home

Lezingen actueel

Lezingen maart 2015 - Onze schakels met de Kosmos

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing mrt 2015 - Onze schakels met de Kosmos

Een onmisbare leer in de Theosofia is de hiërarchische structuur van de Kosmos. Dat woord ‘hiërarchie’ roept nog wel eens misverstanden op, maar een hiërarchie is in de eerste plaats een eenheid. Die eenheid bestaat door samenwerking. De verder ontwikkelde wezens sluizen het leven door naar de minder ver ontwikkelde wezens. Daarbij functioneren de verder ontwikkelde wezens als richtlijn en voorbeeld voor de minder ver ontwikkelde. De mens heeft goddelijke leermeesters. De eerste lezing van deze serie heeft deze schakel van Leraren als onderwerp.

Elk wezen in de hiërarchie is een reflectie van een verder ontwikkeld wezen. Elk wezen is ook in zichzelf een hiërarchie: hij heeft verschillende aspecten in zijn bewustzijn. Door zich te richten op de meer geestelijke aspecten wordt hij zich bewust van de hogere schakels in de stroom van leven. Hij maakt contact met het goddelijke. Hierover gaat vooral de tweede lezing.

Elke hiërarchie heeft een top: een wezen dat uit mededogen met allen die na hem komen op zijn plaats blijft en wacht …. wacht tot de scharen van wezens op zijn niveau is gekomen. De essentie van het universum is mededogen. De derde lezing gaat over deze Stille Wachter.

Ten slotte zal in de vierde lezing naar voren komen dat iedereen in de hiërarchie een functie te vervullen heeft. Er is voor ieder plaats in de herberg. Het totaal functioneert harmonisch wanneer elk wezen, overeenkomstig zijn ontwikkelingsgraad, zijn taak verricht.

04 maart De keten van spirituele Leraren
11 maart Schakels in het menselijk bewustzijn
18 maart De Stille Wachter van de Aarde
25 maart Ontdek je plaats en taak in het Leven

Geplaatst door stichtingisis op 26/02/15 om 01:00 PM in LezingenPermalink

Spirituele impulsen in Oost en West

OVERIGE STEDEN

Lezingen mrt 2015 overige steden - Spirituele impulsen in Oost en West  =

Oude Wijsheid door de tijden heen
Wie de geschiedenis van de mensheid bestudeert, kan ontdekken dat er op cyclisch vastgestelde tijden impulsen zijn die het geestelijke in de mens proberen te wekken.  Die impulsen komen voort uit de Orde van Wijsheid en Mededogen. Die universele orde zendt periodiek boodschappers de wereld in om de Theosofia in een voor die tijd passende vorm te verkondigen. Die boodschappers verschijnen bij het begin of eind van een cyclus. Ze verkondigen allen dezelfde leer, de Goddelijke Wijsheid of de Theosofia.

In deze lezing wordt stilgestaan bij de impuls van de Buddha, die van Plato en na hem die van de neoplatonici en de Renaissance van Florence. Ten slotte wordt de laatste grote boodschapper, H.P. Blavatsky besproken.

Ontdekken dat al deze impulsen elkaar opvolgen en elkaar versterken is zeer inspirerend.

04 maart in Middelburg, De Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7
06 maart in Amsterdam, De Roos, P.C. Hooftstraat 183
10 maart in Arnhem, Rozet, Kortestraat 16
15 maart in Eindhoven, Centrum Aquamarijn - Stratumsedijk 57
17 maart in Utrecht, De Kargadoor, Oudegracht 36
24 maart in Rotterdam, World Trade Center, Beursplein 37
25 maart in Leiden, Lorentzkade 15a

Geplaatst door stichtingisis op 26/02/15 om 08:00 AM in LezingenPermalink

Lezingen februari 2015 - Van onderwijs naar (onder)wijsheid

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing feb 2015 - Van onderwijs naar (onder)wijsheid

Er is grenzenloosheid. Er is dan ook grenzenloze groei. We kunnen altijd leren. Niemand is uitgeleerd. Grenzenloosheid houdt ook in dat wijsheid in ons zit. We moeten het nergens anders zoeken dan in onszelf.

De eerste lezing behandelt vooral hoe we die wijsheid moeten vinden en wat dat voor consequenties heeft voor ons onderwijs.

Uitgaande van grenzenloosheid, is er ook eenheid in het leven. Iedereen heeft in de totaliteit een bepaalde functie. Harmonie ontstaat als iedereen ook overeenkomstig zijn ontwikkelingsgraad zijn functie vervult. Dit thema komt in de tweede lezing naar voren.

In de derde lezing staat ethiek centraal, ofwel de deugden. Deugden zijn echter geen opgelegde regels maar wetmatigheden van de kosmos zelf, die iedereen kan ontdekken, begrijpen en ernaar leven.

De essentiële eenheid is de achtergrond van alle wezens. Dat betekent echter niet dat er tussen wezens geen verschil in ontwikkeling is. Iedereen is uniek en heeft zich op zijn eigen specifieke wijze ontwikkeld. Er zijn ook altijd wezens die meer en die minder weten dan jezelf. In feite is iedereen leraar én leerling. Zowel de mens als leraar, als de mens als leerling heeft een grote verantwoordelijkheid. Daarover gaat de laatste lezing van deze serie.

04 februari Wat is Wijsheid?
11 februari Het heelal is er niet voor jou, jij bent er voor het heelal
18 februari Van juist kiezen naar juist leven
25 februari Je verantwoordelijkheid als leraar en leerling

Geplaatst door stichtingisis op 30/01/15 om 02:00 PM in LezingenPermalink

Onze schakels met de Kosmos

OVERIGE STEDEN

Lezingen feb 2015 overige steden - Onze schakels met de Kosmos =

Ontdek je plaats en taak in het Leven
De kosmos bestaat uit het grootste en het kleinste wat we ons maar voor kunnen stellen. Aan de ene kant is er de immense kosmische uitgestrektheid van miljoenen melkwegstelsels en aan de andere kant de onbevattelijke kleine wereld van het atoom. Maar al die werelden zijn met elkaar verbonden in een gestructureerd, geordend geheel. Kosmos betekent ook ordening.

In die ordening zijn hiërarchieën van leven. Al die wezens hebben dezelfde achtergrond, maar ze hebben allen een andere ontwikkelingsgraad. In deze lezing wordt duidelijk gemaakt dat er een onlosmakelijke band is tussen die wezens en dat ze intensief samenwerken. Wezens die verder gevorderd zijn, hebben een inspirerende werking op wezens die minder ver gevorderd zijn. Dat is goed nieuws voor ons, want we kunnen beseffen dat er contact is met die hogere bewustzijnsgebieden, waar we onze wijsheid uit kunnen putten. Maar het doet ook een beroep op onze verantwoordelijkheid. Wat doen we met die wijsheid? Claimen we die voor onszelf, of brengen we die in voor het totaal, ook voor wezens die nog minder ontwikkeld zijn dan wij?


04 februari in Middelburg, De Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7
06 februari in Amsterdam, De Roos, P.C. Hooftstraat 183
10 februari in Arnhem, Rozet, Kortestraat 16
17 februari in Utrecht, De Kargadoor, Oudegracht 36
22 februari in Eindhoven, Centrum Aquamarijn - Stratumsedijk 57
24 februari in Rotterdam, World Trade Center, Beursplein 37
25 februari in Leiden, Lorentzkade 15a

Geplaatst door stichtingisis op 30/01/15 om 01:45 PM in LezingenPermalink
Pagina 1 van 22 pagina's  1 2 3 >  Last ›

folderlezing

Algemene informatie

Stichting I.S.I.S. organiseert lezingen wekelijks in Den Haag en maandelijks in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Leiden, Middelburg, Rotterdam en Utrecht. De toegang is altijd vrij.

Meer informatie, locaties, aanvangstijd, parkeermogelijkheden en het programma vindt u per stad via het menu.
Er is altijd ruim gelegenheid om vragen te stellen.
Er is verkoop van boeken, tijdschriften en audio en video opnames.
Stichting I.S.I.S. houdt ook lezingen op uitnodiging.

Lezingen live te volgen op internet

De lezingen in Den Haag worden opgenomen en zijn live te volgen via ons vaste Livestream kanaal: http://new.livestream.com/blavatskyhouse

Symposium

Jaarlijks organiseert Stichting I.S.I.S ook symposia, in 2015 met het onderwerp:
Râja-Yoga Opvoeding van het reïncarnerende kind
op zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015.

Programmafolder

Als u de programmafolder voor het hele seizoen per post gratis wilt ontvangen, vul dan ons contactformulier in en selecteer 'Lezingen' bij de vraag 'Waarover wilt u informatie?' o.v.v. Aanvraag Lezingenprogramma bij 'Stel uw vraag'.

Lezingen bestellen in audio- of videoformaat