home

Lezingen actueel

Toegang vrij

Lezing over het Mahâyâna Buddhisme tijdens boeddhistische week in Aquamarijn, Eindhoven

Van vrijdag 22 februari tot woensdag 27 februari organiseert centrum Aquamarijn in Eindhoven een boeddhistische week. Er wordt een uitgebreid programma van onder andere lezingen, workshops, films en muziekuitvoeringen aangeboden.
Herman C. Vermeulen zal namens Het Theosofisch Genootschap Blavatskyhuis een lezing over het Mahâyâna Buddhisme verzorgen. Deze lezing vindt plaats op zondag 24 februari om 14.00 uur.

Het adres van Centrum Aquamarijn is:
Stratumsedijk 57, 5611 NC Eindhoven

Meer informatie over de Boeddhistische week vindt u op de website van Aquamarijn.

Geplaatst door stichtingisis op 10/02/13 om 11:00 AM in LezingenPermalink

Lezingen februari 2013 - Reïncarnatie en de menselijke beperkingen

DEN HAAG
Reïncarnatie en de menselijke beperkingen

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing feb 2013 - Reïncarnatie  en de menselijke beperkingen

Iedereen is beperkt. Niemand is immers volmaakt. Er zijn dan ook niet alleen maar lichamelijke handicaps. Er zijn eveneens psychische, mentale en spirituele beperkingen. Ieder mens worstelt met beperkingen. Niet alleen zijn eigen beperkingen maar ook die van zijn medemensen, met wie hij nauw samenleeft en samenwerkt. Hoe moeten wij de menselijke beperkingen zien? Moeten we ons erbij neerleggen, ertegen vechten, of is er nog andere route, die op den duur tot werkelijke harmonie leidt?

De mens is een ingewikkeld, samengesteld wezen, met spirituele, mentale, psychische en lichamelijke capaciteiten. Hierover geeft de Theosofia zeer verhelderende uitleg. Door ons een beeld te vormen van ons totale mens-zijn, kunnen we inzien wat er aan de hand is als er ergens in onze samengesteldheid een knelpunt of disharmonie ontstaat. En hoe we een dergelijk knelpunt zouden kunnen oplossen, of helpen voorkómen. Daarbij kun je onder andere denken aan medicijngebruik en allerlei soorten trainingen.

In het licht van reïncarnatie, komen we tot een heel andere visie op menselijke beperkingen dan wat momenteel gebruikelijk is in onze samenleving. Theosofisch gezien is de Innerlijke, Reïncarnerende Mens nooit gehandicapt; maar onze vermogens om die kern naar buiten toe uit te drukken, kunnen zeer verschillen. Iedereen kent wel mensen die hebben moet leren leven met een bepaalde beperking of handicap, en toch niet tegengehouden worden om een menslievend, waardig leven te leiden. De ware mens straalt als het ware door de beperkingen heen.

De eerste lezing is gericht op vragen als ‘wie of wat zijn we’, en ‘waarom hebben we de eigenschappen die we nu hebben?’ In de volgende twee lezingen richten we de theosofische schijnwerper op enkele moeilijkheden en handicaps, waar veel mensen mee te maken hebben, en waarover veel vragen leven. De laatste lezing verenigt de theosofische gedachten in een totaalbeeld: wat is het doel van ons leven? De leer van reïncarnatie speelt steeds een sleutelrol.


06 februari De oorsprong van onze vermogens
13 februari Lichamelijke en mentale beperkingen… en uitdagingen
20 februari Psychische en sociale beperkingen… en uitdagingen
27 februari Het spirituele Pad: jezelf overstijgen

 

Geplaatst door stichtingisis op 01/02/13 om 01:32 PM in LezingenPermalink

Lezingen februari 2013 - Zijn we ons brein? (overige steden)

OVERIGE STEDEN
Zijn we ons brein?

Lezingen jan 2013 overige steden - Zijn we ons brein

De mysteriën van het Bewustzijn
Zijn we ons brein, of hebben we een brein? Komt ons bewustzijn voort uit onze zenuwcellen, of stuurt ons menselijk bewustzijn die cellen juist aan?
Welk van de twee visies stemt overeen met onze eigen ervaringen, met onze inzichten en onze logica?

De Theosofia gaat nadrukkelijk uit van bewustzijn als de achterliggende oorzaak van alle verschijnselen in de kosmos, waaronder de mens. Maar wat is dan dat bewustzijn dat we zijn? Volgens de Theosofia zijn wij in staat onszelf te leren kennen: onze vele lagen van bewustzijn, onze vele en verscheidene vermogens. Dan zullen we ook ontdekken welke delen van onze innerlijke natuur we tot op heden hebben wakker gemaakt, en welke nog goeddeels in ons sluimeren, nog niet ontwikkeld zijn.
In deze vier lezingen wordt u uitgenodigd tot een groots avontuur: uw bewustzijn te onderzoeken, om zodoende een visie op te bouwen waarin alle aspecten van ons mens-zijn hun juiste plaats hebben. Een visie die bovenal een groots vooruitzicht geeft op onze toekomst als mens, en de spirituele leidraad kan worden voor een ander type maatschappij.


03 feb in Eindhoven, Centrum Aquamarijn, Stratumsedijk 57
06 feb in Middelburg, De Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7
12 feb in Arnhem, De Coehoorn, Coehoornstraat 17
15 feb in Amsterdam, De Roos, P.C. Hooftstraat 183
19 feb in Utrecht, De Kargadoor, Oudegracht 36
26 feb in Rotterdam, World Trade Center, Beursplein 37
27 feb in Leiden, Lorentzkade 15a

Geplaatst door stichtingisis op 01/02/13 om 01:17 PM in LezingenPermalink

Lezingen januari 2013 - Theosofia: kloppend hart van de wereld-spiritualiteit

DEN HAAG
Theosofia: kloppend hart van de wereld-spiritualiteit

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing jan 2013 - Theosofia: kloppend hart van de wereld-spiritualiteit

Veel mensen zoeken naar een spirituelere visie op de grote uitdagingen van het moderne leven. Onder de vlag van ‘spiritualiteit’ wordt heel veel gepresenteerd. Vaak spreken de gedachten van deze zogenaamde spirituele bewegingen elkaar tegen. Toch moet er ergens een antwoord zijn, dat aan iedereen bevrediging schenkt. En dat toepasbaar is.

Volgens de Theosofia is er één universele wijsheid die de grondslag of oorsprong is van alle grote religies en spirituele hervormingsbewegingen. Deze universele wijsheid is terug te vinden in de bekende heilige boeken zoals de Bijbel, de Wetten van Manu (uit India), de Koran. We moeten dan wel de symbolentaal van dergelijke teksten ontraadselen. Die universele wijsheid is echter veel directer en veel inspirerender uitgelegd in de mystieke geschriften van alle religies: daarin vinden we de sleutels tot het Hart van de wereld-spiritualiteit. Daarin kunnen we de toetssteen vinden, wat spiritualiteit is en wat niet.

In deze serie worden vier mystieke teksten besproken die in feite de inspirerende kern zijn van het Buddhisme, het Hinduïsme, het Taoïsme en het Christendom. Duidelijk is dat onze studie ervan nooit beperkt kan zijn tot een intellectuele studie, tot puzzelen en feiten verzamelen: de lezingen doen een beroep op onze hoogste principes en idealen, op wat we in onze diepste kern zijn. En juist daarom zijn ze zo praktisch…


09 januari De Hart Sutra uit het Buddhisme
16 januari De Mandukya Upanishad: heilig boek uit India
23 januari De Tao Teh King uit China
30 januari De Bergrede uit de Bijbel

 

Geplaatst door stichtingisis op 21/12/12 om 03:08 PM in LezingenPermalink
Pagina 34 van 37 pagina's ‹ First  < 32 33 34 35 36 >  Last ›

folderlezing

Algemene informatie

Wij organiseren lezingen wekelijks in Den Haag en maandelijks in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Leiden, Middelburg, Rotterdam en Utrecht. De toegang is altijd vrij.

Meer informatie, locaties, aanvangstijd, parkeermogelijkheden en het programma vindt u per stad via het menu.
Er is altijd ruim gelegenheid om vragen te stellen.
Er is verkoop van boeken, tijdschriften en audio en video opnames.
Wij houden ook lezingen op uitnodiging.

Lezingen live te volgen op internet

De lezingen in Den Haag worden opgenomen en zijn live te volgen via ons vaste Livestream kanaal: http://new.livestream.com/blavatskyhouse

Symposium

Jaarlijks organiseren wij symposia, in 2018 met het onderwerp:
Levenswijsheid
op zaterdag 8 september 2018.

Programmafolder

Als u de programmafolder voor het hele seizoen per post gratis wilt ontvangen, vul dan ons contactformulier in en selecteer 'Lezingen' bij de vraag 'Waarover wilt u informatie?' o.v.v. Aanvraag Lezingenprogramma bij 'Stel uw vraag'.

Lezingen bestellen in audio- of videoformaat