home

Lezingen actueel

Toegang vrij

Volg de lezing “De mens en zijn klas in de School van leven” woensdag 4 december live op internet

Klik hier om de lezing “De mens en zijn klas in de School van leven” van woensdagavond 4 december 20.00 uur in het Blavatskyhuis in Den Haag te volgen.

Je kan je bij Livestream opgeven als ‘Follower’ van Blavatskyhouse zodat je via e-mail enkele dagen vooraf automatisch bericht krijgt van een aangekondigd ‘event’ (live-uitzending). Ook ontvang je een e-mail wanneer de live-uitzending is gestart.

Wil je follower zijn, moet je je aanmelden bij Livestream met je e-mail-adres en een wachtwoord. Dat gaat via ‘Join Livestream’. Dit is gratis.

Wil je ons werk steunen?*


(Dit is het minimum bedrag wegens €0,99 transactiekosten voor online betaling. Voor andere betaalopties of meer doneren klik hier.)

*) Stichting I.S.I.S. is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. We werken vanuit het principe dat wijsheid en kennis, die ‘om niet’ verkregen is, ook ‘om niet’ verspreid moet worden. De Theosofia behoort tot het geestelijk erfgoed van de mensheid en kan niet te gelde worden gemaakt.
De stichting kent dus geen betaalde medewerkers, ontvangt geen overheidssubsidie en alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht. Dit neemt niet weg dat de stichting kosten maakt met de verspreiding van de Theosofia, bijvoorbeeld om deze livestream dienst beschikbaar te maken. Uw steun is daarbij van harte welkom

Geplaatst door stichtingisis op 03/12/13 om 08:00 PM in LezingenPermalink

Volg de lezing “Het leven als bewustzijnsschool” van woensdag 27 november live op internet

Klik hier om de lezing “Het leven als bewustzijnsschool” van woensdagavond 27 november 20.00 uur in het Blavatskyhuis in Den Haag te volgen.

Je kan je bij Livestream opgeven als ‘Follower’ van Blavatskyhouse zodat je via e-mail enkele dagen vooraf automatisch bericht krijgt van een aangekondigd ‘event’ (live-uitzending). Ook ontvang je een e-mail wanneer de live-uitzending is gestart.

Wil je follower zijn, moet je je aanmelden bij Livestream met je e-mail-adres en een wachtwoord. Dat gaat via ‘Join Livestream’. Dit is gratis.

Wil je ons werk steunen?*


(Dit is het minimum bedrag wegens €0,99 transactiekosten voor online betaling. Voor andere betaalopties of meer doneren klik hier.)

*) Stichting I.S.I.S. is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. We werken vanuit het principe dat wijsheid en kennis, die ‘om niet’ verkregen is, ook ‘om niet’ verspreid moet worden. De Theosofia behoort tot het geestelijk erfgoed van de mensheid en kan niet te gelde worden gemaakt.
De stichting kent dus geen betaalde medewerkers, ontvangt geen overheidssubsidie en alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht. Dit neemt niet weg dat de stichting kosten maakt met de verspreiding van de Theosofia, bijvoorbeeld om deze livestream dienst beschikbaar te maken. Uw steun is daarbij van harte welkom

Geplaatst door stichtingisis op 26/11/13 om 08:00 PM in LezingenPermalink

Lezingen dec 2013 - Stijgen op de levensladder - Hoe mensen goden worden

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing dec 2013 - Stijgen op de levensladder - Hoe mensen goden worden=

Als je naar de talloos verschillende levensuitingen kijkt, dan vallen twee dingen op: er is een enorme verscheidenheid aan levensvormen, maar al die levensvormen lijken sterk op elkaar.

De verklaring hiervoor ligt in wat in de Theosofia de hiërarchische structuur van het Universum wordt genoemd. Dat houdt in dat er een essentiële eenheid ten grondslag aan de verscheidenheid van levensuitingen ligt, maar ook dat elk wezen zich op zijn eigen ontwikkelingsniveau bevindt.

Je zou al het leven van deze planeet aarde – en feitelijk van het hele universum – kunnen zien als een gigantische Levensschool. Elk rijk is een klas in die School. Er is dus een klas voor mensen, dieren, planten… en er is ook een klas voor die wezens die verder ontwikkeld zijn dan mensen. Die klassen staan niet los van elkaar. Integendeel, er is voortdurend uitwisseling van ideeën, energieën en bewustzijn tussen die klassen.

Elke klas heeft ook zijn leiders en leraren. Die Leraren van de Mensenklas onderwijzen ons hoe we aansluiting kunnen vinden bij de hogere klassen. Ze tonen ons dat als we ons werk doen, we naar de volgende klas overgaan. Daarom kunnen de mensen goden worden.

In de lezingenserie wordt deze leer op begrijpelijke wijze uitgelegd, waarbij op basis van logica en eigen ervaring – dus niet op basis van geloof – wordt aangetoond hoe inspirerend de leer van de geestelijke hiërarchische structuur van het Universum is. Het thema van goden en mensen wordt vaak opgevat als een kinderachtige fantasie van onnozele mensen. We laten daarentegen in deze serie zien, dat het binnen de ervaringswereld van ieder nuchter mens getrokken kan worden.

27 nov Het leven als bewustzijnsschool
04 dec De mens en zijn klas in de School van leven
11 dec Leraren in de School van leven
18 dec Hoe mensen goden worden

Geplaatst door stichtingisis op 24/11/13 om 09:29 AM in LezingenPermalink

De levende Kosmos (overige steden)

OVERIGE STEDEN
De levende Kosmos

Lezingen dec 2013 overige steden - De levende Kosmos =

Leeft de kosmos? Dat is een vraag die veel mensen zich wel eens stellen. Er zijn ook veel mensen die het idee hebben dat we als mensen niet ‘alleen’ zijn in de kosmos.
Als we de beschouwingen in de media bekijken, merken we al gauw dat er meestal uitgegaan wordt van het uitgangspunt dat de kosmos bestaat uit lege ruimte die hier en daar ‘gevuld’ is met levenloze materie. Als we dan nagaan welke theorieën er de afgelopen eeuw zijn geweest over het ontstaan en de ontwikkeling van de kosmos, dan zien we dat die theorieën al verscheidene keren zijn veranderd of bijgesteld.

In de aloude Theosofia zijn de ideeën over het ontstaan en de ontwikkeling van de kosmos weinig aan verandering onderhevig geweest. Er werd en wordt steeds uitgegaan van een levende kosmos. Dat is een visie die niemand blind hoeft te geloven, maar die goed kan worden onderzocht. Zo kun je goed nadenken over de kenmerken van een levend wezen. Een wezen wordt geboren, maakt een bepaalde groei en ontwikkeling door en sterft. Of je het nu hebt over een atoom, een mens of een melkwegstelsel.

Centraal in het theosofisch begrijpen van elk levensverschijnsel is de idee dat erachter een bewustzijn werkzaam is dat een magnetisch veld opwekt. Minder ontwikkelde wezens worden daartoe aangetrokken, hebben daarin hun bestaan en vormen gezamenlijk het lichaam van dat bewustzijn. Dat proces wordt emanatie genoemd. Naar analogie gebeurt hetzelfde als een inspirerende leider mensen inspireert en naar zich toe trekt.

In de lezingenserie wordt stapsgewijs onderzocht of we dit proces van emanatie ook kunnen herkennen. Wat in dat perspectief precies natuurwetten zijn. En wat typische kenmerken zijn van die natuurwetten, zoals we die bijvoorbeeld kunnen herkennen als elektromagnetische en wiskundige principes. Of zoals Pythagoras al zei over de kosmos: ‘alles is getal’.


27 nov in Middelburg, De Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7
29 nov in Amsterdam, De Roos, P.C. Hooftstraat 183
03 dec in Arnhem, De Coehoorn, Coehoornstraat 17
08 dec in Eindhoven, Centrum Aquamarijn, Stratumsedijk 57
10 dec in Utrecht, De Kargadoor, Oudegracht 36
17 dec in Rotterdam, World Trade Center, Beursplein 37
18 dec in Leiden, Lorentzkade 15a

Geplaatst door stichtingisis op 21/11/13 om 06:00 AM in LezingenPermalink
Pagina 27 van 36 pagina's ‹ First  < 25 26 27 28 29 >  Last ›

folderlezing

Algemene informatie

Wij organiseren lezingen wekelijks in Den Haag en maandelijks in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Leiden, Middelburg, Rotterdam en Utrecht. De toegang is altijd vrij.

Meer informatie, locaties, aanvangstijd, parkeermogelijkheden en het programma vindt u per stad via het menu.
Er is altijd ruim gelegenheid om vragen te stellen.
Er is verkoop van boeken, tijdschriften en audio en video opnames.
Wij houden ook lezingen op uitnodiging.

Lezingen live te volgen op internet

De lezingen in Den Haag worden opgenomen en zijn live te volgen via ons vaste Livestream kanaal: http://new.livestream.com/blavatskyhouse

Symposium

Jaarlijks organiseren wij symposia, in 2018 met het onderwerp:
Levenswijsheid
op zaterdag 8 september 2018.

Programmafolder

Als u de programmafolder voor het hele seizoen per post gratis wilt ontvangen, vul dan ons contactformulier in en selecteer 'Lezingen' bij de vraag 'Waarover wilt u informatie?' o.v.v. Aanvraag Lezingenprogramma bij 'Stel uw vraag'.

Lezingen bestellen in audio- of videoformaat