home

Lezingen actueel

Lezingen november 2014 - Reïncarnatie, onsterfelijkheid en continuïteit van leven

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing nov 2014 - Reïncarnatie, onsterfelijkheid en continuïteit van leven =

Deze vier lezingen over reïncarnatie laten zien hoe vertrouwd de processen van leven en dood kunnen worden. Iedereen kan immers putten uit de kennis die hij als Reïncarnerende Ego al in zich draagt. Daarbij speelt geloof geen rol. U kunt die kennis ervaren. Die kennis moet zijn waarde bewijzen in uw leven. Zo wordt reïncarnatie een onmisbare bouwsteen in uw levensfilosofie.

In de lezingen wordt stilgestaan bij: waar is de gedachte van reïncarnatie op gebaseerd, waar komt dat idee vandaan? Waarom herinner ik me niets van de toestand tussen twee levens, en van de levens die ik eerder heb gehad? En … hoe kan ik dan de gebeurtenissen in mijn huidige leven begrijpen? Voorts: wat ervaren mensen tijdens en na hun sterven, en wat betekent dat voor ons leven nu? En, in de laatste lezing: wat kunnen we leren van de grote Wijzen uit de oudheid, die – en dat blijkt al snel als we dat onderzoeken – immers allemaal uitgingen van reïncarnatie?

Kortom: een fascinerend onderwerp, waarover veel meer te zeggen is dan nu algemeen bekend is.

29 okt Logica en rechtvaardigheid van reïncarnatie
05 nov Herinneringen van de ziel uit vorige levens
12 nov Door de poorten van de dood en weer terug
19 nov De reis van de ziel bij Grieken, Egyptenaren, Christenen, Oosterse Religies

Geplaatst door stichtingisis op 23/10/14 om 08:00 AM in LezingenPermalink

Mysteriescholen toen… en nu?

OVERIGE STEDEN
Mysteriescholen toen… en nu?

Lezingen nov 2014 overige steden - Mysteriescholen toen… en nu?=

Een belangrijke grondstelling in de Theosofia is dat alles leeft en dat alle wezens onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. Geen enkel wezen kan in isolatie van al het andere bestaan. De gouden regel in de Natuur (die veel mensen helaas nog maar voor een klein deel beseffen) is dat alle verder gevorderde wezens als taak hebben, de minder ver gevorderde wezens te leiden en helpen, precies zoals ouders dat voor hun kinderen behoren te doen.

De mensen die wijzer en meer ontwikkeld zijn dan de gemiddelde mens, hebben zich verenigd in de Hiërarchie van Mededogen. Het is dit samenwerkingsverband, die de bron was en is van alle geestelijke Leraren, van alle boodschappers van wijsheid, en ook van alle mysteriescholen. Wat bedoelen we met dat laatste? Waarom en waar werden deze mysteriescholen opgericht, en hoe werkten ze? Waarom werden vele mysteriescholen enkele duizenden jaren geleden gesloten? En, wellicht de belangrijkste vraag: zijn ze er NU nog steeds? Wat kunnen wij mensen NU doen om bij te dragen aan de verspreiding van de Universele wijsheid in een wereld die op alle terreinen zo op drift is geraakt?

Deze lezing is bedoeld voor allen die meer willen begrijpen van de oorsprong van al onze grote religies, filosofieën en wetenschappen.


29 oktober in Middelburg, De Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7
31 oktober in Amsterdam, De Roos, P.C. Hooftstraat 183
09 november in Eindhoven, De Heremiet, Bergstraat 36B
04 november in Arnhem, Rozet, Kortestraat 16
11 november in Utrecht, De Kargadoor, Oudegracht 36
18 november in Rotterdam, World Trade Center, Beursplein 37
19 november in Leiden, Lorentzkade 15a

Geplaatst door stichtingisis op 23/10/14 om 07:50 AM in LezingenPermalink

Volg de lezing “Harmonie – utopie?” van woensdag 22 oktober live op internet

Klik hier om de lezing “Harmonie – utopie?” van woensdagavond 22 oktober 20.00 uur in het Blavatskyhuis in Den Haag te volgen.

Je kan je bij Livestream opgeven als ‘Follower’ van Blavatskyhouse zodat je via e-mail enkele dagen vooraf automatisch bericht krijgt van een aangekondigd ‘event’ (live-uitzending). Ook ontvang je een e-mail wanneer de live-uitzending is gestart.

Wil je follower zijn, moet je je aanmelden bij Livestream met je e-mail-adres en een wachtwoord. Dat gaat via ‘Join Livestream’. Dit is gratis.

Wil je ons werk steunen?

Geplaatst door stichtingisis op 21/10/14 om 08:30 PM in LezingenPermalink

Volg de lezing “Hoe verlossen we de wereld van geweld?” van woensdag 15 oktober live

Klik hier om de lezing “Hoe verlossen we de wereld van geweld?” van woensdagavond 15 oktober 20.00 uur in het Blavatskyhuis in Den Haag te volgen.

Je kan je bij Livestream opgeven als ‘Follower’ van Blavatskyhouse zodat je via e-mail enkele dagen vooraf automatisch bericht krijgt van een aangekondigd ‘event’ (live-uitzending). Ook ontvang je een e-mail wanneer de live-uitzending is gestart.

Wil je follower zijn, moet je je aanmelden bij Livestream met je e-mail-adres en een wachtwoord. Dat gaat via ‘Join Livestream’. Dit is gratis.

Wil je ons werk steunen?*


(Dit is het minimum bedrag wegens €0,99 transactiekosten voor online betaling. Voor andere betaalopties of meer doneren klik hier.)

*) Stichting I.S.I.S. is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. We werken vanuit het principe dat wijsheid en kennis, die ‘om niet’ verkregen is, ook ‘om niet’ verspreid moet worden. De Theosofia behoort tot het geestelijk erfgoed van de mensheid en kan niet te gelde worden gemaakt.
De stichting kent dus geen betaalde medewerkers, ontvangt geen overheidssubsidie en alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht. Dit neemt niet weg dat de stichting kosten maakt met de verspreiding van de Theosofia, bijvoorbeeld om deze livestream dienst beschikbaar te maken. Uw steun is daarbij van harte welkom.

Geplaatst door stichtingisis op 14/10/14 om 08:30 PM in LezingenPermalink
Pagina 1 van 21 pagina's  1 2 3 >  Last ›

folderlezing

Algemene informatie

Stichting I.S.I.S. organiseert lezingen wekelijks in Den Haag en maandelijks in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Leiden, Middelburg, Rotterdam en Utrecht. De toegang is altijd vrij.

Meer informatie, locaties, aanvangstijd, parkeermogelijkheden en het programma vindt u per stad via het menu.
Er is altijd ruim gelegenheid om vragen te stellen.
Er is verkoop van boeken, tijdschriften en audio en video opnames.
Stichting I.S.I.S. houdt ook lezingen op uitnodiging.

Lezingen live te volgen op internet

De lezingen in Den Haag worden opgenomen en zijn live te volgen via ons vaste Livestream kanaal: http://new.livestream.com/blavatskyhouse

Symposium

Jaarlijks organiseert Stichting I.S.I.S ook symposia, in 2015 met het onderwerp:
Râja-Yoga Opvoeding van het reïncarnerende kind
op zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015.

Programmafolder

Als u de programmafolder voor het hele seizoen per post gratis wilt ontvangen, vul dan ons contactformulier in en selecteer 'Lezingen' bij de vraag 'Waarover wilt u informatie?' o.v.v. Aanvraag Lezingenprogramma bij 'Stel uw vraag'.

Lezingen bestellen in audio- of videoformaat