home

Lezingen actueel

Toegang vrij

Lezingen mei: Universeel mens en toch jezelf zijn

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruijterstraat 74

Lezingen mei -

Een van de belangrijkste levensvragen is: ‘Wie ben ik?’ Beantwoord je deze vraag onzelfzuchtig, vanuit het besef van de innerlijke eenheid en verbondenheid van alle mensen, dan leef je vanuit mededogen. Maak je de tegenovergestelde keuze en zeg je “ik” tegen uiterlijke schijn, dan laat je het antwoord bepalen door materiële welvaart, aanzien en een succesvolle loopbaan.

Maar wat als je alles wat je hebt verliest? Wie ben je dan? Het levert een leven vol stress en angst op. Hoe leef je als mens zonder angst voor verlies van bezit en aanzien? Wie is die “ik” die niets te verliezen heeft? Hoe kan je die worden? Kom en wissel met ons van gedachten over hoe je universeel mens en toch jezelf kan zijn. 

Toegang vrij, aanmelden niet verplicht.

02 mei Kun je angst overwinnen?
09 mei De polarisatie voorbij: universele broederschap
16 mei Universeel mens en toch jezelf zijn


Geplaatst door stichtingisis op 20/04/18 om 02:45 PM in LezingenPermalink

Lezingen april: Vele geloven, één religie

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruijterstraat 74

Lezingen april - Vele geloven, één religie

Universele lessen voor deze tijd
Als er één gebied van het menselijk denken is dat de Theosofia nodig heeft, dan is het wel het gebied van de religie. Hoewel in de oorspronkelijke betekenis religie mensen moet verbinden met de kern van hun wezen en daardoor ook met elkaar, is ze in veel gevallen verworden tot een geloof dat eerder mensen van elkaar scheidt dan ze verbindt.

Dat komt omdat de oorspronkelijke beelden van eenheid en verbondenheid persoonlijk werden geïnterpreteerd, waardoor een degeneratieproces ontstaat, dat er veelal toe geleid heeft dat het geloof precies het tegenovergestelde beweert dan wat de oorspronkelijke religieuze idee was.

Alle godsdiensten zijn dan ook in hun kern identiek. Alleen de manier waarop ze de religieuze ideeën verwoorden – dus de taal en de beeldspraak – verschilt. Maar de werkelijke ethiek waartoe ze oproepen, de discipline waartoe ze mensen proberen te inspireren, verschilt niet.

Die kern is wat je de wiskunde van de RELIGIE kunt noemen: het besef van eenheid met de BRON waaruit alles voortkomt. Alle religies zijn afleidingen daarvan.
In de eerste lezing staan we stil bij de meest principiële grondslagen van Religie. We doen dat aan de hand van het meesterwerk van H.P. Blavatsky, De Geheime Leer.

Het leven en het werk van Gautama de Buddha is het onderwerp van de tweede lezing. Het oorspronkelijke Buddhisme is een leer die voor geleerde en niet geleerde mensen een stevig houvast biedt voor een zinvol en ethisch leven. De meer mystieke leringen, bestemd voor de verder gevorderde leerlingen van Gautama, zijn zeer diepzinnig maar altijd logisch te volgen.

Uiterst praktisch is hét heilige boek van de Hindu’s: de Bhagavad-Gītā. Krishna (het Hoger Zelf) geeft Arjuna (de mens) praktisch aanwijzingen om zich van de eenheid van het leven bewust te worden.

Ten slotte wordt in de laatste lezing aangetoond dat ook de Islam juweeltjes van wijsheid heeft. De Sufi’s, de esoterische tak van de Islam, en met name Rumi, zijn ook voor niet Moslims zeer inspirerend.


Toegang vrij, aanmelden niet verplicht.

04 april H.P. Blavatsky en De Geheime Leer
11 april Gautama de Buddha en het mystieke Buddhisme
18 april Krishna en de Bhagavad Gītā
25 april Rumi en de mystieke Islam

Geplaatst door stichtingisis op 30/03/18 om 01:41 PM in LezingenPermalink

Reïncarnatie: kan het leven uitzichtloos zijn?

OVERIGE STEDEN APRIL

Lezingen - Reïncarnatie: kan het leven uitzichtloos zijn?=

In een adequate levensfilosofie is de leer van reïncarnatie onmisbaar. Deze leer legt uit waarom de wereld is zoals ze is en waarom elk mens geconfronteerd wordt met zijn eigen individuele uitdagingen.

Reïncarnatie is geen geloof. Je zou het eerder een op rede en logica gebaseerde hypothese kunnen noemen, die tezamen met de leer van karma elk levensvraagstuk kan oplossen.

In deze lezing wordt bij zowel het geboorteproces als het stervensproces uitgebreid stilgestaan. Bij beide processen zien we dat de wetenschappelijke feiten wonderwel in het concept van reïncarnatie passen. Dit concept plaatst ze bovendien in een heel ander licht, waardoor het leven veel meer diepgang krijgt.

Een veel gehoorde vraag is waarom we onze vorige levens niet herinneren. In feite zijn alle gebeurtenissen in ons leven, de mensen met wie we omgaan, herinneringen aan vorige levens.

De leer van reïncarnatie is geen droge theorie. Toegepast in de praktijk van alledag kom je tot heel andere oplossingen dan wat gangbaar in de maatschappij is. Als je de leer van reïncarnatie betrekt bij het thans zo actuele vraagstuk van ‘voltooid leven’, en of het leven geen perspectief meer kan hebben, kom je tot zeer inspirerende vergezichten.

Toegang vrij, aanmelden niet verplicht.

04 apr in Middelburg
08 apr in Eindhoven
17 apr in Utrecht
24 apr in Rotterdam

Geplaatst door stichtingisis op 09/03/18 om 03:06 PM in LezingenPermalink

Universeel mens en toch jezelf zijn

OVERIGE STEDEN MRT & APR

Lezingen - Universeel mens en toch jezelf zijn=

Een van de belangrijkste levensvragen is: ‘Wie ben ik?’ Beantwoord je deze vraag onzelfzuchtig, vanuit het besef van de innerlijke eenheid en verbondenheid van alle mensen, dan leef je vanuit mededogen. Maak je de tegenovergestelde keuze en zeg je “ik” tegen uiterlijke schijn, dan laat je het antwoord bepalen door materiële welvaart, aanzien en een succesvolle loopbaan.

Maar wat als je alles wat je hebt verliest? Wie ben je dan? Het levert een leven vol stress en angst op. Hoe leef je als mens zonder angst voor verlies van bezit en aanzien? Wie is die “ik” die niets te verliezen heeft? Hoe kan je die worden? Kom en wissel met ons van gedachten over hoe je universeel mens en toch jezelf kan zijn. 

Toegang vrij, aanmelden niet verplicht.

04 mrt in Eindhoven
07 mrt in Middelburg
13 mrt in Utrecht
20 mrt in Rotterdam
30 mrt in Amsterdam
03 apr in Arnhem
16 apr in Leiden

Geplaatst door stichtingisis op 25/02/18 om 06:35 PM in LezingenPermalink
Pagina 2 van 37 pagina's  < 1 2 3 4 >  Last ›

folderlezing

Algemene informatie

Wij organiseren lezingen wekelijks in Den Haag en maandelijks in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Leiden, Middelburg, Rotterdam en Utrecht. De toegang is altijd vrij.

Meer informatie, locaties, aanvangstijd, parkeermogelijkheden en het programma vindt u per stad via het menu.
Er is altijd ruim gelegenheid om vragen te stellen.
Er is verkoop van boeken, tijdschriften en audio en video opnames.
Wij houden ook lezingen op uitnodiging.

Lezingen live te volgen op internet

De lezingen in Den Haag worden opgenomen en zijn live te volgen via ons vaste Livestream kanaal: http://new.livestream.com/blavatskyhouse

Symposium

Jaarlijks organiseren wij symposia, in 2018 met het onderwerp:
Levenswijsheid
op zaterdag 8 september 2018.

Programmafolder

Als u de programmafolder voor het hele seizoen per post gratis wilt ontvangen, vul dan ons contactformulier in en selecteer 'Lezingen' bij de vraag 'Waarover wilt u informatie?' o.v.v. Aanvraag Lezingenprogramma bij 'Stel uw vraag'.

Lezingen bestellen in audio- of videoformaat