home

Lezingen actueel

Toegang vrij

Lezingen oktober 2012 - Meesterschap over leven en dood (overige steden)

OVERIGE STEDEN
Meesterschap over leven en dood

Lezingen sep 2012 overige steden - Wat kunnen Reincarnatie en Karma je leren?

Soms lijkt het wel alsof we een stuk wrakhout zijn, dat op de woeste golven van de oceaan van het leven heen en weer geslingerd wordt, zonder dat het enige zeggenschap heeft in zijn bestemming.
Toch kunnen we de teugels van ons leven zelf in handen nemen. Daarvoor moeten we wel de nodige discipline betrachten.
In deze lezing wordt het begrip discipline verder uitgelegd. Theosofische discipline is niet zozeer een door anderen opgelegd stelsel van regels, maar de zelfstandig getrokken conclusies uit enkele filosofische overwegingen. Het leven is grenzenloze verandering, is zo’n overweging. En: de mens is een samengesteld bewustzijn.
Door ons te richten op het hogere deel ervan kunnen we het lagere deel beheersen. Dat wil niet zeggen: wegdrukken, maar er meester over zijn.
Deze discipline is de mystieke klop op de poort van de mysteriën van bewustzijn. We ontdekken dan oneindige velden van onontgonnen bewustzijn. We kunnen dan zelfbewust die toestanden van bewustzijn betreden, die wij nu met een algemene term ‘de dood’ noemen.
Meesterschap is te bereiken voor wie wil en durft. Uit de lezing zal blijken dat iedereen een Meester over het leven en de dood kan worden.
De tijd is rijp om er nu mee te beginnen.

31 okt in Middelburg, De Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7
02 nov in Amsterdam, De Roos, P.C. Hooftstraat 183
06 nov in Arnhem, De Coehoorn, Coehoornstraat 17
13 nov in Utrecht, De Kargadoor, Oudegracht 36
18 nov in Eindhoven, Centrum Aquamarijn, Stratumsedijk 57
20 nov in Rotterdam, World Trade Center, Beursplein 37
21 nov in Leiden, Lorentzkade 15a

Geplaatst door stichtingisis op 02/11/12 om 01:50 PM in LezingenPermalink

Lezingen oktober 2012 - Reïncarnatie, eeuwige groei (Den Haag)

DEN HAAG
Reïncarnatie, eeuwige groei

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing sep 2012 - Bouw zelf je levensvisie

De gedachte van reïncarnatie is nu ook het Westen wijdverbreid. Vrijwel iedereen weet wat ermee bedoeld wordt en een toenemend aantal mensen ziet de logica van deze leer in.
De leer van reïncarnatie is ook logisch en door iedereen die redelijk denkt, te begrijpen. Overal in het leven zijn cycli. Reïncarnatie is daar een voorbeeld van. In de eerste lezing wordt dit behandeld.
In de tweede lezing wordt uitgelegd dat die cyclus niet betekent dat je zinloze rondjes draait. Nee, reïncarnatie houdt ook groei in. Je leert tijdens het leven en verwerkt de geleerde lessen in wat met een algemene term de dood wordt genoemd.
In de derde lezing wordt ingegaan op de vage grens tussen leven en dood. Daarbij komen thema’s als dementie, euthanasie en orgaantransplantaties aan bod.
Ten slotte wordt in de vierde lezing de vraag opgeworpen of er contact mogelijk is met de doden. Om een antwoord op die vraag te krijgen, wordt dieper ingegaan op de verschillende toestanden na de dood.
In de vier lezingen wordt de leer van reïncarnatie niet als een dogma gepresenteerd. U wordt uitgedaagd kritisch mee te denken en uw vragen of opmerkingen zijn altijd van harte welkom.

03 okt De cyclus van leven en dood
10 okt De oogst van leven en dood
17 okt De vervagende grens tussen leven en dood
24 okt Contact tussen levenden en doden?

Geplaatst door stichtingisis op 30/09/12 om 02:53 PM in LezingenPermalink

Lezingen oktober 2012 - Wat kunnen Reïncarnatie en Karma je leren? (overige steden)

OVERIGE STEDEN
Reïncarnatie, eeuwige groei

Lezingen sep 2012 overige steden - Wat kunnen Reincarnatie en Karma je leren?

Voor de meeste mensen zijn reïncarnatie en karma geen onbekende begrippen meer. Toch zijn er weinig mensen die in hun leven hier consequent van uitgaan. Een reden hiervoor is dat er nog veel misverstanden bestaan over de werking van reïncarnatie en karma. Een andere reden is dat we de consequenties van deze leringen soms niet direct kunnen of misschien zelfs niet willen overzien.

Wat zou het betekenen als we werkelijk consequent uit zouden gaan van deze twee leringen? Wat kunnen reïncarnatie en karma ons dan leren? Om hier antwoord op te kunnen geven moeten we ook de consequenties van deze leringen voor onszelf durven aanvaarden. Het vraagt moed om onszelf zo objectief mogelijk te onderzoeken.

Als we echter die moed kunnen opbrengen, dan zijn de mogelijkheden om van reïncarnatie en karma te leren oneindig. Niet alleen geeft begrip van deze Wetten der Natuur ons meer inzicht in het waarom van onze omstandigheden nu, we zijn ook steeds meer in staat onze omstandigheden nu én in de toekomst te bepalen.

03 okt in Middelburg, De Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7
05 okt in Amsterdam, De Roos, P.C. Hooftstraat 183
09 okt in Arnhem, De Coehoorn, Coehoornstraat 17
14 okt in Eindhoven, Centrum Aquamarijn, Stratumsedijk 57
16 okt in Utrecht, De Kargadoor, Oudegracht 36
23 okt in Rotterdam, World Trade Center, Beursplein 37
24 okt in Leiden, Lorentzkade 15a

Geplaatst door stichtingisis op 30/09/12 om 01:23 PM in LezingenPermalink

Lezingen september 2012 - Bouw zelf je levensvisie (Den Haag)

DEN HAAG
Bouw zelf je levensvisie

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing sep 2012 - Bouw zelf je levensvisie

De visie die we op het leven hebben is bepalend voor ons dagelijks handelen. Ga je uit van een materialistisch standpunt waarin we overgeleverd zouden zijn aan toeval, of ga je uit van een achter de verschijnselen liggende kracht of “bewustzijn”? Ontdek de mogelijkheden die in ons besloten liggen en hoe je deze praktisch kan toepassen om een zinvoller leven te leiden en werkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan een betere samenleving.

19 sep De oneindigheid van je bewustzijn en je mogelijkheden
26 sep Praktische Spiritualiteit

Geplaatst door stichtingisis op 01/08/12 om 02:56 PM in LezingenPermalink
Pagina 36 van 37 pagina's ‹ First  < 34 35 36 37 > 

folderlezing

Algemene informatie

Wij organiseren lezingen wekelijks in Den Haag en maandelijks in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Leiden, Middelburg, Rotterdam en Utrecht. De toegang is altijd vrij.

Meer informatie, locaties, aanvangstijd, parkeermogelijkheden en het programma vindt u per stad via het menu.
Er is altijd ruim gelegenheid om vragen te stellen.
Er is verkoop van boeken, tijdschriften en audio en video opnames.
Wij houden ook lezingen op uitnodiging.

Lezingen live te volgen op internet

De lezingen in Den Haag worden opgenomen en zijn live te volgen via ons vaste Livestream kanaal: http://new.livestream.com/blavatskyhouse

Symposium

Jaarlijks organiseren wij symposia, in 2018 met het onderwerp:
Levenswijsheid
op zaterdag 8 september 2018.

Programmafolder

Als u de programmafolder voor het hele seizoen per post gratis wilt ontvangen, vul dan ons contactformulier in en selecteer 'Lezingen' bij de vraag 'Waarover wilt u informatie?' o.v.v. Aanvraag Lezingenprogramma bij 'Stel uw vraag'.

Lezingen bestellen in audio- of videoformaat