home

Lezingen actueel

De esoterische kant van geboorte

OVERIGE STEDEN

Lezingen december - De esoterische kant van geboorte=

Wat wij waarnemen van de geboorte van een reïncarnerende ego, is slechts de meest uiterlijke kant: de ontwikkeling van een embryo vanuit een bevruchte eicel, de geboorte, en vervolgens de groei tot volwassenheid. Maar welk beeld krijgen we als we de geboorte van binnenuit bekijken: vanuit de kracht erachter, het achterliggende bewustzijn — dat wij mensen ZIJN

De Theosofia schetst ons een beeld, dat tot een diep begrip kan voeren. Hierdoor ook zullen we kunnen onderzoeken, wat de uiterlijke én innerlijke gevolgen zijn van allerlei ingrepen in het geboorteproces. Bijvoorbeeld om ouders die geen kinderen kunnen krijgen, toch die gelegenheid te geven. Heel actueel zijn ook het klonen, en alle pogingen om het DNA van een eicel of embryo te veranderen.

We eindigen met een beeld van onszelf als de Bron van vele andere wezens, die in ons geboren worden: onze eigen gedachten. Daarin vinden we de sleutels tot een meer harmonisch leven, en bovenal: tot een meer harmonische wereld.

01 december in Arnhem
06 december in Eindhoven
09 december in Leiden

Geplaatst door stichtingisis op 28/11/15 om 02:23 PM in LezingenPermalink

Lezingen december 2015 -  Verschillende wegen naar wijsheid, één pad?

Iedereen beschouwt mededogen en onzelfzuchtige liefde als iets schoons, maar velen zien het ook als een onrealistische droom.

Deze serie laat niet alleen zien dat dit heel goed kan, maar dat mededogen de enige praktische en duurzame oplossing biedt voor alle individuele levensvragen en voor de grote uitdagingen waarvoor de mensheid zich geplaatst ziet.

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing december2015 - Verschillende wegen naar wijsheid, één pad?

Iedereen beschouwt mededogen en onzelfzuchtige liefde als iets schoons, maar velen zien het ook als een onrealistische droom. Hoe kun je in onze wereld, vol oorlog, geweld en zelfzucht, je hoofd boven water houden als je het mededogen beoefent? De eerste lezing van deze serie laat niet alleen zien dat dit heel goed kan, maar dat mededogen de enige praktische en duurzame oplossing biedt voor alle individuele levensvragen en voor de grote uitdagingen waarvoor de mensheid zich geplaatst ziet. Er is werkelijk een Pad. En dat Pad is de mens zelf.

Wie het mededogen wil beoefenen, komt zichzelf tegen. Alle minder fraaie karakteristieken komen naar boven drijven. Het Pad lijkt dan ineens heel ver weg en onbegaanbaar. Maar dat is niet zo. Er zijn wegwijzers – mensen die het Pad al bewandeld hebben – die ons de richtlijnen kunnen geven hoe we onze moeilijkheden kunnen overwinnen. In de tweede lezing wordt dit, mede aan de hand van praktische voorbeelden, uitgelegd.

De derde lezing laat zien dat het Pad zich splitst. Ofwel: er zijn twee motieven om het Pad te bewandelen: voor jezelf of voor anderen. Juist in deze donkere tijd van het jaar is het goed hierover na te denken. Misschien ontdekken we dan dat zolang we nog iets voor onszelf doen, we eigenlijk nog niet de werkelijke betekenis van Mededogen begrepen hebben en daarom nog in een illusoire wereld leven. Deze inspirerende lezing geeft zoveel stof tot nadenken, dat u er de hele kersttijd nuttig mee kunt doorbrengen.


02 december Mededogen als praktische spiritualiteit
09 december Op weg naar wijsheid; wegwijzers en valkuilen
16 december Bevrijding ... of onsterfelijk Mededogen? Het Bodhisattva-ideaal

Geplaatst door stichtingisis op 27/11/15 om 03:02 PM in LezingenPermalink

NIEUW in 2016: Engelstalige lezingen in het Blavatskyhuis

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Engelstalige lezingen jan-mei 2016

Op 10 januari 2016 gaan we in het Blavatskyhuis van start met een serie van 5 Engelstalige lezingen, iedere tweede zondag van de maand. Deze 5 lezingen tezamen geven een inzicht in de sleutelgedachten van de Universele Wijsheid geven, ook wel de Theosofia genoemd.

We nodigen iedereen uit om de logica en inspiratieve waarde van de Theosofia te komen toetsen en in het bijzonder de praktische waarde ervan. Om deze waarde te laten zien, zullen we de theosofische kerngedachten in elke lezing toepassen op een maatschappelijk vraagstuk waar de mensheid vandaag de dag voor staat, zoals religieuze intolerantie, het probleem van armoede en rijkdom, het ontbreken van een levensdoel en het ontbreken van begrip van de essentiële gelijkwaardigheid van ieder mens, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Mensenrechten.

10 jan: The Riddle of Life and the Seven Jewels of Wisdom
To build your philosophy of life to find answers on all life’s questions

14 feb: Reincarnation and Karma
Wisdom to solve the problem of poverty ánd wealth

13 mrt: Growth of humanity
Wisdom to solve the problem of global ‘growing pains’

10 Apr: Compassion and responsibility
Standing beyond matter, yet in the midst of society

8 Mei: The esoteric origin of human rights
The inner power to change the world

Geplaatst door stichtingisis op 21/11/15 om 08:17 PM in LezingenPermalink

Lezingen november 2015 - Je eigen verantwoordelijkheid voor leven en dood

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing november2015 - Je eigen verantwoordelijkheid voor leven en dood

Hoe we leven en hoe we sterven, bepalen we zelf. Deze, wellicht bout lijkende uitspraak, is pas werkelijk goed te begrijpen, als we een helder beeld hebben van de leer over de vrije wil. De vrije wil is dan ook zo belangrijk, dat alleen door enig begrip ervan, je kunt begrijpen hoe het proces van geboren worden en sterven verloopt en waarom de wetmatigheid van karma kan bestaan. De eerste lezing staat in het teken van deze principiële gedachte.

De bekende stervensfasen die Elisabeth Kübler-Ross beschrijft krijgen vanuit het perspectief van de Theosofia een heel andere betekenis, want voor iemand die het proces van reïncarnatie heeft leren kennen, is de dood niets anders dan een natuurlijke overgang van de ene toestand van bewustzijn naar de anderen. In de tweede lezing wordt hier diep op ingegaan.

In de derde lezing worden de niet-natuurlijke sterfgevallen besproken. De heldere theosofische leringen over het sterven en geboren worden geven mensen handvatten – geen geboden of verboden! – hoe hier mee om te gaan.

Een helder begrip van reïncarnatie en karma is het beste medicijn voor een van de grootste ziekten die de mensheid teistert: depressie. Deze hoopgevende en inspirerende gedachte wordt in de vierde lezing uitgewerkt

04 nov Karma, reïncarnatie en vrije wil
11 nov De 5 stervensfasen in het licht van reïncarnatie
18 nov Hoe verloopt niet-natuurlijk sterven Abortus, euthanasie, zelfmoord, dementie, enz.
25 nov Van depressie naar toekomstvisie

Geplaatst door stichtingisis op 30/10/15 om 04:39 PM in LezingenPermalink
Pagina 1 van 25 pagina's  1 2 3 >  Last ›

folderlezing

Algemene informatie

Stichting I.S.I.S. organiseert lezingen wekelijks in Den Haag en maandelijks in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Leiden, Middelburg, Rotterdam en Utrecht. De toegang is altijd vrij.

Meer informatie, locaties, aanvangstijd, parkeermogelijkheden en het programma vindt u per stad via het menu.
Er is altijd ruim gelegenheid om vragen te stellen.
Er is verkoop van boeken, tijdschriften en audio en video opnames.
Stichting I.S.I.S. houdt ook lezingen op uitnodiging.

Lezingen live te volgen op internet

De lezingen in Den Haag worden opgenomen en zijn live te volgen via ons vaste Livestream kanaal: http://new.livestream.com/blavatskyhouse

Symposium

Jaarlijks organiseert Stichting I.S.I.S ook symposia, in 2015 met het onderwerp:
Râja-Yoga Opvoeding van het reïncarnerende kind
op zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015.

Programmafolder

Als u de programmafolder voor het hele seizoen per post gratis wilt ontvangen, vul dan ons contactformulier in en selecteer 'Lezingen' bij de vraag 'Waarover wilt u informatie?' o.v.v. Aanvraag Lezingenprogramma bij 'Stel uw vraag'.

Lezingen bestellen in audio- of videoformaat