home

Lezingen actueel

Toegang vrij

Lezingen JAN 2018 - Symboliek en kunst

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruijterstraat 74

Lezingen januari 2018 - Symboliek en kunst

Waarom voelt u zich prettig, misschien zelfs geïnspireerd, als u zich in een gebouw bevindt met bepaalde verhoudingen, met een bepaalde functionaliteit in de vormgeving? Waarom werken sommige computerprogramma’s op een overzichtelijke, moeiteloze en stimulerende manier, terwijl we bij andere programma’s steeds zoeken en worstelen? Oftewel, design doet echt iets met ons.

Een aantal kunst- en design-stromingen zochten naar de diepere essentie van de dingen, zoals ‘De Stijl’ en ‘Bauhaus’. Tot ‘De Stijl’ behoorden Theo van Doesburg, Piet Mondriaan en Bart van der Leck, architect J.J.P. Oud en meubelmaker Gerrit Rietveld. Het is heel interessant om hun ideeën te onderzoeken vanuit de theosofische levensfilosofie. Hetzelfde geldt voor de inspirerende kunst en design uit andere culturen, van heden en verleden. Ook die komen in deze lezingenserie aan bod.

Wij zullen dit onderwerp zo presenteren, dat we u de stimulans willen geven dat u zelf, in uw leven, ook aan de slag gaat met kunst en design.


Jan 10 Wat is kunst?
Jan 17 Universele symboliek uit de Mysteriescholen
Jan 24 De kracht van kleur, geluid en getal
Jan 31 De spirituele functie van design

Geplaatst door stichtingisis op 22/12/17 om 10:14 PM in LezingenPermalink

De kracht van mededogen in je leven

OVERIGE STEDEN JAN & FEB

Lezingen - De kracht van mededogen in je leven=

Als je naar de disharmonie in de wereld kijkt, naar het onbegrip en de onvrede van zoveel mensen, dan weet je dat de wereld een medicijn nodig heeft. Dat medicijn is mededogen.

Mededogen betekent dat je beseft dat jij en de ander niet twee aparte wezens zijn, maar dat we allen bij elkaar horen, ja, in essentie één zijn. Mededogen leidt tot werkelijke onzelfzuchtigheid en samenwerking.

Veel mensen geloven echter niet dat we ooit mededogend zullen worden. Ze vergissen zich, want, zoals in deze lezing zal worden aangetoond, kun je je oefenen in mededogen. Je kunt het ontwikkelen. Je kunt zelfbewust, stap voor stap, leren steeds meer uiting te geven aan die kracht, die feitelijk het meest natuurlijk in de kosmos is: mededogen.

Mededogen wordt niet slechts door verheven wezens als Buddha’s beoefend, iedereen kan nu al een poging wagen het in zijn eigen leven tot uitdrukking te brengen. Natuurlijk zal dat niet in één keer gaan en natuurlijk komen daar soms ook wel beproevingen bij, maar wie doorzet zal merken dat het lukt. Je zult dan merken dat niet alleen je eigen leven veel waardevoller wordt, maar bovendien dat je een weldadige invloed op je medemensen en de samenleving uitoefent. Je wordt de genezende kracht in onze zieke wereld.


07 jan in Eindhoven
10 jan in Middelburg
16 jan in Utrecht
23 jan in Rotterdam
02 feb in Amsterdam
06 feb in Arnhem
12 feb in Leiden

Geplaatst door stichtingisis op 21/12/17 om 08:44 PM in LezingenPermalink

Lezingen NOV - DEC 2017 - Een kosmische kijk op het leven

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruijterstraat 74

Lezingen december 2017 - Een kosmische kijk op het leven

Kosmos, letterlijk ‘ordening’, is de benaming die de oude Grieken gaven voor het universum, waarin een bepaalde harmonie en orde heerst. 
Als mens ben je een wandelend symbool van de kosmos. We bieden plaats aan talloze met elkaar samenwerkende - levende – bouwstenen: cellen, bacteriën, moleculen, atomen. Met ons denkbewustzijn oefenen we – bewust en onbewust - continu invloed uit op deze microkosmos. Kijken we naar de macrokosmos dan zijn we ons niet altijd bewust van de wederzijdse invloed die tussen al het leven daarin bestaat. Staan we open voor een universele, kosmische kijk op het leven vanuit de wijsheidstraditie of Theosofia, dan kunnen we die wederzijdse invloed steeds meer herkennen. Volgens de Theosofia stroomt hetzelfde kosmische leven door alles in de kosmos. Het is een organisch geheel, waarin al het leven op weg is om steeds bewuster de eenheid van de kosmos gewaar te worden. Mededogen is de wet die de kosmos regeert.Geen alledaagse gedachten, maar in deze serie zullen we laten zien dat het kerngedachten zijn die je in alle grote religies kunt terugvinden en dat wetenschappelijk onderzoek steeds meer de oude wijsheid of Theosofia bevestigt.

In de eerste lezing zullen we de kosmische kijk op het leven vanuit de Theosofia introduceren. 
In de tweede lezing laten we zien hoe al het leven via mededogen verbonden is. 
In de derde lezing gaan we verder in op de verantwoordelijkheid die wij als mens hebben binnen het kosmische levensweb.
Tot slot gaan we in de laatste lezing in op de geboorte van kosmisch bewustzijn. En dat is niet iets buiten ons, maar iets dat we zelf steeds meer kunnen ontwikkelen. 


NOV 29 Een kosmische kijk op het leven
DEC 06 Het levensweb van mededogen
DEC 13 Leven binnen leven en verantwoordelijkheid
DEC 20 De geboorte van kosmisch bewustzijn

Geplaatst door stichtingisis op 22/11/17 om 06:47 PM in LezingenPermalink

Onze spirituele geschiedenis en toekomst

OVERIGE STEDEN DEC & JAN

Lezingen - spirituele-geschiedenis en toekomst=

Wie wil niet weten wat onze menselijke oorsprong is, waar we vandaan komen, en wat in de toekomst voor ons in het verschiet ligt?

Nu bestaan er vele theorieën over de geschiedenis van de mens, zowel wetenschappelijke als theologische. Maar gaat men daarbij uit van de mens als Reïncarnerende Ego? En juist daarin schuilt de sleutel tot begrip. Zo is de menselijke cultuur zeer veel ouder dan de huidige wetenschappers nu inschatten: de eerste hoogstaande culturen waren er al miljoenen jaren geleden. Wij mensen – ook al is onze huidige staat nog heel onvolmaakt – zijn al door vele fasen van groei en ervaring gegaan. Het is heel zinvol daar meer van te weten.

En dan over onze toekomst: wat voor mogelijkheden sluimeren er in ons bewustzijn? Wat voor soort beschaving gaan we in de toekomst opbouwen? Gaan we designer-baby’s creëren? Worden de toekomstige generaties half mens-half robot?

In deze lezing draait het om de fundamentele vraag, wat ‘evolutie’ eigenlijk is. Welke drijfkracht zit erachter, is dat competitie of samenwerking? Evolueren we ‘ieder voor zich’, of is de evolutie van alle wezens, van goden tot mineralen, volledig van elkaar afhankelijk?

Hoe meer we begrijpen van ons pad van evolutie, van de ontplooiing van de hogere mogelijkheden die we in ons dragen, hoe beter we ons leven nu kunnen interpreteren en sturen — inclusief de snelle ontwikkelingen in de techniek. Theosofie is heel actueel.

03 DEC in Eindhoven
06 DEC in Middelburg
12 DEC in Utrecht
19 DEC in Rotterdam
05 JAN in Amsterdam
09 JAN in Arnhem
15 JAN in Leiden

Geplaatst door stichtingisis op 22/11/17 om 04:44 PM in LezingenPermalink
Pagina 3 van 36 pagina's  < 1 2 3 4 5 >  Last ›

folderlezing

Algemene informatie

Wij organiseren lezingen wekelijks in Den Haag en maandelijks in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Leiden, Middelburg, Rotterdam en Utrecht. De toegang is altijd vrij.

Meer informatie, locaties, aanvangstijd, parkeermogelijkheden en het programma vindt u per stad via het menu.
Er is altijd ruim gelegenheid om vragen te stellen.
Er is verkoop van boeken, tijdschriften en audio en video opnames.
Wij houden ook lezingen op uitnodiging.

Lezingen live te volgen op internet

De lezingen in Den Haag worden opgenomen en zijn live te volgen via ons vaste Livestream kanaal: http://new.livestream.com/blavatskyhouse

Symposium

Jaarlijks organiseren wij symposia, in 2018 met het onderwerp:
Levenswijsheid
op zaterdag 8 september 2018.

Programmafolder

Als u de programmafolder voor het hele seizoen per post gratis wilt ontvangen, vul dan ons contactformulier in en selecteer 'Lezingen' bij de vraag 'Waarover wilt u informatie?' o.v.v. Aanvraag Lezingenprogramma bij 'Stel uw vraag'.

Lezingen bestellen in audio- of videoformaat