home

De geboorte van een Leraar

In deze tijd van het jaar zijn we alweer druk bezig met de vele kerstafspraken en -voorbereidingen. Het is dus een goede gelegenheid u wat gedachten rond de kerst te geven, die niet op het vlak liggen van afspraken maken en boodschappen doen. We hopen u een andere invalshoek te presenteren, die uw kerst in een ruimer en spiritueler licht plaatst.
De kerstdata van 25 en 26 december zijn in de westerse traditie het vaste tijdstip voor het vieren van de geboorte van Jezus de Nazarener. Maar in de meer noordelijke landen van Europa, in de Scandinavische traditie, is de datum van 21 december, de terugkeer van het licht, het moment dat de dagen weer langer gaan worden, van belang. De 21e december, het wintersolstitium, was een zeer belangrijke gebeurtenis in de oude mysteriescholen, zowel de westerse als de oosterse, en onze kerstgedachten nu zijn daarvan afkomstig. Het is zo’n belangrijke datum, dat wij dan vrije dagen hebben of nemen, en dat zelfs oorlogen worden onderbroken om de volkeren de gelegenheid te geven stil te staan bij de geboorte van Jezus de Nazarener.

Hoe zien we Jezus in onze westerse christelijke opvattingen? We zien hem als de zoon Gods die ons gegeven is: iemand die bereid is te lijden voor onze zonden, een verlosser van onze zonden, een wereldleraar die de mensheid helpt de weg in het leven te vinden. Volgens het verhaal in het Nieuwe Testament zijn de omstandigheden waarin zijn geboorte plaatsvindt zeer primitief: omstandigheden waar menige vluchteling in de huidige tijd zich in zal kunnen herkennen.
Het Nieuwe Testament doet ook verslag van het bezoek van drie wijzen uit het Oosten, die de pasgeboren Jezus komen opzoeken om hem eer te betonen. Hoe vonden ze Jezus? Door het volgen van een zeer heldere ster die hun de weg wees naar de geboorteplaats Bethlehem.

Niemand in de westerse wereld zal ontkennen dat deze wereldleraar een zeer grote invloed in het Westen heeft gehad, en dat als we zouden leven volgens zijn leer zoals die in het Nieuwe Testament is beschreven, de wereld er heel anders zou uitzien.
Wat opvalt bij dit soort Leraren is dat zij geen uiterlijke macht hebben. Hun hoog aanzien is alleen gebaseerd op hun wijsheid. Datzelfde zien we ook bij een Gandhi, een Mandela, en bij anderen die door hun houding een principe uitdragen en zo leidinggeven. Het is een schitterende gedachte dat wijzere wezens bereid zijn hun kennis en inzichten te geven aan wezens die minder ver gevorderd zijn dan zij — een daad van mededogen.

De grote vraag die bij dit onderwerp speelt is: moeten we zo’n geboorteverhaal nu letterlijk of symbolisch zien? Moet het letterlijk om de geboorte van een kind gaan, of kan het ook betekenen dat iemand verlichting heeft bereikt en dus een symbolische geboorte, een spirituele geboorte heeft doorgemaakt? In dat laatste geval heeft iemand op een bepaald moment in zijn leven een inwijding doorstaan en is dan als verlicht mens teruggekomen.
De oude wijsheid leert ons dat het een het ander niet in de weg hoeft te staan. Het kan beide: iemand kan tijdens zijn leven zo’n beproeving doormaken, of iemand kan als Leraar worden geboren omdat hij in zijn voorgaande levens de beproeving reeds heeft doorgemaakt. Dan moet hij in dit leven wel leren deze eigenschappen weer tot uitdrukking te brengen.

Meer over de betekenis van Kerstmis:

Geplaatst door stichtingisis op 14/12/2012 om 03:42 PM in Tijdschrift
Commenting is not available in this channel entry.

Categorieën

Archief

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0