home

Het POINT LOMA CONVIVIUM*, 14-17 Aug 2011, Point Loma, San Diego, Californië, VS

*) Convivium in de betekenis die Ficino gebruikte voor Plato’s Symposium: de Dialoog waarin Socrates de werkelijke betekenis uitlegt van Liefde: Mededogen.

Aan de leden en vrienden van The Theosophical Society Point Loma – Blavatskyhuis Den Haag,

Hierbij nodigen wij u uit voor een vierdaags samenzijn, dat georganiseerd wordt in de omgeving van het voormalige hoofdkwartier van The Theosophical Society te Point Loma, San Diego, Californië. Dit Convivium vindt plaats direct in aansluiting op de ITC Conferentie die wordt gehouden in Julian, Californië, gelegen in de bergen een uur rijden ten oosten van San Diego.  Overal in de wereld zijn Theosofen werkzaam, die op een of andere manier verbonden zijn met de theosofische activiteiten in Point Loma. Sommige van die Theosofen kennen elkaar al vele jaren en andere ‘Point Loma’ Theosofen hebben elkaar recentelijk opnieuw gevonden. Contacten werden hernieuwd en verdiept, met name na een aantal internationale initiatieven op theosofisch gebied, zoals de ITC conferenties, bezoeken aan elkaars studiegroepen en de digitalisering van het Point Loma Archief. 
Tijdens al die contacten ontwikkelde zich een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen: de basis om eens verder te kijken over de schutting van de eigen theosofische activiteiten. Hieruit is het idee ontstaan van dit eerste Convivium, waarvoor wij u graag uitnodigen. 
Het POINT LOMA CONVIVIUM is een samenzijn van mensen die dezelfde kern principes en ideeën met elkaar delen, die destijds de basis vormden voor de unieke Theosofische gemeenschap die van 1898 tot 1942 te Point Loma heeft bestaan.
Behalve een historisch overzicht van Point Loma, zullen er ook presentaties zijn over de verschillende activiteiten van de gemeenschap op het gebied van het Raja Yoga onderwijs, kunst en toneel, over Point Loma als “innerlijke” Mysterie School, Theosofie en Ethiek, de wereldwijde invloed van Point Loma, etc. 
Deze dagen zijn bedoeld om – in een ‘all-visitors’ discussie – vorm en ziel te geven aan drie belangrijke kerngedachten, drie aspecten van het hoofdthema ‘Point Loma toen, nu en in de toekomst’.
Iedereen die geïnteresseerd is in Theosofie, is welkom op dit Convivium. Mocht u niet in staat zijn het Convivium te bezoeken, dan kunt u te zijner tijd alle lezingen en discussies vinden via onze nieuwe website www.PointLomaTheosophyNetwork.net (Engels). 
Indien daarvoor tijd is, zullen Nederlandse én Duitse vertalingen van de lezingen, etc. later ook op deze website beschikbaar zijn. 
Alle praktische informatie (plaats, tijd, kosten, reserveren etc.) vindt u op de website (Engels).

Met vriendelijke groet,

Herman C. Vermeulen (Den Haag) & Ken Small (San Diego)

Uitnodiging Point Loma Convivium

Geplaatst door stichtingisis op 14/08/2011 om 12:35 PM in Symposia
Commenting is not available in this channel entry.

Categorieën

Archief

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0