home

Inschrijving cursus Anders Denken

De cursus duurt van oktober tot en met april/mei van het daaropvolgende jaar. Na inschrijving ontvangt u schriftelijk een bevestiging.

Cursus Anders Denken

Plaats en data cursus Anders Denken

Plaats en data van de cursus in 2018-2019

Uw bijdrage in de kosten van de cursus

De organiserende bestaat uit vrijwilligers die werken voor het geestelijk welzijn van de mensheid, zonder enig winstoogmerk. Daarom wordt de prijs van de cursus uitsluitend bepaald door werkelijke, materiële kosten: zaalhuur en cursusmateriaal. In deze kosten zijn 14 avonden (12 lessen) inbegrepen. Uw bijdrage om deze kosten te dekken wordt daarom jaarlijks vastgesteld. Na inschrijving wordt schriftelijk om betaling verzocht. Toewijzing voor deelname vindt plaats in volgorde van ontvangen betalingen.

De prijs bedraagt in 2018-2019 €120,00 inclusief cursusmateriaal. Indien uw bijdrage een belemmering is, kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting, B. van den Noort via ons contactformulier of telefoon (070-346 15 45).

Het cursusgeld dient te worden overgemaakt op rekening van de stichting: IBAN: NL19TRIO0786911905 ANBI nummer: 50872. Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn ontvangen.

N.B. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist bestaat geen aanspraak op:
1. terugbetaling van cursusgeld; 2. het resterende cursusmateriaal.