home

Over ons

Doel

Het doel van The Theosophical Society Point Loma is het vormen van een actieve kern van broederschap, door het bestuderen en verspreiden van kennis over de geestelijke achtergrond van mens en kosmos, vrij van dogmatiek.

Uitgangspunten

  1. De essentiële eenheid van al het bestaande
  2. Op grond daarvan: broederschap als feit in de natuur
  3. Respect voor ieders vrije wil (gebruikt vanuit de gedachte van universele broederschap)
  4. Respect voor ieders vrijheid de eigen levensvisie op te bouwen
  5. Ondersteuning bij het opbouwen en verdiepen van de eigen levensvisie en bij het toepassen ervan in de praktijk van het leven.

International Study-center for Independent Search for truth (I.S.I.S.)

Stichting I.S.I.S. is de werkgemeenschap van The Theosophical Society Point Loma - Blavatskyhouse. Zij is per definitie boven-religieus en boven-politiek, en ontvangt geen overheidssubsidie. Alle werkzaamheden van The Theosophical Society worden verricht door Stichting I.S.I.S. Wij werken op basis van vrijwilligheid. De organisatie kent geen betaalde functionarissen.

Steun ons

Privacyverklaring

Jaarverslag 2016 - 2017
Jaarverslag 2015 - 2016
Jaarverslag 2014 - 2015
Jaarverslag 2013 - 2014
Jaarverslag 2012 - 2013
Jaarverslag 2011 - 2012