home

Lezingen actueel

Lezingen januari 2015 - Râja-Yoga Opvoeding van het reïncarnerende kind

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing jan 2015 - Râja-Yoga Opvoeding van het reïncarnerende kind =

Pedagogie heeft zich altijd in de belangstelling van denkers mogen verheugen. Iedereen beseft dat opvoeding heel belangrijk is voor de opgroeiende mens, maar ook voor de samenleving. Er zijn dan ook heel veel opvoedmethoden. Daarvan is het vaak niet duidelijk op welke visie ze gebaseerd zijn.

Deze serie lezingen is gebaseerd op een heldere visie. Daardoor komt opvoeding in een ander licht te staan. Het Râja-Yoga-opvoedsysteem gaat namelijk uit van reïncarnatie. En als je hiervan consequent uitgaat, krijg je een heel ander beeld op het kind, én op de opvoeder.

Wat gebeurt er in het leven van het opgroeiende kind? Hoe kan het dat het groeiproces zo snel gaat? Waar komen die vermogens vandaan?

Deze serie lezingen geeft aanwijzingen hoe je zelf, als opvoeder, bepaalde gelaagdheden in jezelf kunt ontdekken, waardoor je ook beter leert in te zien welke wonderbaarlijke processen zich afspelen in het kind.

Een kind is een mens dat bezig is zijn oude talenten en eigenschappen, ontwikkeld in vorige levens, te verzamelen. Het is een oud-collega van de opvoeder. Die opvoeder moeten daarom niet alleen naar het uiterlijke kind kijken, maar vooral ook naar wat ‘erachter’ gebeurt: in het bewustzijn van het kind.

Wie deze lezingen volgt en de aanwijzingen toepast, zal op heel andere wijze naar zichzelf en het kind kijken.

07 januari Een andere kijk op het reïncarnerende kind
14 januari Ontdek de geschiedenis van je reïncarnerende kind
21 januari Ontdek je talenten als Râja-Yoga opvoeder
28 januari Râja-Yoga Opvoeding praktisch toegepast

Geplaatst door stichtingisis op 19/12/14 om 10:00 AM in LezingenPermalink

Van onderwijs naar (onder)wijsheid

OVERIGE STEDEN

Lezingen jan 2015 overige steden - Van onderwijs naar (onder)wijsheid =

Wegwijzers voor mededogen
Er is grenzenloosheid. Er is dan ook grenzenloze groei. We kunnen altijd leren. Niemand is uitgeleerd. Grenzenloosheid houdt ook in dat wijsheid in ons zit. We moeten het nergens anders zoeken dan in onszelf.

Deze lezing behandelt hoe we die wijsheid moeten vinden en wat dat voor consequenties heeft voor ons onderwijs.

Uitgaande van grenzenloosheid, is er ook eenheid in het leven. Iedereen heeft in de totaliteit een bepaalde functie. Harmonie ontstaat als iedereen ook overeenkomstig zijn ontwikkelingsgraad zijn functie vervult. Ethiek is dan ook niet door de mens gemaakt, maar is in feite de toegepaste wetmatigheden van de kosmos zelf.

De essentiële eenheid van alle wezens betekent niet dat er tussen wezens geen verschil in ontwikkeling is. Iedereen is uniek en heeft zich op zijn eigen specifieke wijze ontwikkeld. Er zijn ook altijd wezens die meer en die minder weten dan jezelf. In feite is iedereen leraar én leerling. Zowel de mens als leraar, als de mens als leerling heeft een grote verantwoordelijkheid. Ook dit thema komt in de lezing naar voren.

07 januari in Middelburg, De Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7
09 januari in Amsterdam, De Roos, P.C. Hooftstraat 183
13 januari in Arnhem, Rozet, Kortestraat 16
18 januari in Eindhoven, De Heremiet - Bergstraat 36B
20 januari in Utrecht, De Kargadoor, Oudegracht 36
27 januari in Rotterdam, World Trade Center, Beursplein 37
28 januari in Leiden, Lorentzkade 15a

Geplaatst door stichtingisis op 18/12/14 om 10:00 AM in LezingenPermalink

Lezingen december 2014 - Mysteriescholen toen… en nu?

DEN HAAG

Den Haag, Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74

Lezing dec 2014 - Mysteriescholen toen… en nu? =

De gouden regel in de Natuur (die veel mensen helaas nog maar voor een klein deel beseffen) is dat alle verder gevorderde wezens als taak hebben, de minder ver gevorderde wezens te leiden en helpen. Precies zoals ouders dat voor hun kinderen behoren te doen.

De mensen die wijzer en meer ontwikkeld zijn dan de gemiddelde mens, hebben zich verenigd in de Hiërarchie van Mededogen. Dit samenwerkingsverband is de bron van alle geestelijke Leraren. Het is tevens de bron van alle mysteriescholen.

In deze lezingenserie wordt diep ingegaan op de volgende vragen: wat zijn deze mysteriescholen, en waarom werden ze opgericht? Hoe werkten ze? Welke rol speelden de heilige feesten, die vaak rond de wisseling van de seizoenen werden gehouden? En, wellicht de belangrijkste vraag: zijn ze er NU nog steeds? Wat kunnen wij mensen NU doen om bij te dragen aan de verspreiding van de Universele wijsheid – in een wereld die op alle terreinen zo op drift is geraakt?

Deze lezing is bedoeld voor allen die meer willen begrijpen van de oorsprong van al onze grote religies, filosofieën en wetenschappen.


26 nov Mysteriescholen TOEN
03 dec Heilige feesten en kosmische monumenten
10 dec Mysterieschool NU: Shambhala
17 dec Hoe ontsteek je het spiritueel licht in jezelf?

Geplaatst door stichtingisis op 20/11/14 om 01:00 AM in LezingenPermalink

Râja Yoga opvoeding van het reïncarnerende kind

OVERIGE STEDEN
Râja-Yoga Opvoeding van het reïncarnerende kind

Lezingen dec 2014 overige steden - Râja Yoga opvoeding van het reïncarnerende kind =

Een kind is een mens dat bezig is zijn oude talenten en eigenschappen, ontwikkeld in vorige levens, te verzamelen. Het is een oud-collega van de opvoeder. Die opvoeder moet daarom niet alleen naar het uiterlijke kind kijken, maar vooral ook naar wat ‘erachter’ gebeurt: in het bewustzijn van het kind.

Het Râja-Yoga-opvoedsysteem gaat uit van reïncarnatie. En als je hiervan consequent uitgaat, krijg je een heel ander beeld op het kind, én op de opvoeder. Wat gebeurt er in het leven van het opgroeiende kind? Hoe kan het dat het groeiproces zo snel gaat? Waar komen die vermogens vandaan? Deze lezing geeft aanwijzingen hoe je zelf, als opvoeder, bepaalde gelaagdheden in jezelf kunt ontdekken, waardoor je ook beter leert in te zien welke wonderbaarlijke processen zich afspelen in het kind.

Wie deze lezing volgt en de aanwijzingen toepast, zal merken dat deze grondgedachten van grote waarde zijn in elke situatie in ons leven – of je nu kinderen onder je hoede hebt of niet.


26 november in Middelburg, De Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7
28 november in Amsterdam, De Roos, P.C. Hooftstraat 183
02 december in Arnhem, Rozet, Kortestraat 16
07 december in Eindhoven, De Heremiet - Bergstraat 36B
09 december in Utrecht, De Kargadoor, Oudegracht 36
16 december in Rotterdam, World Trade Center, Beursplein 37
17 december in Leiden, Lorentzkade 15a

Geplaatst door stichtingisis op 20/11/14 om 01:00 AM in LezingenPermalink
Pagina 1 van 21 pagina's  1 2 3 >  Last ›

folderlezing

Algemene informatie

Stichting I.S.I.S. organiseert lezingen wekelijks in Den Haag en maandelijks in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Leiden, Middelburg, Rotterdam en Utrecht. De toegang is altijd vrij.

Meer informatie, locaties, aanvangstijd, parkeermogelijkheden en het programma vindt u per stad via het menu.
Er is altijd ruim gelegenheid om vragen te stellen.
Er is verkoop van boeken, tijdschriften en audio en video opnames.
Stichting I.S.I.S. houdt ook lezingen op uitnodiging.

Lezingen live te volgen op internet

De lezingen in Den Haag worden opgenomen en zijn live te volgen via ons vaste Livestream kanaal: http://new.livestream.com/blavatskyhouse

Symposium

Jaarlijks organiseert Stichting I.S.I.S ook symposia, in 2015 met het onderwerp:
Râja-Yoga Opvoeding van het reïncarnerende kind
op zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015.

Programmafolder

Als u de programmafolder voor het hele seizoen per post gratis wilt ontvangen, vul dan ons contactformulier in en selecteer 'Lezingen' bij de vraag 'Waarover wilt u informatie?' o.v.v. Aanvraag Lezingenprogramma bij 'Stel uw vraag'.

Lezingen bestellen in audio- of videoformaat