home

Bijdragen aan Stichting I.S.I.S.

Stichting I.S.I.S. is in de eerste plaats een werkgemeenschap, die vraagt om vastbeslotenheid, de wil tot samenwerking en het ondergeschikt maken van persoonlijke ambities, en belangstelling voor het doel waarvoor gewerkt wordt: het onafhankelijk Waarheid onderzoek.

Medewerking staat open voor iedereen die instemt met de doeleinden van de Stichting, en die de beginselen van Universele Broederschap onderschrijft.

Stichting I.S.I.S. is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. We werken vanuit het principe dat wijsheid en kennis, die 'om niet' verkregen is, ook 'om niet' verspreid moet worden. De Theosofia behoort tot het geestelijk erfgoed van de mensheid en kan niet te gelde worden gemaakt.

De stichting kent dus geen betaalde medewerkers, ontvangt geen overheidssubsidie en alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht. Dit neemt niet weg dat de stichting kosten maakt met de verspreiding van de Theosofia. Denkt u aan drukkosten van foldermateriaal en affiches, zaalhuur voor de openbare lezingen, beheer van archiefmateriaal, etcetera.

Donaties

Staat u achter onze doelstellingen en wilt u ons steunen in ons werk, dan is een donatie van harte welkom. U kunt een vrijwillige bijdrage overmaken naar IBAN: NL19TRIO0786911905
(BIC: TRIONL2U) ten name van "Stichting I.S.I.S.", Den Haag. ANBI nummer 50872 of u kunt online een donatie doen via iDEAL, PayPal of credit card via onderstaand formulier.

ANBI logo