home

Vervolgcursus Levenswijsheid

Voor degenen die de cursus Anders Denken volledig hebben gevolgd, bestaat de mogelijkheid om op basis van de veranderde denkmethode een nieuwe levensbeschouwing op te bouwen met behulp van onze vervolgcursus Levenswijsheid. Ook hier ligt het zwaartepunt op de zelfwerkzaamheid van de cursist. Er wordt niet gevraagd een aantal voorgeschreven leerstellingen te aanvaarden en uit het hoofd te leren, maar men wordt aangemoedigd de in de cursus ontvouwde ideeën in de praktijk van het dagelijks leven te toetsen.

Zo kan men een levensvisie opbouwen die gelijke tred kan houden met de snelle maatschappelijke veranderingen. Kortom: men ontdekt een nieuwe grondslag voor het leven op basis van onveranderlijke waarheden.

In de cursus Levenswijsheid worden de volgende onderwerpen behandeld.

1. Leven en dood
2. Oorzaken en gevolgen
3. De hiërarchische opbouw van het heelal
4. Erfelijkheid en zelfwording
5. De zin van het leven en zelfgeleide evolutie
6. De twee levenspaden
7. De kennis van het innerlijk zelf

Praktische informatie cursus Levenswijsheid

De cursussen worden gehouden in Den Haag, Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Leiden, Middelburg, Rotterdam en Utrecht.
De cursussen bestaan uit 12 lessen, behandeld in 12 of 13 tweewekelijkse bijeenkomsten.
De cursussen duren van oktober tot april/mei.

De cursus Levenswijsheid kan alleen gevolgd worden na het afronden van de cursus Anders Denken. Wilt u zich inschrijven voor de cursus Anders Denken dan kan dat hier.

Plaats en data cursus Levenswijsheid

Plaats en data van de cursus in 2018-2019