home

Stichting I.S.I.S. de uitgeverij

Webwinkel

De theosofische literatuur van Stichting I.S.I.S. is te koop in onze webwinkel, tijdens alle openbare lezingen, bij de boekhandel of rechtstreeks bij Stichting I.S.I.S. Ook is een groot aantal theosofische boeken van andere uitgeverijen te koop.

Overzicht van alle voorradige boeken/tijdschriften + bestelwijze

Als u deze boekenlijst gratis wilt ontvangen, vul dan ons contactformulier in en selecteer 'Publicaties en boeken' bij de vraag 'Waarover wilt u informatie?' o.v.v. Aanvraag Boekenlijst bij 'Stel uw vraag'.

Online literatuur

Naast een webwinkel is stichting I.S.I.S ook bezig met het online ter beschikking stellen van originele werken van G. de Purucker en K. Tingley.
Kijk voor het totale overzicht op onze online literatuur pagina.

Nieuwe boeken

Onze huidige economische orde voorbij - Download onze nieuwe publicatie

Van een materialistische naar een spirituele economie

In het vorige nummer van Lucifer stond een aankondiging van de publicatie Onze huidige economische orde voorbij. Van een materialistische naar een spirituele economie, geschreven door Ben Landsbergen. De publicatie is inmiddels gereed.

Heeft u zich weleens afgevraagd op welke uitgangspunten onze huidige economische orde is gebaseerd? Een belangrijke vraag, omdat we dagelijks met de gevolgen van het huidige systeem worden geconfronteerd.

Deze publicatie start met een kritische analyse van ons huidige economische stelsel. Wat is (het doel van) economie? Welke mensvisie is gangbaar in de economische wetenschap? Daarna komen de ideeën achter de volgende kernbegrippen uit de economie aan bod: schaarste en bezit, grenzeloze groei, concurrentie, vrije markt- en marktevenwicht, productiefactoren, prijs en prijsmechanisme, en geld. Het is belangrijk om een analyse te maken van deze onderwerpen, omdat ze momenteel in maatschappelijke discussies veelal als vanzelfsprekendheden worden beschouwd.

Deze begrippen worden tevens belicht vanuit de Theosofie. De Esoterische Wijsbegeerte of Theosofie wordt omschreven als de synthese van wetenschap, filosofie en religie. Met een dergelijke benadering wordt een brede analyse gemaakt van ons huidige economische systeem, waarbij behalve wetenschappelijke tevens filosofische en religieuze aspecten aan bod komen.

Een apart hoofdstuk behandelt de contouren van een spirituele maatschappij, en dus ook van een economie gebaseerd op theosofische uitgangspunten. Naast de gangbare opvattingen binnen de economische wetenschap, inclusief hun consequenties, komen diverse economische ontwikkelingen, initiatieven en ideeën die uitgaan van een ander economisch model aan de orde. Binnen de economische wetenschap zijn allerlei hoopvolle ontwikkelingen gaande.

Deze publicatie is bedoeld voor degenen die ervan overtuigd zijn dat wij gezamenlijk in staat zijn een veel betere toekomst voor de mensheid en de planeet aarde in zijn totaliteit te creëren. Een groeiende groep mensen heeft inmiddels de overtuiging dat de heersende (materialistische) opvattingen op economisch vlak tekortschieten bij het oplossen van vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van een eerlijke welvaartsverdeling, economische groei en milieuvervuiling. Maar hoe richten we onze samenleving dan in? Dit boek bevat diverse ideeën over hoe onze samenleving eruit zou kunnen zien als wij het huidige economische model achter ons kunnen laten.

Dit boek is hier gratis te downloaden. Deze publicatie komt binnenkort ook in druk verkrijgbaar en de prijs bedraagt € 17,50.

Geplaatst door stichtingisis op 12/21 om 07:04 PM in BoekenTijdschriftPermalink

Alle boeken van Katherine Tingley online

The Theosophical Society plaatst alle boeken van zijn belangrijke schrijvers online, in hun originele vorm, niet veranderd of ingekort door latere bewerkers.

Deze maand komen de boeken van Katherine Tingley beschikbaar. Zij bouwde in Point Loma, Californië, een enorme leefgemeenschap met ruim 1000 leden en hun kinderen.
Deze kinderen werden opgevoed volgens een unieke manier, die zij de Râja Yoga Opvoeding noemde. Centraal stond de gedachte dat een kind een reïncarnerende mens is, die de totaalsom van alle ervaringen uit vorige levens meebrengt als hij weer hier aan de start verschijnt. De start van een nieuw leven is alleen maar het oppakken van de oude draden: het stapsgewijs weer naar buiten brengen van die oude innerlijke wijsheid.

Wat deze baanbrekende opvoedingsmethode inhoudt, en wat iedereen er in zijn eigen leven als ouder/opvoeder mee kan doen, kunt u horen in lezingen en meebeleven in de workshops van ons Symposium zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015:

Rāja Yoga Opvoeding van het reïncarnerende kind

Ga voor meer informatie over het Symposium naar onze symposium website

Katherine Tingley’s boeken staan online op onze internationale website www.blavatskyhouse.org.  Klik op de plaatjes van de boeken voor de uitgebreide inhoudsopgaven, waar alle hoofdstukken over opvoeding direct zijn terug te vinden.

Maar ook de hoofdstukken over wereldvrede, de doodstraf, armoede, misdaad en straf enz. zijn nog steeds actueel.

Geplaatst door stichtingisis op 11/28 om 03:13 PM in BoekenPermalink

The Secret Doctrine Commentaries – The Unpublished 1889 Instructions

Voor het eerst in jaren is er weer een originele - nog nooit gepubliceerde - tekst van Helena Petrovna Blavatsky gepubliceerd.

The Secret Doctrine Commentaries – The Unpublished 1889 Instructions

Transcribed and annotated by Michael Gomes

De esoterische achtergrond van het Christem=ndom

Bestellen, klik hier

ACHTERFLAP TEKST:

Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) in the latter part of the 19th century brought to the world a renewal of the Ancient Wisdom presented through a “synthesis of philosophy, religion and science.” In 1888 her masterpiece, The Secret Doctrine, was published where she outlines with clarity and insight – guided by its source, the ancient Stanzas of Dzyan – the origin and development of the universe and humanity.

Immediately after The Secret Doctrine was published, Blavatsky assembled a small group of students, at the Blavatsky Lodge in London, for more in depth inquiry and study of the ideas in the book.

The Secret Doctrine Commentaries contains the never before published transcription of the shorthand notes of these Blavatsky Lodge meetings. Here is Blavatsky in dialogue with her students: Provocative, insightful, spontaneous, and inspiring of the deeper meaning. It offers a unique opportunity to read Blavatsky’s direct, prescient answers to questions on Cosmogenesis, Fohat, the infinitude of the Atom, the nature of Consciousness etc., giving the reader the impression of participating in these Blavatsky Lodge meetings themselves.

The well known theosophical historian and researcher Michael Gomes has conscientiously transcribed and annotated the hand- written transcription of this text, which had been forgotten for many years. Only an abridged version of the initial meetings had been published. Here for the first time is Blavatsky’s direct teaching on The Secret Doctrine with her students, imbued with her humor, insight, and wisdom.

The hitherto unpublished instructions in this book hold invaluable insight into Blavatsky’s method and wisdom and carries us to deeper discoveries within of the mystery of her Secret Doctrine.

Amongst Michael Gomes’ publications are numerous books, articles and papers on the history of the Theosophical Movement, and two abridgements of Blavatsky’s Isis Unveiled and The Secret Doctrine. He is also the author of Theosophy in the Nineteenth Century: An Annotated Bibliography, The Dawning of the Theosophical Movement and HPB Teaches, a one volume anthology of her articles published for her death centenary in 1991.

Geplaatst door stichtingisis op 07/12 om 02:47 PM in BoekenPermalink

De esoterische achtergrond van het Christendom

Een poging om uit te groeien boven het Grote Misverstand dat geluk te vinden is in de uiterlijke wereld en dat wijsheid te vinden is in de letterlijke betekenis van de Bijbel

De esoterische achtergrond van het Christendom

Bestellen, klik hier

Over de schrijver

Dick J.P. Kok groeide op in een niet-religieus maar sociaal zeer actief gezin, waar de kopstukken van het beginnend Socialisme in Nederland vergaderden. Geraakt door het oorlogsgeweld in zijn tijd, ging hij als twintiger op zoek naar de diepere zin en samenhang van het leven. Zijn opvoeding bleek een perfecte basis om met een frisse blik, onbevooroordeeld, de Bijbel te gaan lezen. En niet alleen de Bijbel, maar ook de basisboeken van andere religies, zoals het Egyptisch Dodenboek, de Tao Teh King en later de Bhagavad-Gita.

Wie deze boeken leest zonder voor één religie te kiezen, ontdekt de overeenkomsten, de diepere gemeenschappelijke kern in al die religies. Dick J.P. Kok probeerde voortdurend, vanuit zijn sociale achtergrond, deze diepere inzichten die hij vond maatschappelijk toepasbaar te maken.

In 1946 werd hij lid van The Theosophical Society, waar de gemeenschappelijke kern van alle religies, de Theo-sofia, intensief wordt bestudeerd. Van 1958 tot 1985 leidde hij dit Genootschap, hield er ontelbare lezingen, ontwikkelde er cursussen die door vele duizenden cursisten zijn gevolgd.

Dit boek De esoterische achtergrond van het Christendom bestaat uit een serie lezingen, meditaties, die hij gaf aan een groep jonge mensen. Zij hadden hem daarom gevraagd omdat hij met hen sprak over ‘jullie Bijbel’, terwijl deze jongeren de Bijbel thuis nooit hadden gelezen.

Stichting I.S.I.S., ooit opgericht door Dick J.P. Kok, wil met dit boek andere, vooral ook jonge mensen de kans geven met eenzelfde frisse blik, even onbevooroordeeld de werkelijk waardevolle Heilige boeken in deze wereld te lezen en in hun esoterische betekenis te begrijpen. Met in het achterhoofd de gedachte dat je iets pas begrijpt als je ernaar leeft.

Inhoud

INLEIDING
THEOSOFIE EN CHRISTENDOM
Het Geslachtsregister van Jezus
Het Apostolisch Symbool
Het Mystieke Gebed
De Sacramenten
Kruisiging en Opstanding
THEOSOFISCHE MEDITATIES OVER DE BIJBEL
Wording of Schepping Universele eenheid
Het Schaduwbeeld der Goden Verbijzondering
De Tuin van Eden Onschuld
De Slang en de Vrucht Ontwakend zelfbewustzijn
De Dood van Abel Concentratie op de verschijnselen
Chaos en Verantwoordelijkheid Na ons de zondvloed?
Beloften voor de Toekomst De Boodschappers/ Advent
Drie Koningen? Inwijding
Jakob - Israël Twaalf stammen
Leven in een Woestijn De mens in de huidige wereld
Het Beloofde Land Het idealisme in de mens
Het Koninkrijk De materieel en de geestelijk heersende mens
Historie of Mythe Kruisiging en opstanding, ook nú
De Weg naar Damascus De blikseminslag
De Handelingen der Apostelen Theorie en praktijk
Komt Christus weer? Als de mens het wil

Geplaatst door stichtingisis op 09/01 om 02:48 PM in BoekenPermalink