home

Lezingen Amsterdam 2015 - 2016

De Roos – Centrum voor Creatieve en Spirituele Groei
P.C. Hooftstraat 183
Informatie: 070 - 346 15 45 / b.g.g. 070-360 51 57

Aanvang (vrijdag) 19.45 uur precies. Zaal open 19.15 uur

SEP 18 Reïncarnatie en karma: de impact op je levens

OKT 16 De 5 stervensfasen in het licht van reïncarnatie

NOV 13 Verschillende wegen naar wijsheid, één pad?

DEC 11 Wat is strijd? Mystiek, religieus, maatschappelijk

JAN 22 De esoterische kant van geboorte

FEB 19 Wie ben ik? De verschillende ikken in de mens

MRT 18 Hoe bewijs je Theosofia?

APR 15 De Meesters van Wijsheid en Mededogen

Locatie


Grotere kaart weergeven

Parkeren


Meer tips over parkeren in Amsterdam op PrettigParkeren.nl