home

Lezingen actueel

Lezingen NOV - DEC 2017 - Een kosmische kijk op het leven

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruijterstraat 74

Lezingen december 2017 - Een kosmische kijk op het leven

Kosmos, letterlijk ‘ordening’, is de benaming die de oude Grieken gaven voor het universum, waarin een bepaalde harmonie en orde heerst. 
Als mens ben je een wandelend symbool van de kosmos. We bieden plaats aan talloze met elkaar samenwerkende - levende – bouwstenen: cellen, bacteriën, moleculen, atomen. Met ons denkbewustzijn oefenen we – bewust en onbewust - continu invloed uit op deze microkosmos. Kijken we naar de macrokosmos dan zijn we ons niet altijd bewust van de wederzijdse invloed die tussen al het leven daarin bestaat. Staan we open voor een universele, kosmische kijk op het leven vanuit de wijsheidstraditie of Theosofia, dan kunnen we die wederzijdse invloed steeds meer herkennen. Volgens de Theosofia stroomt hetzelfde kosmische leven door alles in de kosmos. Het is een organisch geheel, waarin al het leven op weg is om steeds bewuster de eenheid van de kosmos gewaar te worden. Mededogen is de wet die de kosmos regeert.Geen alledaagse gedachten, maar in deze serie zullen we laten zien dat het kerngedachten zijn die je in alle grote religies kunt terugvinden en dat wetenschappelijk onderzoek steeds meer de oude wijsheid of Theosofia bevestigt.

In de eerste lezing zullen we de kosmische kijk op het leven vanuit de Theosofia introduceren. 
In de tweede lezing laten we zien hoe al het leven via mededogen verbonden is. 
In de derde lezing gaan we verder in op de verantwoordelijkheid die wij als mens hebben binnen het kosmische levensweb.
Tot slot gaan we in de laatste lezing in op de geboorte van kosmisch bewustzijn. En dat is niet iets buiten ons, maar iets dat we zelf steeds meer kunnen ontwikkelen. 


NOV 29 Een kosmische kijk op het leven
DEC 06 Het levensweb van mededogen
DEC 13 Leven binnen leven en verantwoordelijkheid
DEC 20 De geboorte van kosmisch bewustzijn

Geplaatst door stichtingisis op 22/11/17 om 06:47 PM in LezingenPermalink

Lezingen november 2017 - Opkomst en ondergang van beschavingen

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruijterstraat 74

Lezingen november 2017 - Opkomst en ondergang van beschavingen

Het begrip beschaving – en het ontbreken daarvan – is nogal eens een onderwerp in de media en in gesprekken met familie en collega’s. Wat is beschaving? Je kunt daar duidelijk het woord schaven of bijschaven in herkennen. Dat betekent iets minder grof maken. Dan klinkt beschaving als een relatief iets. Toch bestaat er wel degelijk een universele norm voor beschaving. Waar het om draait is of de overheersende mentaliteit in een cultuur gericht is op geestelijke en intellectuele waarden. Dat betekent bijvoorbeeld concreet dat het algemeen belang, het belang van alle wezens, steeds boven het persoonlijk belang gaat. En dat niemand in de maatschappij wordt buitengesloten.

Volgens de theosofische leringen treden er op cyclische momenten inspirerende, wijze mensen op in de wereld die geestelijke en intellectuele impulsen geven. Zo’n impuls geeft aanleiding tot de opkomst van een beschaving. Die opkomst is een ontwikkelingsproces, waarbij de inspiratie en hoogstaande idealen worden doorgegeven en breed maatschappelijk worden verankerd. Dat proces kan honderden jaren duren.

In elke ontwikkelingsstap is er de keuze: staan de algemene belangen of de persoonlijke belangen voorop? Gaat het laatste overheersen dan zet dat de ondergang van een beschaving in.

Volgens de Theosofia reïncarneren mensen cyclisch en in groepen. Momenteel is een indicatie voor de cyclus van reïncarnatie van de gemiddelde mens, en dus ook van groepen mensen en beschavingen, zo’n 1500-2000 jaar. In de lezingenserie zullen we daarom stilstaan bij kenmerken van beschavingen uit het verleden, zoals die van de Grieken en de Romeinen, om te zien of daar iets van te herkennen en te leren is. Maar ook wat we nu kunnen doen om te helpen bouwen aan de beschaving van ons volgende leven.NOV 01 Wie en wat bepaalt een beschaving?
NOV 08 Hoe regeert wijsheid in een democratie?
NOV 15 Het cyclisch terugkeren van beschavingen
NOV 22 Help nu bouwen aan de beschaving van ons volgende leven!

Geplaatst door stichtingisis op 27/10/17 om 05:38 PM in LezingenPermalink

De spirituele functie van kunst en design

OVERIGE STEDEN NOV & DEC 2017

Lezingen - De spirituele functie van kunst en design=

Waarom voelt u zich prettig, misschien zelfs geïnspireerd, als u zich in een gebouw bevindt met bepaalde verhoudingen, met een bepaalde functionaliteit in de vormgeving? Waarom werken sommige computerprogramma’s op een overzichtelijke, moeiteloze en stimulerende manier, terwijl we bij andere programma’s steeds zoeken en worstelen? Oftewel, design doet echt iets met ons.

Een aantal kunst- en design-stromingen zochten naar de diepere essentie van de dingen, zoals ‘De Stijl’ en ‘Bauhaus’. Tot ‘De Stijl’ behoorden Theo van Doesburg, Piet Mondriaan en Bart van der Leck, architect J.J.P. Oud en meubelmaker Gerrit Rietveld. Het is heel interessant om hun ideeën te onderzoeken vanuit de theosofische levensfilosofie. Hetzelfde geldt voor de inspirerende kunst en design uit andere culturen, van heden en verleden. Ook die komen in deze lezing aan bod.

Wij zullen dit onderwerp zo presenteren, dat we u de stimulans willen geven dat u zelf, in uw leven, ook aan de slag gaat met kunst en design.

05 NOV in Eindhoven
15 NOV in Middelburg
21 NOV in Utrecht
28 NOV in Rotterdam
08 DEC in Amsterdam
11 DEC in Leiden
12 DEC in Arnhem

Geplaatst door stichtingisis op 27/10/17 om 04:05 PM in LezingenPermalink

Een kosmische kijk op het leven

OVERIGE STEDEN OKT & NOV 2017

Lezingen - kosmische-kijk=

Kosmos, letterlijk ‘ordening’, is de benaming die de oude Grieken gaven voor het universum, waarin een bepaalde harmonie en orde heerst.
Als mens ben je een wandelend symbool van de kosmos. We bieden plaats aan talloze met elkaar samenwerkende - levende – bouwstenen: cellen, bacteriën, moleculen, atomen. Met ons denkbewustzijn oefenen we – bewust en onbewust - continu invloed uit op deze microkosmos. Kijken we naar de macrokosmos dan zijn we ons niet altijd bewust van de wederzijdse invloed die tussen al het leven daarin bestaat. Staan we open voor een universele, kosmische kijk op het leven vanuit de wijsheidstraditie of Theosofia, dan kunnen we die wederzijdse invloed steeds meer herkennen. Volgens de Theosofia stroomt hetzelfde kosmische leven door alles in de kosmos. Het is een organisch geheel, waarin al het leven op weg is om steeds bewuster de eenheid van de kosmos gewaar te worden. Mededogen is de wet die de kosmos regeert.Geen alledaagse gedachten, maar in deze serie zullen we laten zien dat het kerngedachten zijn die je in alle grote religies kunt terugvinden en dat wetenschappelijk onderzoek steeds meer de oude wijsheid of Theosofia bevestigt.

08 OKT in Eindhoven
18 OKT in Middelburg
24 OKT in Utrecht
31 OKT in Rotterdam
07 NOV in Arnhem
10 NOV in Amsterdam
13 NOV in Leiden

Geplaatst door stichtingisis op 14/10/17 om 10:57 AM in LezingenPermalink
Pagina 1 van 33 pagina's  1 2 3 >  Last ›

folderlezing

Algemene informatie

Stichting I.S.I.S. organiseert lezingen wekelijks in Den Haag en maandelijks in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Leiden, Middelburg, Rotterdam en Utrecht. De toegang is altijd vrij.

Meer informatie, locaties, aanvangstijd, parkeermogelijkheden en het programma vindt u per stad via het menu.
Er is altijd ruim gelegenheid om vragen te stellen.
Er is verkoop van boeken, tijdschriften en audio en video opnames.
Stichting I.S.I.S. houdt ook lezingen op uitnodiging.

Lezingen live te volgen op internet

De lezingen in Den Haag worden opgenomen en zijn live te volgen via ons vaste Livestream kanaal: http://new.livestream.com/blavatskyhouse

Symposium

Jaarlijks organiseert Stichting I.S.I.S ook symposia, in 2016 met het onderwerp:
Universele Rechten van de Reïncarnerende Mens
op zaterdag 21 en zondag 22 mei 2016.

Programmafolder

Als u de programmafolder voor het hele seizoen per post gratis wilt ontvangen, vul dan ons contactformulier in en selecteer 'Lezingen' bij de vraag 'Waarover wilt u informatie?' o.v.v. Aanvraag Lezingenprogramma bij 'Stel uw vraag'.

Lezingen bestellen in audio- of videoformaat