home

Lezingen actueel

Lezingen maart 2013 - De innerlijke strijd in de Bhagavad-Gîtâ (overige steden)

OVERIGE STEDEN
De innerlijke strijd in de Bhagavad-Gîtâ

Lezingen maart 2013 overige steden - De innerlijke strijd in de Bhagavad-Gîtâ=

De Bhagavad-Gîtâ is onderdeel van een van de grote heldenverhalen van India, de Mahâbârata.
Deze gaat over de strijd tussen de Kuru’s en de Pândava’s, die onderlinge familiebanden hebben.
Dit soort verhalen zijn niet louter een beschrijving van een historisch conflict, maar proberen bepaalde ideeën over praktische ethiek aan ons over te dragen. In de Bhagavad-Gîtâ staat de gedachtewisseling centraal tussen Arjuna, een van de prinsen van de Pândava’s en de menner van zijn strijdwagen, Krishna. Arjuna staat symbool voor de zoekende mens en Krishna voor het hogere deel in zijn bewustzijn.

Voor mensen die diep in zichzelf het besef hebben dat er een ‘betere versie’ van henzelf mogelijk moet zijn, dan waar ze nu uitdrukking aan geven, is de Bhagavad-Gîtâ nog steeds buitengewoon actueel. Iedereen die bepaalde trekken en gewoonten bij zichzelf wil veranderen, weet zelf hoe lastig dat is — het vergt ‘innerlijke strijd’. De Bhagavad-Gîtâ is met name zo interessant, omdat er heel praktische suggesties worden gedaan hoe je met die innerlijke strijd kunt omgaan in het leven van alledag. Bijvoorbeeld: Het is beter zijn eigen plicht, zij het ook onvolkomen, te verrichten, dan de plicht van een ander volmaakt te volbrengen. Het is beter te gronde te gaan bij het vervullen van zijn eigen plicht, want de plicht van een ander is vol gevaar. Ten slotte biedt de Bhagavad-Gîtâ een hoopvol uitzicht: het succesvol realiseren van de ‘betere versie’ van onszelf door de – innerlijke – beoefening van Yoga en het bereiken van harmonie met onze medemensen.


03 mrt in Eindhoven, Centrum Aquamarijn, Stratumsedijk 57
06 mrt in Middelburg, De Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7
12 mrt in Arnhem, De Coehoorn, Coehoornstraat 17
15 mrt in Amsterdam, De Roos, P.C. Hooftstraat 183
19 mrt in Utrecht, De Kargadoor, Oudegracht 36
26 mrt in Rotterdam, World Trade Center, Beursplein 37
27 mrt in Leiden, Lorentzkade 15a

Geplaatst door stichtingisis op 02/03/13 om 05:15 PM in LezingenPermalink

Lezing over het Mahâyâna Buddhisme tijdens boeddhistische week in Aquamarijn, Eindhoven

Van vrijdag 22 februari tot woensdag 27 februari organiseert centrum Aquamarijn in Eindhoven een boeddhistische week. Er wordt een uitgebreid programma van onder andere lezingen, workshops, films en muziekuitvoeringen aangeboden.
Herman C. Vermeulen zal namens Het Theosofisch Genootschap Blavatskyhuis een lezing over het Mahâyâna Buddhisme verzorgen. Deze lezing vindt plaats op zondag 24 februari om 14.00 uur.

Het adres van Centrum Aquamarijn is:
Stratumsedijk 57, 5611 NC Eindhoven

Meer informatie over de Boeddhistische week vindt u op de website van Aquamarijn.

Geplaatst door stichtingisis op 10/02/13 om 11:00 AM in LezingenPermalink

Lezingen februari 2013 - Reïncarnatie en de menselijke beperkingen

DEN HAAG
Reïncarnatie en de menselijke beperkingen

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing feb 2013 - Reïncarnatie  en de menselijke beperkingen

Iedereen is beperkt. Niemand is immers volmaakt. Er zijn dan ook niet alleen maar lichamelijke handicaps. Er zijn eveneens psychische, mentale en spirituele beperkingen. Ieder mens worstelt met beperkingen. Niet alleen zijn eigen beperkingen maar ook die van zijn medemensen, met wie hij nauw samenleeft en samenwerkt. Hoe moeten wij de menselijke beperkingen zien? Moeten we ons erbij neerleggen, ertegen vechten, of is er nog andere route, die op den duur tot werkelijke harmonie leidt?

De mens is een ingewikkeld, samengesteld wezen, met spirituele, mentale, psychische en lichamelijke capaciteiten. Hierover geeft de Theosofia zeer verhelderende uitleg. Door ons een beeld te vormen van ons totale mens-zijn, kunnen we inzien wat er aan de hand is als er ergens in onze samengesteldheid een knelpunt of disharmonie ontstaat. En hoe we een dergelijk knelpunt zouden kunnen oplossen, of helpen voorkómen. Daarbij kun je onder andere denken aan medicijngebruik en allerlei soorten trainingen.

In het licht van reïncarnatie, komen we tot een heel andere visie op menselijke beperkingen dan wat momenteel gebruikelijk is in onze samenleving. Theosofisch gezien is de Innerlijke, Reïncarnerende Mens nooit gehandicapt; maar onze vermogens om die kern naar buiten toe uit te drukken, kunnen zeer verschillen. Iedereen kent wel mensen die hebben moet leren leven met een bepaalde beperking of handicap, en toch niet tegengehouden worden om een menslievend, waardig leven te leiden. De ware mens straalt als het ware door de beperkingen heen.

De eerste lezing is gericht op vragen als ‘wie of wat zijn we’, en ‘waarom hebben we de eigenschappen die we nu hebben?’ In de volgende twee lezingen richten we de theosofische schijnwerper op enkele moeilijkheden en handicaps, waar veel mensen mee te maken hebben, en waarover veel vragen leven. De laatste lezing verenigt de theosofische gedachten in een totaalbeeld: wat is het doel van ons leven? De leer van reïncarnatie speelt steeds een sleutelrol.


06 februari De oorsprong van onze vermogens
13 februari Lichamelijke en mentale beperkingen… en uitdagingen
20 februari Psychische en sociale beperkingen… en uitdagingen
27 februari Het spirituele Pad: jezelf overstijgen

 

Geplaatst door stichtingisis op 01/02/13 om 01:32 PM in LezingenPermalink

Lezingen februari 2013 - Zijn we ons brein? (overige steden)

OVERIGE STEDEN
Zijn we ons brein?

Lezingen jan 2013 overige steden - Zijn we ons brein

De mysteriën van het Bewustzijn
Zijn we ons brein, of hebben we een brein? Komt ons bewustzijn voort uit onze zenuwcellen, of stuurt ons menselijk bewustzijn die cellen juist aan?
Welk van de twee visies stemt overeen met onze eigen ervaringen, met onze inzichten en onze logica?

De Theosofia gaat nadrukkelijk uit van bewustzijn als de achterliggende oorzaak van alle verschijnselen in de kosmos, waaronder de mens. Maar wat is dan dat bewustzijn dat we zijn? Volgens de Theosofia zijn wij in staat onszelf te leren kennen: onze vele lagen van bewustzijn, onze vele en verscheidene vermogens. Dan zullen we ook ontdekken welke delen van onze innerlijke natuur we tot op heden hebben wakker gemaakt, en welke nog goeddeels in ons sluimeren, nog niet ontwikkeld zijn.
In deze vier lezingen wordt u uitgenodigd tot een groots avontuur: uw bewustzijn te onderzoeken, om zodoende een visie op te bouwen waarin alle aspecten van ons mens-zijn hun juiste plaats hebben. Een visie die bovenal een groots vooruitzicht geeft op onze toekomst als mens, en de spirituele leidraad kan worden voor een ander type maatschappij.


03 feb in Eindhoven, Centrum Aquamarijn, Stratumsedijk 57
06 feb in Middelburg, De Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7
12 feb in Arnhem, De Coehoorn, Coehoornstraat 17
15 feb in Amsterdam, De Roos, P.C. Hooftstraat 183
19 feb in Utrecht, De Kargadoor, Oudegracht 36
26 feb in Rotterdam, World Trade Center, Beursplein 37
27 feb in Leiden, Lorentzkade 15a

Geplaatst door stichtingisis op 01/02/13 om 01:17 PM in LezingenPermalink
Pagina 30 van 33 pagina's ‹ First  < 28 29 30 31 32 >  Last ›

folderlezing

Algemene informatie

Stichting I.S.I.S. organiseert lezingen wekelijks in Den Haag en maandelijks in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Leiden, Middelburg, Rotterdam en Utrecht. De toegang is altijd vrij.

Meer informatie, locaties, aanvangstijd, parkeermogelijkheden en het programma vindt u per stad via het menu.
Er is altijd ruim gelegenheid om vragen te stellen.
Er is verkoop van boeken, tijdschriften en audio en video opnames.
Stichting I.S.I.S. houdt ook lezingen op uitnodiging.

Lezingen live te volgen op internet

De lezingen in Den Haag worden opgenomen en zijn live te volgen via ons vaste Livestream kanaal: http://new.livestream.com/blavatskyhouse

Symposium

Jaarlijks organiseert Stichting I.S.I.S ook symposia, in 2016 met het onderwerp:
Universele Rechten van de Reïncarnerende Mens
op zaterdag 21 en zondag 22 mei 2016.

Programmafolder

Als u de programmafolder voor het hele seizoen per post gratis wilt ontvangen, vul dan ons contactformulier in en selecteer 'Lezingen' bij de vraag 'Waarover wilt u informatie?' o.v.v. Aanvraag Lezingenprogramma bij 'Stel uw vraag'.

Lezingen bestellen in audio- of videoformaat