home

Lezingen Leiden

Sijthoff Leiden
Doezastraat 1
Informatie: 071 - 531 58 38 / b.g.g. 070 - 346 15 45

Aanvang (maandag!) 19.30 uur precies. Zaal open 19.00 uur

SEP 18   Reïncarnatie: kan het leven uitzichtloos zijn?

OKT 16   Karma en de opkomst en ondergang van beschavingen

NOV 13   Een kosmische kijk op het leven

DEC 11   De spirituele functie van kunst en design

JAN 15   Onze spirituele geschiedenis en toekomst

FEB 12   De kracht van mededogen in je leven

MRT 12   H.P. Blavatsky en De Geheime Leer

APR 16   Universeel mens en toch jezelf zijn

Lezingen 2017 - 2018

Locatie

Parkeren


Meer tips over parkeren in Leiden op PrettigParkeren.nl