home

Lezingen actueel

Open dag 6 september, aftrap seizoen 2015 - 2016

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Open dag Blavatskyhuis zondag 6 september

Zondag 6 september van 12.00 - 17.00 uur opent Stichting I.S.I.S. haar deuren voor iedereen die alvast een voorproefje wil van wat er aankomend seizoen te wachten staat.

Een ideale gelegenheid om nieuwsgierige vrienden, buren en kennissen mee te nemen. Kom luisteren naar een aantal korte introducties van de onderwerpen die dit seizoen aan bod komen. Reserveer alvast een plekje in uw agenda!

Geplaatst door stichtingisis op 29/08/15 om 11:50 PM in LezingenPermalink

Reïncarnatie en karma: de impact op je levens

OVERIGE STEDEN

Lezingen september - Reïncarnatie en karma: de impact op je levens=

Waarom zou je geïnteresseerd zijn in of onderzoek willen doen naar de waarheid over reïncarnatie en karma? Alles begint bij wat er in jezelf leeft. Ben je tevreden met de verklaringen van de hedendaagse religieuze of filosofische stromingen of met die van de moderne wetenschap?
Of is er ergens toch sprake van innerlijke onvrede over vragen die op een onbevredigende manier worden beantwoord zoals bijv. waarom is de ene mens rijk en gezond bij z’n geboorte en de ander arm en ongezond?

Is dit toeval en is er sprake van onrechtvaardigheid of van rechtvaardigheid die zich aan ons voordoet als onrechtvaardigheid? Dit soort vragen moeten broeden in jezelf anders vind je nooit de innerlijke antwoorden. Als mens wil je immers meer inzicht en een werkelijke verklaring voor de dingen waar je in het leven tegen aanloopt.

Zoals bijvoorbeeld de vraagstukken rond het sterven: angst voor de dood, mogelijk ondraaglijk lijden en de uitzichtloosheid van het leven. Zo zien we dat euthanasie in onze maatschappij steeds vaker als een humane oplossing wordt gezien, maar de vraag is of dat inderdaad wel zo is indien je daar de processen van reïncarnatie en karma bij betrekt.

Een voorbeeld van een andere belangrijke vraag is waarom de ene mens meer betrokken raakt bij moeilijke situaties van geweld en rampen dan de andere mens. Is dat toeval of is hier toch sprake van oorzaak-en-gevolg-relaties, van rechtvaardigheid, van karma.

In deze lezingenserie zal het proces van reïncarnatie en karma - zoals dat ook in de verschillende Heilige Boeken is terug te vinden - van diverse kanten worden belicht om zo meer inzicht te krijgen in de impact op je levens en wat daarom (on)belangrijker wordt in je leven.


08 september in Utrecht, De Kargadoor, Oudegracht 36
18 september in Amsterdam, De Roos, P.C. Hooftstraat 183
22 september in Rotterdam, World Trade Center, Beursplein 37
30 september in Middelburg, De Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7

Geplaatst door stichtingisis op 29/08/15 om 05:21 PM in LezingenPermalink

Lezingen mei 2015 - Oefeningen in de zoektocht naar Waarheid

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing mei 2015 - Oefeningen in de zoektocht naar Waarheid

Alle grote religies en filosofieën uit de oudheid hadden als centrale gedachte: alle dingen, in hun grenzenloze verscheidenheid, komen voort uit een achterliggende Eenheid. Voortgekomen uit het Grenzenloze, draagt elk wezen dat Grenzenloze in zich, als zijn fundamentele kern. In deze serie van vier lezingen onderzoeken we stapsgewijs alle aanwijzingen die er voor dit uitgangspunt bestaan — hoewel onze zintuigen een heel ander verhaal lijken te vertellen.

Voorts gaan we na, waarom alle Leraren van de mensheid benadrukten dat de enige uitweg uit de vele problemen van de mensheid erin ligt dat we onze houding en visie steeds meer afstemmen op die achterliggende Eenheid. Praktisch betekent dat mededogend leven ten behoeve van al wat is, klein en groot, ver gevorderd of niet.

In de eerste lezing onderzoeken we, aan de hand van de Theosofia, de oorzaken van het lijden in de wereld: met name die problemen ‘die steeds lijken terug te komen’. In de tweede lezing gaan we in op het leven van Prins Siddhârtha, omdat zijn zoektocht naar de Waarheid in feite ook de onze is. In de derde lezing onderzoeken we de latente, sluimerende mogelijkheden in de mens. De serie (en daarmee ons lezingenseizoen) wordt afgesloten door de laatste lezing, waarin we nagaan tot welke praktische hervormingen deze inspirerende gedachten zullen leiden.

29 april De 4 eerste Waarheden op het Pad
06 mei 8 oefeningen van je onderscheidingsvermogen
13 mei 7 groeifasen naar Waarheid
20 mei Waarheid en onwaarheid over mededogen als levenshouding

Geplaatst door stichtingisis op 23/04/15 om 01:00 PM in LezingenPermalink

Lezingen April 2015 - Spirituele impulsen in Oost en West

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing april 2015 - Spirituele impulsen in Oost en West

Wie de geschiedenis van de mensheid bestudeert, kan ontdekken dat er op cyclisch vastgestelde tijden impulsen worden gegeven die het geestelijke in de mens proberen te wekken. Die impulsen komen voort uit de Orde van Wijsheid en Mededogen.

Die universele orde zendt periodiek boodschappers de wereld in om de Theosofia in een voor die tijd passende vorm te verkondigen. Die boodschappers verschijnen bij het begin of eind van een cyclus. Ze verkondigen allen dezelfde leer, de Goddelijke Wijsheid of de Theosofia. In de eerste lezing wordt dit uitgelegd.

In de tweede lezing wordt stilgestaan bij de grote impuls die de Buddha gaf. De Buddha kwam aan het begin van een heel lange cyclus en zijn impuls werkt nog steeds door en zal dat de komende eeuwen ook blijven doen.

Zeer belangrijk was ook de impuls van de Griekse wijsgeer Plato. Door de spirituele kracht van zijn optreden bleef het Westen niet geheel en al verstoken van spirituele invloed. Door hem werden de neoplatonici, die zo’n 2000 jaar geleden in vooral Alexandrië actief waren, geïnspireerd. Zij hebben een grote invloed uitgeoefend op zowel het Christendom als de Islam en waren ook een inspiratiebron voor die mensen die aan het eind van de 15e eeuw de Renaissance veroorzaakten, waardoor in Europa het vrije, spirituele denken weer kon ontkiemen.

Ten slotte wordt in de vierde lezing de laatste grote boodschapper, H.P. Blavatsky, besproken. Met de stichting van The Theosophical Society in 1875 wordt weer een directe link gelegd met de Orde van Wijsheid en Mededogen en kan iedereen die dat wil, zich als werker aansluiten bij de Lichtzijde van de Natuur en zelfbewust voor het geestelijke welzijn van de mensheid werken.


01 april Theosofia: bron van spirituele impulsen
08 april Buddha als zuiveraar van het Hinduïsme  
15 april De School van Plato, de Neoplatonici en de Renaissance
22 april H.P. Blavatsky’s impuls NU

Geplaatst door stichtingisis op 26/03/15 om 09:00 AM in LezingenPermalink
Pagina 1 van 23 pagina's  1 2 3 >  Last ›

folderlezing

Algemene informatie

Stichting I.S.I.S. organiseert lezingen wekelijks in Den Haag en maandelijks in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Leiden, Middelburg, Rotterdam en Utrecht. De toegang is altijd vrij.

Meer informatie, locaties, aanvangstijd, parkeermogelijkheden en het programma vindt u per stad via het menu.
Er is altijd ruim gelegenheid om vragen te stellen.
Er is verkoop van boeken, tijdschriften en audio en video opnames.
Stichting I.S.I.S. houdt ook lezingen op uitnodiging.

Lezingen live te volgen op internet

De lezingen in Den Haag worden opgenomen en zijn live te volgen via ons vaste Livestream kanaal: http://new.livestream.com/blavatskyhouse

Symposium

Jaarlijks organiseert Stichting I.S.I.S ook symposia, in 2015 met het onderwerp:
Râja-Yoga Opvoeding van het reïncarnerende kind
op zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015.

Programmafolder

Als u de programmafolder voor het hele seizoen per post gratis wilt ontvangen, vul dan ons contactformulier in en selecteer 'Lezingen' bij de vraag 'Waarover wilt u informatie?' o.v.v. Aanvraag Lezingenprogramma bij 'Stel uw vraag'.

Lezingen bestellen in audio- of videoformaat