home

Lezingen Eindhoven 2015 - 2016

Centrum Aquamarijn - Stratumsedijk 57
Informatie: 070 - 346 15 45

Aanvang (zondag) 14.00 uur precies. Zaal open 13.15 uur

SEP 06 De 5 stervensfasen in het licht van reïncarnatie

OKT 18 Verschillende wegen naar wijsheid, één pad?

NOV 08 Wat is strijd? Mystiek, religieus, maatschappelijk

DEC 06 De esoterische kant van geboorte

JAN 10 Wie ben ik? De verschillende ikken in de mens

FEB 07 Hoe bewijs je Theosofia?

MRT 06 De Meesters van Wijsheid en Mededogen

APR 17 Reïncarnatie en karma: de impact op je levens

Locatie

Parkeren


Meer tips over parkeren in Eindhoven op PrettigParkeren.nl