home

Lezingen actueel

Een kosmische kijk op het leven

OVERIGE STEDEN OKT & NOV 2017

Lezingen - kosmische-kijk=

Kosmos, letterlijk ‘ordening’, is de benaming die de oude Grieken gaven voor het universum, waarin een bepaalde harmonie en orde heerst.
Als mens ben je een wandelend symbool van de kosmos. We bieden plaats aan talloze met elkaar samenwerkende - levende – bouwstenen: cellen, bacteriën, moleculen, atomen. Met ons denkbewustzijn oefenen we – bewust en onbewust - continu invloed uit op deze microkosmos. Kijken we naar de macrokosmos dan zijn we ons niet altijd bewust van de wederzijdse invloed die tussen al het leven daarin bestaat. Staan we open voor een universele, kosmische kijk op het leven vanuit de wijsheidstraditie of Theosofia, dan kunnen we die wederzijdse invloed steeds meer herkennen. Volgens de Theosofia stroomt hetzelfde kosmische leven door alles in de kosmos. Het is een organisch geheel, waarin al het leven op weg is om steeds bewuster de eenheid van de kosmos gewaar te worden. Mededogen is de wet die de kosmos regeert.Geen alledaagse gedachten, maar in deze serie zullen we laten zien dat het kerngedachten zijn die je in alle grote religies kunt terugvinden en dat wetenschappelijk onderzoek steeds meer de oude wijsheid of Theosofia bevestigt.

08 OKT in Eindhoven
18 OKT in Middelburg
24 OKT in Utrecht
31 OKT in Rotterdam
07 NOV in Arnhem
10 NOV in Amsterdam
13 NOV in Leiden

Geplaatst door stichtingisis op 14/10/17 om 10:57 AM in LezingenPermalink

Lezingen oktober 2017 - Reïncarnatie: de sleutel voor het levensvraagstuk

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruijterstraat 74

Lezingen oktober 2017 - Reïncarnatie: de sleutel voor het levensvraagstuk

In een adequate levensfilosofie is de leer van reïncarnatie onmisbaar. Deze leer legt uit waarom de wereld is zoals ze is en waarom elk mens geconfronteerd wordt met zijn eigen individuele uitdagingen.

Reïncarnatie is geen geloof. Je zou het eerder een op rede en logica gebaseerde hypothese kunnen noemen, die tezamen met de leer van karma elk levensvraagstuk kan oplossen.

In deze serie wordt bij zowel het geboorteproces als het stervensproces uitgebreid stilgestaan. Bij beide processen zien we dat de wetenschappelijke feiten wonderwel in het concept van reïncarnatie passen. Dit concept plaatst ze bovendien in een heel ander licht, waardoor het leven veel meer diepgang krijgt.

Een veel gehoorde vraag is waarom we onze vorige levens niet herinneren. In de tweede lezing wordt hierop ingegaan. In feite zijn alle gebeurtenissen in ons leven, de mensen met wie we omgaan, herinneringen aan vorige levens.

De leer van reïncarnatie is geen droge theorie. Toegepast in de praktijk van alledag kom je tot heel andere oplossingen dan wat gangbaar in de maatschappij is. Als je de leer van reïncarnatie betrekt bij het thans zo actuele vraagstuk van ‘voltooid leven’, en of het leven geen perspectief meer kan hebben, kom je tot zeer inspirerende vergezichten. De laatste lezing gaat hierover.


OKT 04 Het geboorteproces esoterisch gezien
OKT 11 Karma en herinneringen aan vorige levens
OKT 18 Sterven is geboren worden
OKT 25 Kan het leven uitzichtloos zijn?

Geplaatst door stichtingisis op 24/09/17 om 01:23 PM in LezingenPermalink

Theosophy Talks: het programma voor 2017 - 2018 is uit!

programmafolder.jpg
Een seizoen lang vanaf september 2017 tot en met mei 2018 organiseert Stichting I.S.I.S. Theosophy Talks in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Leiden, Middelburg, Rotterdam en Utrecht.

We organiseren ook maandelijks Theosophy Talks in het Engels (op zondag in Den Haag) en we zijn maandelijkse actief in Berlijn met het programma in het Duits.

We starten dit seizoen op ZATERDAG 9 SEPTEMBER met ons SYMPOSIUM: De zin van het leven – Wijsheid in de praktijk

Dit symposium zal weer in New Babylon in Den Haag plaatsvinden.

Elk onderwerp dat maandelijks in de Theosophy Talks centraal staat, wordt in Den Haag in een serie lezingen uitgediept. Deze wekelijkse lezingen op woensdagavond in Den Haag zijn live op internet te volgen en achteraf nog vier weken op onze website te bekijken. Zie Lezing gemist. Dit geldt ook voor de Engelse lezingen die op onze internationale website www.blavatskyhouse.org te zien zijn.

Bekijk de nieuwe programmafolder.

Wilt u de programmafolder per post opgestuurd krijgen dan kunt u deze aanvragen via ons contactformulier. Programmafolders van de lezingen in de andere steden zijn telefonisch aan te vragen en te downloaden van onze website.

Geplaatst door stichtingisis op 26/05/17 om 04:13 PM in LezingenSymposiaPermalink

Lezingen april / mei 2017 - Waarom ben ik wie ik ben?

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruijterstraat 74

Lezingen april - mei 2017 - Waarom ben ik wie ik ben?

Wie ben ik?

In deze lezingenserie word je inzicht gegeven hoe je de meest wezenlijke vraag kunt beantwoorden. Niemand anders dan jezelf kan die vraag beantwoorden. Maar er kunnen wel aanwijzingen gegeven worden hoe die vraag te beantwoorden.

Als je op zoek gaan naar je ‘ik’, dan kom je er al snel achter dat er feitelijk verschillende ‘ikken’ zijn. De ‘ik’ die je meestal bent, heb je niet gekregen van je ouders. Je bent niet wie je bent dankzij je DNA. Die ‘ik’ heb je zelf gedurende vele levens gevormd. De mens is geen onbeschreven blad, zoals iedereen die opgroeiende kinderen goed heeft geobserveerd, weet.

Toch is die ‘ik’ niet het ware Zelf. Soms kunnen we flitsen van dat diepste Zelf herkennen. Maar we hoeven niet op die flitsen te wachten. We kunnen ook actief erop naar zoek gaan en vanuit ons ware Zelf leven. Als ons dat lukt, begrijpen we pas echt onszelf, onze medemensen en onze verwantschap met al wat leeft. Bovendien ervaren we dan ook wat de zin van het leven is.APR 26 De mens erft zichzelf
MEI 03 Leer je diepste Zelf kennen, worden en zijn
MEI 10 De zin van het leven

Geplaatst door stichtingisis op 21/04/17 om 11:21 AM in LezingenPermalink
Pagina 2 van 33 pagina's  < 1 2 3 4 >  Last ›

folderlezing

Algemene informatie

Stichting I.S.I.S. organiseert lezingen wekelijks in Den Haag en maandelijks in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Leiden, Middelburg, Rotterdam en Utrecht. De toegang is altijd vrij.

Meer informatie, locaties, aanvangstijd, parkeermogelijkheden en het programma vindt u per stad via het menu.
Er is altijd ruim gelegenheid om vragen te stellen.
Er is verkoop van boeken, tijdschriften en audio en video opnames.
Stichting I.S.I.S. houdt ook lezingen op uitnodiging.

Lezingen live te volgen op internet

De lezingen in Den Haag worden opgenomen en zijn live te volgen via ons vaste Livestream kanaal: http://new.livestream.com/blavatskyhouse

Symposium

Jaarlijks organiseert Stichting I.S.I.S ook symposia, in 2016 met het onderwerp:
Universele Rechten van de Reïncarnerende Mens
op zaterdag 21 en zondag 22 mei 2016.

Programmafolder

Als u de programmafolder voor het hele seizoen per post gratis wilt ontvangen, vul dan ons contactformulier in en selecteer 'Lezingen' bij de vraag 'Waarover wilt u informatie?' o.v.v. Aanvraag Lezingenprogramma bij 'Stel uw vraag'.

Lezingen bestellen in audio- of videoformaat