home

Lezingen April 2015 - Spirituele impulsen in Oost en West

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing april 2015 - Spirituele impulsen in Oost en West

Wie de geschiedenis van de mensheid bestudeert, kan ontdekken dat er op cyclisch vastgestelde tijden impulsen worden gegeven die het geestelijke in de mens proberen te wekken. Die impulsen komen voort uit de Orde van Wijsheid en Mededogen.

Die universele orde zendt periodiek boodschappers de wereld in om de Theosofia in een voor die tijd passende vorm te verkondigen. Die boodschappers verschijnen bij het begin of eind van een cyclus. Ze verkondigen allen dezelfde leer, de Goddelijke Wijsheid of de Theosofia. In de eerste lezing wordt dit uitgelegd.

In de tweede lezing wordt stilgestaan bij de grote impuls die de Buddha gaf. De Buddha kwam aan het begin van een heel lange cyclus en zijn impuls werkt nog steeds door en zal dat de komende eeuwen ook blijven doen.

Zeer belangrijk was ook de impuls van de Griekse wijsgeer Plato. Door de spirituele kracht van zijn optreden bleef het Westen niet geheel en al verstoken van spirituele invloed. Door hem werden de neoplatonici, die zo’n 2000 jaar geleden in vooral Alexandrië actief waren, geïnspireerd. Zij hebben een grote invloed uitgeoefend op zowel het Christendom als de Islam en waren ook een inspiratiebron voor die mensen die aan het eind van de 15e eeuw de Renaissance veroorzaakten, waardoor in Europa het vrije, spirituele denken weer kon ontkiemen.

Ten slotte wordt in de vierde lezing de laatste grote boodschapper, H.P. Blavatsky, besproken. Met de stichting van The Theosophical Society in 1875 wordt weer een directe link gelegd met de Orde van Wijsheid en Mededogen en kan iedereen die dat wil, zich als werker aansluiten bij de Lichtzijde van de Natuur en zelfbewust voor het geestelijke welzijn van de mensheid werken.


01 april Theosofia: bron van spirituele impulsen
08 april Buddha als zuiveraar van het Hinduïsme  
15 april De School van Plato, de Neoplatonici en de Renaissance
22 april H.P. Blavatsky’s impuls NU

Geplaatst door stichtingisis op 26/03/2015 om 09:00 AM in Lezingen
Commenting is not available in this channel entry.

Categorieën

Archief

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0