home

Lezingen Eindhoven 2014 - 2015

De Heremiet - Bergstraat 36B
Let op! Gewijzigde locatie vanaf 1 januari: Centrum Aquamarijn - Stratumsedijk 57
Informatie: 070 - 346 15 45

Aanvang (zondag) 14.00 uur precies. Zaal open 13.15 uur

14 sep Karma: van oorzaak naar oplossing
            Hoe kom ik aan mijn karakter, hoe kom ik er vanaf?

05 okt Reïncarnatie, onsterfelijkheid en continuïteit van leven
           Door de poorten van de dood en weer terug

09 nov Mysteriescholen toen… en nu?
           Spiritueel examen of beproeving?

07 dec Râja Yoga opvoeding van het reïncarnerende kind

Let op! Vanaf 1 januari verhuizen onze activiteiten naar locatie Aquamarijn!

18 jan Van onderwijs naar (onder)wijsheid
           Wegwijzers voor mededogen

22 feb Onze schakels met de Kosmos
           Ontdek je plaats en taak in het Leven

22 mrt Spirituele impulsen in Oost en West
           Oude Wijsheid door de tijden heen
Let op! Deze datum is dus een week opgeschoven ten opzichte van de lezingenfolder, in verband met de verhuizing naar locatie Aquamarijn!

19 apr Oefeningen in de zoektocht naar Waarheid
           Mededogen als levenshouding: waarheid of illusie?
Let op! Deze datum is dus een week opgeschoven ten opzichte van de lezingenfolder, in verband met de verhuizing naar locatie Aquamarijn!

Locatie

Parkeren


Meer tips over parkeren in Eindhoven op PrettigParkeren.nl