home

Lezingen april 2016 - Hoe bewijs je Theosofia?

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezingen april 2016 - Hoe bewijs je Theosofia?

In deze serie staat de actieve benadering van de Theosofia centraal. Ga nooit passief tot geloof over.

De Theosofia bevat een groot aantal op het eerste gezicht vreemde leringen die vaak strijdig zijn met de gangbare opinies. Hoe weten we of ze waar zijn? Is er een mogelijkheid de theosofische leringen te toetsen? Die is er zeker. Je hoeft niet passief te geloven. Je kunt met je vermogens voor jezelf een overtuiging opbouwen. Dit komt in de eerste lezing naar voren.

In de tweede en derde lezing staat de boodschap van de belangrijkste oprichter van Het Theosofisch Genootschap centraal: H.P. Blavatsky. Blavatsky was meer dan menigeen vermoedt. Ze was de rechtstreekse schakel met de Orde van Wijsheid en Mededogen en hoewel ze zich in haar werken richtte op haar tijdgenoten, is haar boodschap vandaag nog even actueel als aan het eind van de 19e eeuw. De Theosofia zelf is namelijk eeuwig. Het is de vorm die verandert. Elke cultuur had zo haar eigen vorm. Dat is het onderwerp van de vierde lezing.


30 maart Geloven, vertrouwen, weten
06 april H.P. Blavatsky’s boodschap toen
13 april H.P. Blavatsky’s boodschap nu
20 april Theosofia in verschillende tradities

Geplaatst door stichtingisis op 25/03/2016 om 01:24 PM in Lezingen
Commenting is not available in this channel entry.

Categorieën

Archief

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0