home

Lezingen actueel

Toegang vrij

Lezingen januari 2013 - Reïncarnatie en de menselijke beperkingen (overige steden)

OVERIGE STEDEN
Reïncarnatie en de menselijke beperkingen

Lezingen jan 2013 overige steden - Reïncarnatie en de menselijke beperkingen

Iedereen is beperkt. Niemand is immers volmaakt. Er zijn dan ook niet alleen maar lichamelijke handicaps. Er zijn eveneens psychische, mentale en spirituele beperkingen. Ieder mens worstelt met beperkingen. Niet alleen zijn eigen beperkingen maar ook die van zijn medemensen, met wie hij nauw samenleeft en samenwerkt. Hoe moeten wij de menselijke beperkingen zien? Moeten we ons erbij neerleggen, ertegen vechten, of is er nog andere route, die op den duur tot werkelijke harmonie leidt?

De mens is een ingewikkeld, samengesteld wezen, met spirituele, mentale, psychische en lichamelijke capaciteiten. Hierover geeft de Theosofia zeer verhelderende uitleg. Door ons een beeld te vormen van ons totale mens-zijn, kunnen we inzien wat er aan de hand is als er ergens in onze samengesteldheid een knelpunt of disharmonie ontstaat. En hoe we een dergelijk knelpunt zouden kunnen oplossen, of helpen voorkómen. Daarbij kun je onder andere denken aan medicijngebruik en allerlei soorten trainingen.

In het licht van reïncarnatie, komen we tot een heel andere visie op menselijke beperkingen dan wat momenteel gebruikelijk is in onze samenleving. Theosofisch gezien is de Innerlijke, Reïncarnerende Mens nooit gehandicapt; maar onze vermogens om die kern naar buiten toe uit te drukken, kunnen zeer verschillen. Iedereen kent wel mensen die hebben moet leren leven met een bepaalde beperking of handicap, en toch niet tegengehouden worden om een menslievend, waardig leven te leiden. De ware mens straalt als het ware door de beperkingen heen.


06 jan in Eindhoven, Centrum Aquamarijn, Stratumsedijk 57
09 jan in Middelburg, De Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7
15 jan in Arnhem, De Coehoorn, Coehoornstraat 17
18 jan in Amsterdam, De Roos, P.C. Hooftstraat 183
22 jan in Utrecht, De Kargadoor, Oudegracht 36
29 jan in Rotterdam, World Trade Center, Beursplein 37
30 jan in Leiden, Lorentzkade 15a

Geplaatst door stichtingisis op 21/12/12 om 02:54 PM in LezingenPermalink

Lezingen december 2012 - Meesterschap over leven en dood (Den Haag)

DEN HAAG
Meesterschap over leven en dood

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing dec 2012 - Meesterschap over leven en dood

Soms lijkt het wel alsof we een stuk wrakhout zijn, dat op de woeste golven van de oceaan van het leven heen en weer geslingerd wordt, zonder dat het enige zeggenschap heeft in zijn bestemming.
Toch kunnen we de teugels van ons leven zelf in handen nemen. Daarvoor moeten we wel de nodige discipline betrachten.

In de eerste lezing van deze serie wordt het begrip discipline uitgelegd. Theosofische discipline is niet zozeer een door anderen opgelegd stelsel van regels, maar de zelfstandig getrokken conclusies uit enkele filosofische overwegingen. Het leven is grenzenloze verandering, is zo’n overweging. En: de mens is een samengesteld bewustzijn. Door ons te richten op het hogere deel ervan kunnen we het lagere deel beheersen. Dat wil niet zeggen: wegdrukken, maar er meester over zijn. Deze discipline is de mystieke klop op de poort van de Mysteriën van bewustzijn.

Er zijn mensen die al lang geleden door deze poort zijn gegaan: de Meesters van Wijsheid en Mededogen. De tweede lezing gaat over hen en over hun relatie met hun medemensen.
In de derde lezing komt naar voren hoe we de nog onontgonnen bewustzijnsmogelijkheden in ons kunnen ontwikkelen. Wat gebeurt er tijdens een inwijding? We worden meegenomen naar de onbekende toestanden van bewustzijn, die we met een algemene term ‘de dood’ noemen.
Ten slotte wordt stilgestaan bij de mystieke geboorte: de geboorte van het licht. De leerling wordt Meester.

Meesterschap is te bereiken voor wie wil, durft en volhardt. Iedereen kan een Meester over het leven en de dood worden. Juist in deze donkerste tijd van het jaar is de tijd rijp om ermee te beginnen.


28 nov Hoe verkrijg je Meesterschap over het leven?
05 dec Meesters van Wijsheid en Mededogen
12 dec Bewust sterven
19 dec Midwinter: bewust geboren worden

Geplaatst door stichtingisis op 23/11/12 om 02:21 PM in LezingenPermalink

Lezingen december 2012 - Theosofia: kloppend hart van de wereld-spiritualiteit (overige steden)

OVERIGE STEDEN
Theosofia: kloppend hart van de wereld-spiritualiteit

Lezingen sep 2012 overige steden - Wat kunnen Reincarnatie en Karma je leren?

Er is een snelgroeiende interesse in het vinden van een spirituelere visie op het leven als antwoord op alle uitdagingen in het moderne leven. Wie nagaat wat er momenteel allemaal onder de vlag van ‘spiritualiteit’ wordt gepresenteerd en geadverteerd, ontdekt al snel hoe weinig begrip en overeenstemming er is. Toch moet er ergens een antwoord zijn, dat elke zoeker naar waarheid een werkelijke basis geeft voor zijn denken en voor de toepassing ervan in de praktijk.

Volgens de Theosofia is er één universele wijsheid die de grondslag of oorsprong is van alle grote religies en spirituele hervormingsbewegingen. Deze universele wijsheid is terug te vinden in de bekende heilige boeken zoals de Bijbel, de Wetten van Manu, de Koran, als we in staat zijn de symbolentaal van dergelijke teksten te ontraadselen. Maar ze zijn veel directer en veel inspirerender uitgelegd in de oorspronkelijke mystieke geschriften van alle religies: daarin vinden we de sleutels tot het Hart van de wereld-spiritualiteit. Daarin kunnen we de toetssteen vinden, wat spiritualiteit is en wat niet.

In deze lezing worden vier mystieke teksten besproken die in feite de inspirerende kern zijn van het Buddhisme, het Hinduïsme, het Taoïsme en het Christendom. Duidelijk zal zijn dat onze studie ervan nooit beperkt kan zijn tot een intellectuele studie, tot puzzelen en feiten verzamelen: de lezing doet een beroep op onze hoogste principes en idealen, op wat we in onze diepste kern zijn. En juist daarom zijn ze zo praktisch …

30 nov in Amsterdam, De Roos, P.C. Hooftstraat 183
04 dec in Arnhem, De Coehoorn, Coehoornstraat 17
09 dec in Eindhoven, Centrum Aquamarijn, Stratumsedijk 57
11 dec in Utrecht, De Kargadoor, Oudegracht 36
12 dec in Middelburg, De Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7
18 dec in Rotterdam, World Trade Center, Beursplein 37
19 dec in Leiden, Lorentzkade 15a

Geplaatst door stichtingisis op 23/11/12 om 02:05 PM in LezingenPermalink

Lezingen november 2012 - Wat kunnen Reïncarnatie en Karma je leren (Den Haag)

DEN HAAG
Wat kunnen Reïncarnatie en Karma je leren?

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing nov 2012 - Wat kunnen Reïncarnatie en Karma je leren?

Voor de meeste mensen zijn reïncarnatie en karma geen onbekende begrippen meer. Toch zijn er weinig mensen die in hun leven hier consequent van uitgaan. Een reden hiervoor is dat er nog veel misverstanden bestaan over de werking van reïncarnatie en karma. Een andere reden is dat we de consequenties van deze leringen soms niet direct kunnen of misschien zelfs niet willen overzien.

In de eerste lezing gaan we kijken hoe we, uitgaande van karma en reïncarnatie, de oorzaak van onze geboorte, ons leven en onze dood kunnen herkennen en beïnvloeden.

Wat zou het betekenen als we werkelijk consequent uit zouden gaan van deze twee leringen? Wat kunnen reïncarnatie en karma ons dan leren? Om hier antwoord op te kunnen geven moeten we ook de consequenties van deze leringen voor onszelf durven aanvaarden. Het vraagt moed om onszelf zo objectief mogelijk te onderzoeken. In de tweede lezing geven we aanwijzingen voor een dergelijk zelfonderzoek.

In de derde lezing werpen we licht op de betekenis van karma en reïncarnatie voor groepen mensen. Het toepassen van deze leringen op onze multiculturele samenleving geeft meer inzicht in de uitdagingen die we in de samenleving ervaren, maar ook de kansen die we kunnen creëren.

In de vierde lezing gaan we ten slotte in op de vraag of reïncarnatie en karma ooit stoppen en bekijken we de leringen vanuit een zo universeel mogelijk perspectief.

Niet alleen geeft begrip van deze Wetten der Natuur ons meer inzicht in het waarom van onze omstandigheden nu, maar het stelt ons ook steeds meer in staat onze omstandigheden nu én in de toekomst te bepalen.

31 okt De oorzaak van onze geboorte, ons leven en onze dood
07 nov Reïncarnatie en karma herkennen
14 nov Karma en onze multiculturele samenleving
21 nov Stoppen reïncarnatie en karma ooit?

Geplaatst door stichtingisis op 02/11/12 om 02:36 PM in LezingenPermalink
Pagina 35 van 37 pagina's ‹ First  < 33 34 35 36 37 > 

folderlezing

Algemene informatie

Wij organiseren lezingen wekelijks in Den Haag en maandelijks in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Leiden, Middelburg, Rotterdam en Utrecht. De toegang is altijd vrij.

Meer informatie, locaties, aanvangstijd, parkeermogelijkheden en het programma vindt u per stad via het menu.
Er is altijd ruim gelegenheid om vragen te stellen.
Er is verkoop van boeken, tijdschriften en audio en video opnames.
Wij houden ook lezingen op uitnodiging.

Lezingen live te volgen op internet

De lezingen in Den Haag worden opgenomen en zijn live te volgen via ons vaste Livestream kanaal: http://new.livestream.com/blavatskyhouse

Symposium

Jaarlijks organiseren wij symposia, in 2018 met het onderwerp:
Levenswijsheid
op zaterdag 8 september 2018.

Programmafolder

Als u de programmafolder voor het hele seizoen per post gratis wilt ontvangen, vul dan ons contactformulier in en selecteer 'Lezingen' bij de vraag 'Waarover wilt u informatie?' o.v.v. Aanvraag Lezingenprogramma bij 'Stel uw vraag'.

Lezingen bestellen in audio- of videoformaat