home

Lezingen actueel

Lezingen maart / april 2017 - Evoluerende goden, mensen en dieren

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruijterstraat 74

Lezingen maart 2017 - Plato en zijn betekenis voor onze tijd

Alle levende wezens evolueren. Evolutie wordt hier niet opgevat in de materialistische betekenis, maar in de zin dat de mogelijkheden en eigenschappen die in een wezen zitten, worden ont-wikkeld, naar buiten gebracht.

Evolutie is niet goed te begrijpen als je geen beeld hebt van emanatie. Dit van oorsprong Latijnse woord betekent ‘uitvloeiing’ en het houdt in dat alle wezens voortgevloeid zijn uit een verder ontwikkeld wezen, die ook weer voortgevloeid is uit een nog verder ontwikkeld wezen. Schepping bestaat niet. Alles is er altijd geweest en zal er altijd zijn, maar alles verandert en groeit voortdurend.

Alle levende wezens in onze kosmos komen door het emanatieproces voort uit dezelfde Bron. Daarom kunnen we ook niet zonder elkaar. Er is geen evolutie mogelijk zonder samenwerkingen met anderen. Dit komt vooral in de tweede lezing naar voren, waar het begrip ‘levensgolf’ wordt besproken.

In de derde lezing zoemen we in op de huidige grote evolutiefase, het Kāli-Yuga. Hoewel dit tijdperk vaak gezien wordt als een donkere, zware tijd, is het vooral nu dat we in wijsheid en spiritualiteit kunnen groeien.

De laatste lezing ten slotte gaat in op de drie werelden waarin de mens leeft en waarin hij kan groeien: de fysieke, mentale en spirituele wereld. In al die werelden laten we sporen na. Er zal worden geprobeerd uit te leggen dat naarmate de kwaliteit van je mentale en spirituele ‘footprint’ hoger is, die fysieke footprint kleiner wordt.


MRT 29 Evolutie en emanatie
APR 05 Groeien doen we gezamenlijk
APR 12 Uitdagingen in ons tijdperk, het Kāli-Yuga
APR 19 De fysieke, mentale en spirituele ‘footprint’

Geplaatst door stichtingisis op 28/03/17 om 06:14 PM in LezingenPermalink

Mededogen: voorbij meditatie en mindfulness

OVERIGE STEDEN

Lezingen september Mededogen: voorbij meditatie en mindfulnes=

Het Theosofisch Genootschap werd met maar één basisgedachte en doel opgericht: mededogen, of anders gezegd: alle levende wezens stimuleren het beste in zich tot ontplooiing te brengen.
Iedereen die rondkijkt in de wereld, beseft dat er nogal wat valt te verbeteren. Dat roept de vraag op: “wie ben ik om dat te kunnen?” Het is niet voldoende als iemand u toeroept “u kan het”, want u moet het zelf ontdekken. Het doel van deze lezing is het zelfstandig opbouwen van een spirituele levensvisie, waarin de handvaten liggen van het wat, waarom en hoe van zelfhervorming en maatschappelijke hervorming.

We stellen een aantal vragen die grote actuele betekenis hebben. Immers, heel veel mensen menen tegenwoordig dat mediteren, ‘mindfulness’ en vergelijkbare technieken dé oplossing zijn om de wereld weer in harmonie te brengen. Maar de vraag moet gesteld: wat bereiken we ermee — en kunnen we niet wezenlijk méér?

02 april in Eindhoven
05 april in Middelburg
11 april in Utrecht
18 april in Rotterdam

Geplaatst door stichtingisis op 28/03/17 om 05:04 PM in LezingenPermalink

Lezingen maart 2017 - Plato en zijn betekenis voor onze tijd

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruijterstraat 74

Lezingen maart 2017 - Plato en zijn betekenis voor onze tijd

Plato is nog altijd een van de beroemdste en meest gelezen filosofen. Hij schuwde niet de grote levensvragen te behandelen. Waar is waarheid te vinden? Bestaat er universele goedheid of rechtvaardigheid? Is er een oorsprong en bestemming van de mens aan te wijzen?

In deze tijd worstelen we nog altijd met de vragen die Plato stelde. Zijn antwoorden zijn echter voor een groot deel verborgen gebleven acher metaforen, mythen en mystiek. Bewust, omdat Plato, als ingewijde in de Mysteriën van het oude Griekenland, gebonden was aan geheimhouding.

Vanaf 1875 is veel meer van deze kennis publiekelijk gemaakt. Daarmee kunnen we de boodschap van Plato opnieuw bekijken en leren begrijpen en wordt de betekenis ervan, voor onze tijd, helder.

Het inzicht dat Plato biedt op de werkelijkheid in een tijd van nepnieuws staat centraal in de eerste lezing.

In de tweede lezing bekijken we hoe Plato’s uitspraak dat ideeën de wereld regeren toe te passen is op hoe onze wereld nu geregeerd wordt.

In de derde lezing laten we de tijdloosheid zien van zijn stelling “leren is her-inneren”.

In de vierde lezing tonen we hoe universeel de weg is die Plato - in lijn met de Mysterieleringen - aanwijst om tot wijsheid te komen.


MRT 01 Plato: stichter van een Mysterieschool
MRT 08 Ideeën regeren de wereld
MRT 15 Leren is her-inneren
MRT 22 De weg van wijsheid

Geplaatst door stichtingisis op 24/02/17 om 02:24 PM in LezingenPermalink

De zin van het leven - In het licht van reïncarnatie en karma

OVERIGE STEDEN MAART & APRIL 2017

Lezingen maart - april=

Wie ben ik
In deze lezing wordt u inzicht gegeven hoe u de meest wezenlijke vraag kunt beantwoorden. Niemand anders dan uzelf kan die vraag beantwoorden. Maar er kunnen wel aanwijzingen gegeven worden hoe die vraag te beantwoorden.

Als je op zoek gaan naar je ‘ik’, dan kom je er al snel achter dat er feitelijk verschillende ‘ikken’ zijn. De ‘ik’ die je meestal bent, heb je niet gekregen van je ouders.  Je bent niet wie je bent dankzij je DNA. Die ‘ik’ heb je zelf gedurende vele levens gevormd. De mens is geen onbeschreven blad, zoals iedereen die opgroeiende kinderen goed heeft geobserveerd, weet.

Toch is die ‘ik’ niet het ware Zelf. Soms kunnen we flitsen van dat diepste Zelf herkennen. Maar we hoeven niet op die flitsen te wachten. We kunnen ook actief erop naar zoek gaan en vanuit ons ware Zelf leven. Als ons dat lukt, begrijpen we pas echt onszelf, onze medemensen en onze verwantschap met al wat leeft. Bovendien ervaren we dan ook wat de zin van het leven is.

05 maart in Eindhoven
08 maart in Middelburg
14 maart in Utrecht
21 maart in Rotterdam
31 maart in Amsterdam
04 april in Arnhem
12 april in Leiden

Geplaatst door stichtingisis op 24/02/17 om 01:28 PM in LezingenPermalink
Pagina 2 van 32 pagina's  < 1 2 3 4 >  Last ›

folderlezing

Algemene informatie

Stichting I.S.I.S. organiseert lezingen wekelijks in Den Haag en maandelijks in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Leiden, Middelburg, Rotterdam en Utrecht. De toegang is altijd vrij.

Meer informatie, locaties, aanvangstijd, parkeermogelijkheden en het programma vindt u per stad via het menu.
Er is altijd ruim gelegenheid om vragen te stellen.
Er is verkoop van boeken, tijdschriften en audio en video opnames.
Stichting I.S.I.S. houdt ook lezingen op uitnodiging.

Lezingen live te volgen op internet

De lezingen in Den Haag worden opgenomen en zijn live te volgen via ons vaste Livestream kanaal: http://new.livestream.com/blavatskyhouse

Symposium

Jaarlijks organiseert Stichting I.S.I.S ook symposia, in 2016 met het onderwerp:
Universele Rechten van de Reïncarnerende Mens
op zaterdag 21 en zondag 22 mei 2016.

Programmafolder

Als u de programmafolder voor het hele seizoen per post gratis wilt ontvangen, vul dan ons contactformulier in en selecteer 'Lezingen' bij de vraag 'Waarover wilt u informatie?' o.v.v. Aanvraag Lezingenprogramma bij 'Stel uw vraag'.

Lezingen bestellen in audio- of videoformaat