home

Lezingen actueel

Lezingen mei 2015 - Oefeningen in de zoektocht naar Waarheid

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing mei 2015 - Oefeningen in de zoektocht naar Waarheid

Alle grote religies en filosofieën uit de oudheid hadden als centrale gedachte: alle dingen, in hun grenzenloze verscheidenheid, komen voort uit een achterliggende Eenheid. Voortgekomen uit het Grenzenloze, draagt elk wezen dat Grenzenloze in zich, als zijn fundamentele kern. In deze serie van vier lezingen onderzoeken we stapsgewijs alle aanwijzingen die er voor dit uitgangspunt bestaan — hoewel onze zintuigen een heel ander verhaal lijken te vertellen.

Voorts gaan we na, waarom alle Leraren van de mensheid benadrukten dat de enige uitweg uit de vele problemen van de mensheid erin ligt dat we onze houding en visie steeds meer afstemmen op die achterliggende Eenheid. Praktisch betekent dat mededogend leven ten behoeve van al wat is, klein en groot, ver gevorderd of niet.

In de eerste lezing onderzoeken we, aan de hand van de Theosofia, de oorzaken van het lijden in de wereld: met name die problemen ‘die steeds lijken terug te komen’. In de tweede lezing gaan we in op het leven van Prins Siddhârtha, omdat zijn zoektocht naar de Waarheid in feite ook de onze is. In de derde lezing onderzoeken we de latente, sluimerende mogelijkheden in de mens. De serie (en daarmee ons lezingenseizoen) wordt afgesloten door de laatste lezing, waarin we nagaan tot welke praktische hervormingen deze inspirerende gedachten zullen leiden.

29 april De 4 eerste Waarheden op het Pad
06 mei 8 oefeningen van je onderscheidingsvermogen
13 mei 7 groeifasen naar Waarheid
20 mei Waarheid en onwaarheid over mededogen als levenshouding

Geplaatst door stichtingisis op 23/04/15 om 01:00 PM in LezingenPermalink

Lezingen April 2015 - Spirituele impulsen in Oost en West

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing april 2015 - Spirituele impulsen in Oost en West

Wie de geschiedenis van de mensheid bestudeert, kan ontdekken dat er op cyclisch vastgestelde tijden impulsen worden gegeven die het geestelijke in de mens proberen te wekken. Die impulsen komen voort uit de Orde van Wijsheid en Mededogen.

Die universele orde zendt periodiek boodschappers de wereld in om de Theosofia in een voor die tijd passende vorm te verkondigen. Die boodschappers verschijnen bij het begin of eind van een cyclus. Ze verkondigen allen dezelfde leer, de Goddelijke Wijsheid of de Theosofia. In de eerste lezing wordt dit uitgelegd.

In de tweede lezing wordt stilgestaan bij de grote impuls die de Buddha gaf. De Buddha kwam aan het begin van een heel lange cyclus en zijn impuls werkt nog steeds door en zal dat de komende eeuwen ook blijven doen.

Zeer belangrijk was ook de impuls van de Griekse wijsgeer Plato. Door de spirituele kracht van zijn optreden bleef het Westen niet geheel en al verstoken van spirituele invloed. Door hem werden de neoplatonici, die zo’n 2000 jaar geleden in vooral Alexandrië actief waren, geïnspireerd. Zij hebben een grote invloed uitgeoefend op zowel het Christendom als de Islam en waren ook een inspiratiebron voor die mensen die aan het eind van de 15e eeuw de Renaissance veroorzaakten, waardoor in Europa het vrije, spirituele denken weer kon ontkiemen.

Ten slotte wordt in de vierde lezing de laatste grote boodschapper, H.P. Blavatsky, besproken. Met de stichting van The Theosophical Society in 1875 wordt weer een directe link gelegd met de Orde van Wijsheid en Mededogen en kan iedereen die dat wil, zich als werker aansluiten bij de Lichtzijde van de Natuur en zelfbewust voor het geestelijke welzijn van de mensheid werken.


01 april Theosofia: bron van spirituele impulsen
08 april Buddha als zuiveraar van het Hinduïsme  
15 april De School van Plato, de Neoplatonici en de Renaissance
22 april H.P. Blavatsky’s impuls NU

Geplaatst door stichtingisis op 26/03/15 om 09:00 AM in LezingenPermalink

Oefeningen in de zoektocht naar Waarheid

OVERIGE STEDEN

Lezingen april 2015 overige steden - Oefeningen in de zoektocht naar Waarheid =

Mededogen als levenshouding: waarheid of illusie?
Alle grote religies en filosofieën uit de Oudheid hadden als centrale gedachte: alle dingen, in hun grenzenloze verscheidenheid, komen voort uit een achterliggende Eenheid. Voortgekomen uit het Grenzenloze, draagt elk wezen dat Grenzenloze in zich, als zijn fundamentele kern. In deze lezing onderzoeken we stapsgewijs alle aanwijzingen die er voor dit uitgangspunt bestaan – hoewel onze zintuigen een heel ander verhaal lijken te vertellen.

Voorts gaan we na, waarom alle Leraren van de mensheid benadrukten dat diepere kennis, werkelijke wijsheid pas mogelijk is als we onze houding en visie hebben afgestemd op die achterliggende Eenheid. Praktisch betekent dat mededogend leven ten behoeve van al wat is, klein en groot, ver gevorderd of niet.

In deze lezing onderzoeken we, aan de hand van de Theosofia, onze groeifasen naar Waarheid, en tot welke praktische hervormingen dat zal leiden.


01 april in Middelburg, De Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7
03 april in Amsterdam, De Roos, P.C. Hooftstraat 183
07 april in Arnhem, Rozet, Kortestraat 16
14 april in Utrecht, De Kargadoor, Oudegracht 36
19 april in Eindhoven, Centrum Aquamarijn - Stratumsedijk 57
21 april in Rotterdam, World Trade Center, Beursplein 37
22 april in Leiden, Lorentzkade 15a

Geplaatst door stichtingisis op 26/03/15 om 08:00 AM in LezingenPermalink

Lezingen maart 2015 - Onze schakels met de Kosmos

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing mrt 2015 - Onze schakels met de Kosmos

Een onmisbare leer in de Theosofia is de hiërarchische structuur van de Kosmos. Dat woord ‘hiërarchie’ roept nog wel eens misverstanden op, maar een hiërarchie is in de eerste plaats een eenheid. Die eenheid bestaat door samenwerking. De verder ontwikkelde wezens sluizen het leven door naar de minder ver ontwikkelde wezens. Daarbij functioneren de verder ontwikkelde wezens als richtlijn en voorbeeld voor de minder ver ontwikkelde. De mens heeft goddelijke leermeesters. De eerste lezing van deze serie heeft deze schakel van Leraren als onderwerp.

Elk wezen in de hiërarchie is een reflectie van een verder ontwikkeld wezen. Elk wezen is ook in zichzelf een hiërarchie: hij heeft verschillende aspecten in zijn bewustzijn. Door zich te richten op de meer geestelijke aspecten wordt hij zich bewust van de hogere schakels in de stroom van leven. Hij maakt contact met het goddelijke. Hierover gaat vooral de tweede lezing.

Elke hiërarchie heeft een top: een wezen dat uit mededogen met allen die na hem komen op zijn plaats blijft en wacht …. wacht tot de scharen van wezens op zijn niveau is gekomen. De essentie van het universum is mededogen. De derde lezing gaat over deze Stille Wachter.

Ten slotte zal in de vierde lezing naar voren komen dat iedereen in de hiërarchie een functie te vervullen heeft. Er is voor ieder plaats in de herberg. Het totaal functioneert harmonisch wanneer elk wezen, overeenkomstig zijn ontwikkelingsgraad, zijn taak verricht.

04 maart De keten van spirituele Leraren
11 maart Schakels in het menselijk bewustzijn
18 maart De Stille Wachter van de Aarde
25 maart Ontdek je plaats en taak in het Leven

Geplaatst door stichtingisis op 26/02/15 om 01:00 PM in LezingenPermalink
Pagina 1 van 23 pagina's  1 2 3 >  Last ›

folderlezing

Algemene informatie

Stichting I.S.I.S. organiseert lezingen wekelijks in Den Haag en maandelijks in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Leiden, Middelburg, Rotterdam en Utrecht. De toegang is altijd vrij.

Meer informatie, locaties, aanvangstijd, parkeermogelijkheden en het programma vindt u per stad via het menu.
Er is altijd ruim gelegenheid om vragen te stellen.
Er is verkoop van boeken, tijdschriften en audio en video opnames.
Stichting I.S.I.S. houdt ook lezingen op uitnodiging.

Lezingen live te volgen op internet

De lezingen in Den Haag worden opgenomen en zijn live te volgen via ons vaste Livestream kanaal: http://new.livestream.com/blavatskyhouse

Symposium

Jaarlijks organiseert Stichting I.S.I.S ook symposia, in 2015 met het onderwerp:
Râja-Yoga Opvoeding van het reïncarnerende kind
op zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015.

Programmafolder

Als u de programmafolder voor het hele seizoen per post gratis wilt ontvangen, vul dan ons contactformulier in en selecteer 'Lezingen' bij de vraag 'Waarover wilt u informatie?' o.v.v. Aanvraag Lezingenprogramma bij 'Stel uw vraag'.

Lezingen bestellen in audio- of videoformaat