet.

Die kern is wat je de wiskunde van de RELIGIE kunt noemen: het besef van eenheid met de BRON waaruit alles voortkomt. Alle religies zijn afleidingen daarvan.
In de eerste lezing staan we stil bij de meest principiële grondslagen van Religie. We doen dat aan de hand van het meesterwerk van H.P. Blavatsky, De Geheime Leer.

Het leven en het werk van Gautama de Buddha is het onderwerp van de tweede lezing. Het oorspronkelijke Buddhisme is een leer die voor geleerde en niet geleerde mensen een stevig houvast biedt voor een zinvol en ethisch leven. De meer mystieke leringen, bestemd voor de verder gevorderde leerlingen van Gautama, zijn zeer diepzinnig maar altijd logisch te volgen.

Uiterst praktisch is hét heilige boek van de Hindu’s: de Bhagavad-Gītā. Krishna (het Hoger Zelf) geeft Arjuna (de mens) praktisch aanwijzingen om zich van de eenheid van het leven bewust te worden.

Ten slotte wordt in de laatste lezing aangetoond dat ook de Islam juweeltjes van wijsheid heeft. De Sufi’s, de esoterische tak van de Islam, en met name Rumi, zijn ook voor niet Moslims zeer inspirerend.


Toegang vrij, aanmelden niet verplicht.

04 april H.P. Blavatsky en De Geheime Leer
11 april Gautama de Buddha en het mystieke Buddhisme
18 april Krishna en de Bhagavad Gītā
25 april Rumi en de mystieke Islam

Geplaatst door stichtingisis op 30/03/2018 om 01:41 PM in Lezingen
Commenting is not available in this channel entry.

Categorieën

Archief

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0