home

Lezingen actueel

Toegang vrij

Plato: stichter van een Mysterieschool

OVERIGE STEDEN

Lezingen januari - Plato: stichter van een Mysterieschool=

Zijn betekenis voor onze tijd
Plato is nog altijd een van de beroemdste en meest gelezen filosofen. Hij schuwde niet de grote levensvragen te behandelen. In zijn dialogen staat steeds de zoektocht naar het Schone, het Ware en het Goede centraal.

Twee-en-een-half millennium verder is deze zoektocht voor velen nog onbeantwoord. Veel mensen verliezen zich in de drukte van alledag en worden geleefd door de uiterlijke realiteit. Depressiviteit komt steeds meer voor ondanks de ‘vooruitgang van de moderne maatschappij’. Sommige mensen zijn zelfs cynisch geworden ten opzichte van de mogelijkheid of we überhaupt antwoord kunnen vinden op levensvragen. Is waarheid wel te vinden? Bestaat er universele goedheid of rechtvaardigheid? Is er een oorsprong en bestemming van de mens aan te wijzen?

Kortom, in deze tijd worstelen we nog altijd met de vragen die Plato stelde. Zijn antwoorden zijn echter voor een groot deel verborgen gebleven. Plato’s dialogen staan vol met metaforen, mythen en mystiek. Bewust, omdat Plato, als ingewijde in de Mysteriën van het oude Griekenland, gebonden was aan geheimhouding. De leringen uit de Mysteriescholen, die een volledig antwoord op levensvragen bieden, vertrouwde hij alleen aan zijn directe leerlingen toe binnen de muren van zijn Academie.

Vanaf 1875 is er echter veel meer van deze kennis publiekelijk gemaakt. Daarmee kunnen we de boodschap van Plato opnieuw bekijken en leren begrijpen en wordt de betekenis ervan, voor onze tijd, helder. Zijn leer biedt licht op actuele zaken van politiek tot onderwijs, van liefde tot recht, van kennis tot deugd.


08 januari in Eindhoven
11 januari in Middelburg
17 januari in Utrecht
24 januari in Rotterdam
03 februari in Amsterdam
07 februari in Arnhem
15 februari in Leiden

Geplaatst door stichtingisis op 30/12/16 om 01:21 PM in LezingenPermalink

Grote Wijzen over grote ideeën

OVERIGE STEDEN

Lezingen september Karma en reïncarnatie=

In deze lezing onderzoeken we de innerlijke en praktische betekenis van de grote ideeën van spirituele Leraren als Gautama de Buddha, Lao-tse, Nāgārjuna uit India, Jezus en Tsongkhapa uit Tibet. Al deze Grote Wijzen brachten hun medemensen de Theosofia, de Universele Wijsheid, zij het altijd gekleed in een vorm die paste bij de cultuur en de tijd waarin zij leefden. Onze huidige grote religies en filosofieën hebben alle hun oorsprong in de Theosofia. Deze bron van wijsheid is zo oud als wij ons maar kunnen voorstellen.

Periodiek poogden de grote Wijzen geschikte gedeelten ervan door te geven aan hun medemensen, die immers grote behoefte hebben aan antwoorden op hun levensvragen, op hun vragen over God en Goden, deugd, de zin van het leven en mededogen. Het is een lezing over zeer actuele onderwerpen, denkt u maar aan de directe gevolgen die deze grote ideeën hebben op de toepassing van mensenrechten.


04 december in Eindhoven
07 december in Middelburg
12 december in Utrecht
20 december in Rotterdam
06 januari in Amsterdam
10 januari in Arnhem
18 januari in Leiden

Geplaatst door stichtingisis op 01/12/16 om 02:23 PM in LezingenPermalink

Lezingen november 2016 - De kosmos leeft! Esoterische astrologie

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezingen december 2016 - De kosmos leeft!

Een intrigerende vraag die elk mens wel eens bezighoudt: hoe is alles in de kosmos ontstaan? Een kosmos waarin alle zaken precies zó op elkaar zijn afgestemd, dat er melkwegstelsels ontstonden met zonnen en planeten waarop – in ieder geval bij ons op aarde – leven te vinden is. Alle natuurlijke krachten lijken daarbij met een dusdanige wiskundige precisie op elkaar afgestemd, dat het ontstaan van een dergelijke kosmos eigenlijk té toevallig lijkt.

Natuurkundigen zoeken daarom, tot op dit moment vruchteloos, naar een ‘theorie van alles’ waarin de kosmos en alle krachten en deeltjes er vanzelf uit komen rollen. Anderen zien in de wetenschappelijke feiten toch de werking van een kracht of krachten achter dit alles.

Met de Theosofia als uitgangspunt zal in deze lezingenserie een beeld worden geschetst van de kosmos als een groot kosmisch spiritueel ecosysteem waarin alle onderdelen in de kosmos een samenhangend netwerk vormen, en de delen van elkaar afhankelijk zijn en elkaar continu beïnvloeden. Van melkwegstelsels tot zonnen en van planeten tot mensen en atomen.

Essentieel is dat we daarbij zullen uitgaan van een duidelijk begrip van wat leven precies is: bewustzijn. Want we kunnen natuurlijk alleen maar spreken over een kosmisch spiritueel ecosysteem als het gaat over levende wezens, of we het nu hebben over een atoom, mens of kosmos, die allemaal een verschillende rol en verantwoordelijkheid hebben en die allemaal hun groei doormaken.


NOV 30 Het leven van atoom, mens en kosmos
DEC 07 Esoterische astrologie
DEC 14 Wiskunde: de wetenschap van relaties tussen wezens
DEC 21 Hoe goden mensen worden en mensen goden worden

Geplaatst door stichtingisis op 25/11/16 om 01:49 PM in LezingenPermalink

Reïncarneren volken en culturen?

OVERIGE STEDEN

Lezingen Reïncarneren volken en culturen?=

Tijdens onze incarnaties doen wij belangrijke ervaringen op, waardoor we innerlijk groeien. Maar we reïncarneren nooit alleen, altijd in groepen. Tijdens elke incarnatie komen we degenen tegen met wie we in vorige levens een band hebben opgebouwd.

Nu kunnen we ons afvragen: heeft ieder van ons nauwe banden met de hele mensheid? En … wat is eigenlijk een ‘cultuur’, of ‘volk’? Wat kenmerkt een groep: zijn uiterlijke gewoonten en rijkdommen, of zijn innerlijke (universele) rijkdommen? Wat is de oorsprong van het wantrouwen tussen menselijke groepen, dat momenteel tot zoveel spanningen en geweldsuitbarstingen leidt? Behoort elk van ons tot een bepaald volk, van leven tot leven, of hebben we in vorige levens in vele verschillende volkeren geleefd — en zullen we dat blijven doen?

De leringen van karma en reïncarnatie bieden ons hierop een fundamenteel andere kijk dan wat we dagelijks horen: een visie die ons in staat stelt de oorzaken van de huidige spanningen en oorlogen in de kern weg te nemen.

06 november in Eindhoven
16 november in Middelburg
22 november in Utrecht
29 november in Rotterdam
09 december in Amsterdam
13 december in Arnhem
21 december in Leiden

Geplaatst door stichtingisis op 03/11/16 om 01:34 PM in LezingenPermalink
Pagina 8 van 37 pagina's ‹ First  < 6 7 8 9 10 >  Last ›

folderlezing

Algemene informatie

Wij organiseren lezingen wekelijks in Den Haag en maandelijks in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Leiden, Middelburg, Rotterdam en Utrecht. De toegang is altijd vrij.

Meer informatie, locaties, aanvangstijd, parkeermogelijkheden en het programma vindt u per stad via het menu.
Er is altijd ruim gelegenheid om vragen te stellen.
Er is verkoop van boeken, tijdschriften en audio en video opnames.
Wij houden ook lezingen op uitnodiging.

Lezingen live te volgen op internet

De lezingen in Den Haag worden opgenomen en zijn live te volgen via ons vaste Livestream kanaal: http://new.livestream.com/blavatskyhouse

Symposium

Jaarlijks organiseren wij symposia, in 2018 met het onderwerp:
Levenswijsheid
op zaterdag 8 september 2018.

Programmafolder

Als u de programmafolder voor het hele seizoen per post gratis wilt ontvangen, vul dan ons contactformulier in en selecteer 'Lezingen' bij de vraag 'Waarover wilt u informatie?' o.v.v. Aanvraag Lezingenprogramma bij 'Stel uw vraag'.

Lezingen bestellen in audio- of videoformaat