home

Lezingen actueel

Toegang vrij

Lezingen november 2016 - Karma en reïncarnatie: actuele vragen

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezingen november 2016 - Karma en reïncarnatie: actuele vragen

In deze serie nemen we in eerste instantie ons eigen leven met al zijn ups en downs, blije momenten en problemen onder de loep.

Wat maakt nu dat ik iets als een enorm probleem ervaar en een ander dat totaal anders ziet? Waarom overkomen bepaalde problemen nu altijd die ene collega? Wat is eigenlijk een probleem? Hoe kom ik aan mijn problemen en hoe kom ik ervan af? Deze vragen gaan we op theosofische wijze beantwoorden met behulp van de begrippen karma en reïncarnatie. Want als je alleen al deze twee van de zeven zogenoemde Juwelen van Wijsheid erbij pakt, kun je je al een heel scherp beeld vormen van waarom je leven is zoals het is en hoe je het anders kunt ervaren en zelfs veranderen.

Dit geldt voor het individuele niveau, voor jouw eigen leven dus, maar ook voor groepen (families bijvoorbeeld) en voor wereldniveau. Toeval bestaat niet, alles kent een logische en dus te begrijpen orde. Wij kunnen begrijpen wat er in onszelf en om ons heen gebeurt en waarom het gebeurt. Karma leert dat iedere oorzaak een in karakteristiek gelijk gevolg oproept. Met andere woorden: ken de oorzaken, dan weet je ook wat er op je af gaat komen.

Reïncarnatie betekent wederbelichaming. Dat we worden geboren, groeien en leren, sterven, rusten om vervolgens weer geboren te worden. Dit maakt dat de oorzaken die ten grondslag liggen aan onze individuele ervaringen en onze groepservaringen soms niet in dit leven liggen. En toch kunnen we altijd in het hier en nu, het enige moment dat immers bestaat, de karakteristiek van die oorzaken kennen en een andere, betere ervaring bewerkstelligen voor onszelf en, nog veel belangrijker, voor alles wat leeft. Hoe dat allemaal werkt wordt onderwerp van gesprek tijdens deze lezingen.


NOV 02 Hoe overstijg ik mijn problemen?
NOV 09 Waarom ben ik in mijn familie geboren?
NOV 16 Mijn invloed op het wereldkarma
NOV 23 Heb ik een spiritueel leider nodig?

Geplaatst door stichtingisis op 28/10/16 om 11:38 AM in LezingenPermalink

De kosmos leeft!

OVERIGE STEDEN

Lezingen september Karma en reïncarnatie=

Een intrigerende vraag die elk mens wel eens bezighoudt: hoe is alles in de kosmos ontstaan? Een kosmos waarin alle zaken precies zó op elkaar zijn afgestemd, dat er melkwegstelsels ontstonden met zonnen en planeten waarop – in ieder geval bij ons op aarde – leven te vinden is. Alle natuurlijke krachten lijken daarbij met een dusdanige wiskundige precisie op elkaar afgestemd, dat het ontstaan van een dergelijke kosmos eigenlijk té toevallig lijkt.

Natuurkundigen zoeken daarom, tot op dit moment vruchteloos, naar een ‘theorie van alles’ waarin de kosmos en alle krachten en deeltjes er vanzelf uit komen rollen. Anderen zien in de wetenschappelijke feiten toch de werking van een kracht of krachten achter dit alles.

Met de Theosofia als uitgangspunt zal in deze lezingenserie een beeld worden geschetst van de kosmos als een groot kosmisch spiritueel ecosysteem waarin alle onderdelen in de kosmos een samenhangend netwerk vormen, en de delen van elkaar afhankelijk zijn en elkaar continu beïnvloeden. Van melkwegstelsels tot zonnen en van planeten tot mensen en atomen.

Essentieel is dat we daarbij zullen uitgaan van een duidelijk begrip van wat leven precies is: bewustzijn. Want we kunnen natuurlijk alleen maar spreken over een kosmisch spiritueel ecosysteem als het gaat over levende wezens, of we het nu hebben over een atoom, mens of kosmos, die allemaal een verschillende rol en verantwoordelijkheid hebben en die allemaal hun groei doormaken.


16 oktober in Eindhoven
19 oktober in Middelburg
25 oktober in Utrecht
01 november in Rotterdam
11 november in Amsterdam
15 november in Arnhem
23 november in Leiden

Geplaatst door stichtingisis op 07/10/16 om 05:36 PM in LezingenPermalink

Lezingen oktober 2016 - Mededogen: voorbij meditatie en mindfulness

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezingen september 2016 - Mededogen: voorbij meditatie en mindfulness

Het Theosofisch Genootschap werd met maar één basisgedachte en doel opgericht: mededogen, of anders gezegd: alle levende wezens stimuleren het beste in zich tot ontplooiing te brengen.
Iedereen die rondkijkt in de wereld, beseft dat er nogal wat valt te verbeteren. Dat roept de vraag op: “wie ben ik om dat te kunnen?” Het is niet voldoende als iemand u toeroept “u kan het”, want u moet het zelf ontdekken. Dit is het doel van de eerste twee lezingen:  het zelfstandig opbouwen van een spirituele levensvisie, waarin de handvaten liggen van het wat, waarom en hoe van zelfhervorming en maatschappelijke hervorming.

In de derde lezing stellen we een aantal vragen die grote actuele betekenis hebben. Immers, heel veel mensen menen tegenwoordig dat mediteren, ‘mindfulness’ en vergelijkbare technieken dé oplossing zijn om de wereld weer in harmonie te brengen. Maar de vraag moet gesteld: wat bereiken we ermee — en kunnen we niet wezenlijk méér?

In de vierde lezing laten we zien dat de Theosofia ons een volkomen andere visie geeft op het begrip ‘verantwoordelijkheid’. Een visie die weinig te maken heeft met ‘dat loodzware gevoel op je schouders’, en alles met ware Zelfkennis.


OKT 05 Kun je jezelf veranderen
OKT 12 Kun je de wereld veranderen
OKT 19 Voorbij meditatie en mindfulness
OKT 26 De mystieke achtergrond van verantwoordelijkheid

Geplaatst door stichtingisis op 29/09/16 om 09:31 PM in LezingenPermalink

Lezingen september 2016 - Het mysterie van bewustzijn: hart en denken

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezingen september 2016 - Het mysterie van bewustzijn: hart en denken

De mens is een mysterie. Maar als je nadenkt en goed naar jezelf durft te kijken, kan het mysterie opgelost worden. Dat wil zeggen: als je een grondige studie maakt van je eigen bewustzijn, ga je begrijpen dat de antwoorden van alle levensvragen in je zelf liggen.

De Theosofia beweert met kracht van argumenten dat alles bewustzijn is. Er werkt een bewuste kracht achter alle verschijnselen. Maar niet alles is zelfbewustzijn. De mens beschikt wel over denkbewustzijn, omdat hij kan denken.

In de eerste lezing wordt diep ingegaan op de samengesteldheid van het denken. Het denken bestaat namelijk uit verschillende aspecten. De meer edele aspecten zijn nog goeddeels onontgonnen. We hebben ze wel, maar we hebben ze nog niet of nog maar voor een heel klein deel, ontwikkeld.
In de tweede lezing wordt een praktische methode aangereikt hoe je die hogere denkaspecten moet ontwikkelen; hoe je de krachten uit je hart kunt wekken. Daarmee krijgt niet alleen je eigen leven veel meer betekenis, maar word je ook een positieve kracht in onze chaotische wereld.

In deze lezingen wordt ook langdurig stilgestaan bij de cursus Anders Denken, die dit najaar weer in verschillende plaatsen begint.


SEP 21 Bewustzijn: Hart en Denken
SEP 28 Esoterische karakterhervorming

Geplaatst door stichtingisis op 10/09/16 om 02:55 PM in LezingenPermalink
Pagina 9 van 37 pagina's ‹ First  < 7 8 9 10 11 >  Last ›

folderlezing

Algemene informatie

Wij organiseren lezingen wekelijks in Den Haag en maandelijks in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Leiden, Middelburg, Rotterdam en Utrecht. De toegang is altijd vrij.

Meer informatie, locaties, aanvangstijd, parkeermogelijkheden en het programma vindt u per stad via het menu.
Er is altijd ruim gelegenheid om vragen te stellen.
Er is verkoop van boeken, tijdschriften en audio en video opnames.
Wij houden ook lezingen op uitnodiging.

Lezingen live te volgen op internet

De lezingen in Den Haag worden opgenomen en zijn live te volgen via ons vaste Livestream kanaal: http://new.livestream.com/blavatskyhouse

Symposium

Jaarlijks organiseren wij symposia, in 2018 met het onderwerp:
Levenswijsheid
op zaterdag 8 september 2018.

Programmafolder

Als u de programmafolder voor het hele seizoen per post gratis wilt ontvangen, vul dan ons contactformulier in en selecteer 'Lezingen' bij de vraag 'Waarover wilt u informatie?' o.v.v. Aanvraag Lezingenprogramma bij 'Stel uw vraag'.

Lezingen bestellen in audio- of videoformaat